ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση 

Υποστηρικτικό υλικό 

(Βιογραφικά - Εργογραφικά) 

Δευτερεύουσα βιβλιογραφία και αρχαία σχόλια κατά ποιητή.

(1) ΣΑΠΦΩ
C.M. Bowra. 1980-1982. Αρχαία Ελληνική Λυρική ποίηση. Μτφρ. I.N. Καζάζης. Αθήνα: ΜΙΕΤ. Τόμ. Α', σελ. 289-298.

(2) ΠΙΝΔΑΡΟΣ

(2α)
D.C. Carne Ross. 2002. Πίνδαρος. Μτφρ. Ι.Ν. Καζάζης. Θεσσαλονίκη: Βάνιας. Σελ. 27-64: «Η Πινδαρική Επινίκια Ωδή».

(2β1) «7ος Πυθιόνικος»
Πίνδαρου, Πυθιόνικοι. Εισαγωγή και σχόλια: Δ. Ιακώβ. Μετάφραση: Γ. Οικονομίδης. Ηράκλειο: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. 1999. Σελ. 293-296.

(2β2)
Αρχαία Σχόλια στον 7ο Πυθιόνικο.

(2γ1) «14ος Ολυμπιόνικος»
Αρχαία Σχόλια στον 14ο Ολυμπιόνικο.

(2γ2)
Σχολιασμός του 14ου Ολυμπιόνικου:B. Gildersleeve. [1885/1890] 1996. The Olympian and Pythian Odes. Commentary. 1η έκδ. Νέα Υόρκη. Ανατ. Amsterdam. Σελ. 237-239.

(2γ3)
M. Dönt. 1983. «Zur 14. Olympischen Ode Pindars». Rheinischen Museum für Philologie 126. Σελ. 126-135.

(2γ4)
W.J. Verdenius. 1979. «Pindar's Fourteenth Olympian Ode». Mnemosyne 32. Σελ. 12-38.

(2γ5)
Άρθρα για τις βασικές λέξεις του 14ου Ολυμπιόνικου: W.J. Slater. 1969. Lexicon to Pindar. Βερολίνο.

(3) ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ
C.M. Bowra. 1980-1982. Αρχαία Ελληνική Λυρική ποίηση. Μτφρ. I.N. Καζάζης. Αθήνα: ΜΙΕΤ. Τόμ. Β', σελ. 119.

Τελευταία Ενημέρωση: 02 Νοέ 2006, 16:51