ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση 

Οδηγός βιβλιογραφίας και δικτυακών τόπων 

 

Δικτυακοί τόποι και ψηφιακό υλικό

Το λογοτεχνικό γένος της λυρικής ποίησης χαρακτηρίζεται από μεγάλη ειδολογική ποικιλία, ευρεία γεωγραφική κατανομή, μακρά χρονική περίοδο ανάπτυξης και εξαιρετικά αποσπασματική κατάσταση παράδοσης. Για τους λόγους αυτούς ένα αρχαιογνωστικός οδηγός στις σχετικές δικτυακές πηγές παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες ως προς την κατάταξη του σχετικού υλικού. Για τη διευκόλυνση του χρήστη προτιμήθηκε η καταγραφή κάποιων γενικών πηγών με υλικό γύρω από την αρχαϊκή λυρική ποίηση και στη συνέχεια η κατηγοριοποίηση συγκεκριμένων πηγών ανά συγγραφέα. Παρουσιάσεις δικτυακών πηγών γενικότερα για θέματα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας, όπως και για ηλεκτρονικά γλωσσικά εργαλεία, μπορεί κανείς να αναζητήσει στον Οδηγό Πλοήγησης στην Ηλεκτρονική Αρχαιογνωσία.

Περιεχόμενα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

α) Ο κόμβος για την Ελληνική Ιστορία

 • Για το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο ανάπτυξης της λυρικής ποίησης ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες στον ιστορικό κόμβο του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού. Στον δικτυακό τόπο Ελληνική Ιστορία στο Διαδίκτυο / Hellenic History on the Internet: Αρχαϊκή περίοδος: Πολιτισμός ο επισκέπτης που θα επιλέξει την ενότητα «Γράμματα» βρίσκει ένα σύντομο, κατατοπιστικό σημείωμα για τις συνθήκες δημιουργίας της λυρικής ποίησης και πληροφορίες για τα είδη της (ίαμβος, ελεγεία, χορική ποίηση, μονωδία). Οι υπόλοιπες ενότητες του δικτυακού τόπου περιέχουν επίσης πληροφοριακό υλικό που μπορεί να φωτίσει τις συνθήκες ανάπτυξης του συγκεκριμένου γραμματειακού είδους στην αρχαϊκή εποχή.

β) Η ψηφιακή βιβλιοθήκη του Περσέα

 • Πολύτιμη για κάθε αρχαιογνωστική αναζήτηση παραμένει βεβαίως η ψηφιακή βιβλιοθήκη του Περσέα The Perseus Digital Library. Πρόκειται για μια από τις πιο σημαντικές ψηφιακές βιβλιοθήκες με πλούσιο και αξιόλογο υλικό. Περιέχει συλλογές εικόνων σχετικά με την αρχαία ελληνική ιστορία, αρχαιολογία και τέχνη, μια πλουσιότατη συλλογή αρχαίων ελληνικών και λατινικών κειμένων με μεταφράσεις και σχόλια, εργαλεία μορφολογικής ανάλυσης των κειμένων, γραμματικές και λεξικά της αρχαίας ελληνικής και λατινικής γλώσσας (συμπεριλαμβανομένου του λεξικού Liddell-Scott-Jones), έργα εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου. Διαθέτει, επιπλέον, διαδραστικούς γεωγραφικούς άτλαντες και μια χρονολογική επισκόπηση των σημαντικότερων γεγονότων της αρχαίας Eλλάδας από την αρχαϊκή περίοδο μέχρι τον M. Aλέξανδρο (Thomas R. Martin, An Overview of Classical Greek History from Mycenae to Alexander). Το τελευταίο περιλαμβάνει και ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στη λυρική ποίηση. Για επιμέρους ζητήματα που συνδέονται με το είδος της λυρικής ποίησης, χρήσιμα είναι και τα σχετικά λήμματα στην εγκυκλοπαίδεια του Περσέα, όπως για παράδειγμα αυτό για την «λύρα». Ο Περσέας αποτελεί επίσης και πλούσια πηγή εικονογραφικού υλικού και ο σχετικός κατάλογος αρχαιολογίας και τέχνης με δυνατότητας θεματικής αναζήτησης μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο, αξιοποιήσιμο και στη διδασκαλία.

γ) Η αρχαία ελληνική μουσική στο διαδίκτυο

 • Στον δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Έρευνας Μουσικής και Ακουστικής, μια ενότητα είναι αφιερωμένη στην αρχαία ελληνική μουσική. Η ενότητα αυτή αναφέρεται στην ιστορία, τις πηγές και την έρευνα, τα βασικά όργανα της αρχαιότητας, του ρυθμούς, το μουσικό σύστημα και τη σημειογραφία.

 • Ψηφιοποιημένες ηχογραφήσεις αποσπασμάτων αρχαίας ελληνικής μουσικής διατίθενται ελεύθερα από την ιστοσελίδα Ancient Greek music, μια προσωπική δημιουργία του Stefan Hagel. Οι ηχογραφήσεις βασίζονται με μερικές διαφοροποιήσεις στις εκδόσεις χειρογράφων και επιγραφών από τον E. Pohlman στα Denkmaler Altgriechischer Musik: Sammlung, Ubertragung und Erlauterung aller Fragmente und Falschungen (Νυρεμβέργη, 1970) και τον M. L. West στο Ancient Greek music (Οξφόρδη, 1992). Ο επισκέπτης έχει επίσης στη διάθεσή του μια εισαγωγή στην προφορά και τον μουσικό τονισμό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, με παραδείγματα και συνοπτική βιβλιογραφία.
 • Τέλος, στον δικτυακό τόπο Society for the Oral Reading of Greek and Latin Literature ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να ακούσει μέρη από την ηχογράφηση αρχαίων ελληνικών κειμένων S.G. Daitz, The Pronunciation and Reading of Ancient Greek, 2nd ed., Audio Forum, Madison, CT 06443, μεταξύ άλλων και το απόσπασμα 58 του Αλκμάνα, το απόσπασμα 67 του Αρχίλοχου, τον πρώτο Ολυμπιόνικο του Πινδάρου και τον «Ύμνο στην Αφροδίτη» της Σαπφούς. Οι αναγνώσεις ακολουθούν το σύστημα προφοράς που προτείνεται στην παραπάνω μελέτη και συνοδεύονται από τα ποιήματα στο πρωτότυπο και σε αγγλική μετάφραση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ

 • Στον γερμανόφωνο χώρο ο αξιόλογος εκπαιδευτικός δικτυακός τόπος του Egon Gottwein Navicula Bacchi περιλαμβάνει πλούσιες πληροφορίες για το γραμματειακό είδος της λυρικής ποίησης (http://www.gottwein.de/poetik/lyr01.php), αλλά και πληροφορίες για τους ποιητές και αποσπάσματα των έργων τους, συνοδευόμενα από γερμανική μετάφραση (http://www.gottwein.de/Grie/lyr/lyr_0001.php).
 • Πληροφορίες για τους ποιητές αλλά και τα πρωτότυπα κείμενά τους μπορεί κανείς να βρει και στον δικτυακό τόπο Aoidoi. Στην ενότητα “Poets” υπάρχει ένας αλφαβητικός κατάλογος λυρικών ποιητών με συνοπτικές πληροφορίες για τη ζωή και το έργο τους και πρωτότυπα κείμενά τους.
 • Καθώς η θεματολογία της λυρικής ποίησης είναι ευρεία και αγγίζει ποικίλες όψεις της καθημερινής ζωής, μπορεί να αποτελέσει βάση για διαθεματικές δραστηριότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, ο εκπαιδευτικός δικτυακός τόπος του Βρετανικού μουσείου Ancient Greece - The British Museum παρέχει υλικό για παιγνιώδεις δραστηριότητες, ιδιαίτερα στις ενότητες "Καθημερινή Ζωή", "Εορτές και Αγώνες" και "Θεοί και Θεές", που μπορούν να συνδεθούν θεματικά με τη λυρική ποίηση. Ο/η εκπαιδευτικός θα βρει χρήσιμες πληροφορίες, προτάσεις δραστηριοτήτων και φύλλα εργασίας στην ενότητα "The staff room".
 • Τέλος, ο πολύγλωσσος εκπαιδευτικός δικτυακός κόμβος της Μουσαγοράς περιλαμβάνει θεματικό φάκελο πολυμεσικού υλικού με θέμα "Οι Μούσες" (γαλλικά, αγγλικά και ελληνικά), μέρος του οποίου είναι αφιερωμένο στην παρουσία των Μουσών στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία κάτι που δύναται να αποτελέσει χρήσιμη πηγή παράλληλων κειμένων και για τη διδασκαλία.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

 • Ξεχωριστά οφείλουμε να σημειώσουμε τις ψηφιακές εκδόσεις των μελετών του Gregory Nagy, που διατίθενται είτε αυτόνομα, από τον δικτυακό τόπο του εκδοτικού οίκου, όπως η μελέτη Pindar's Homer. The Lyric Possession of an Epic Past, είτε από τον δικτυακό τόπο του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Harvard. Το συγκεκριμένο κέντρο αποτελεί σημαντική πηγή ψηφιακού υλικού για τους ακαδημαϊκούς ερευνητές αλλά και για όσους έχουν αρχαιογνωστικά ενδιαφέροντα. Επιπλέον, ο δικτυακός τόπος διαθέτει και μια σειρά ψηφιοποιημένων μελετών, μονογραφιών, πρακτικών συνεδρίων, διδακτορικών διατριβών αλλά και απομαγνητοφωνημένων διαλέξεων, που προσφέρονται ελεύθερα.
 • Το διαδίκτυο αποτελεί, ωστόσο, και σημαντικό ερευνητικό εργαλείο για την αναζήτηση βιβλιογραφίας, έντυπης και ηλεκτρονικής. Η συστηματικότερη διεθνής βιβλιογραφική επετηρίδα, που επιχειρεί την εξαντλητική ενημέρωση της συγγραφικής παραγωγής σε ολόκληρο το φάσμα των επιστημονικών πεδίων της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας, από τα προϊστορικά χρόνια έως και την ύστερη αρχαιότητα, προσφέρεται στο διαδίκτυο με τη μορφή βάσης δεδομένων για εύκολη και άμεση διερεύνηση, εντοπισμό και ανάκτηση του περιεχομένου της. Πρόκειται για την ηλεκτρονική βάση του περιοδικού L' Année Philologique, η οποία προσφέρει στα εγγεγραμμένα μέλη της πρόσβαση στο δημοσιευμένο υλικό της έντυπης έκδοσης, από τον τόμο 40 (1969) έως και τον τόμο 78 (2007), ενώ ανανεώνεται συνεχώς, ώστε να προστίθενται τα πλέον πρόσφατα τεύχη.
 • Ειδικά για το πεδίο της λυρικής ποίησης αναφέρουμε δύο ακόμα δικτυακές βιβλιογραφικές πηγές. Στον πλούσιο δικτυακό τόπο Διοτίμα. Materials for the study of women and gender in the ancient world βρίσκει κανείς –μεταξύ άλλων– έναν κατάλογο με τους γνωστότερους αρχαίους Έλληνες και Λατίνους λυρικούς ποιητές με βιβλιογραφία για καθέναν απ’ αυτούς. Η βιβλιογραφία αυτή αφορά κυρίως έντυπες μελέτες και άρθρα. Αντίθετα, έμφαση στις δικτυακές πηγές δίνει η ηλεκτρονική βάση βιβλιογραφίας Pinax Online. An Annotated List Of Web Bibliographies Of The Ancient World, η οποία προσφέρει έναν αλφαβητικό κατάλογο αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων και ποιητών —μεταξύ των οποίων και λυρικών— που λειτουργούν ως σύνδεσμοι προς τη σχετική ηλεκτρονική και έντυπη βιβλιογραφία.

ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Στο ελληνικό διαδίκτυο διαθέτουμε πλέον δύο σημαντικά ψηφιακά εκπαιδευτικά οπτικοακουστικά αρχεία, της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης και της ΕΡΤ. Προς το παρόν, όσον αφορά στην αρχαία ελληνική λυρική ποίηση, χρήσιμα είναι τα παρακάτω ντοκιμαντέρ που διατίθενται ελεύθερα:

 • Η σειρά της εκπαιδευτικής τηλεόρασης για τον αρχαϊκό λυρισμό επικεντρώνεται σε δύο βασικά πρόσωπα: τον Αρχίλοχο και τη Σαπφώ. Η ταινία για τον Αρχίλοχο με τίτλο Αρχαϊκός λυρισμός – Αρχίλοχος περιέχει αναφορές σε αποσπάσματα με επισήμανση των λογοτεχνικών μέσων που χρησιμοποιούνται (εικόνες, μέτρο, κ.ά.) και αναλύει τον τρόπο που βλέπει τον κόσμο ο ποιητής. Την ίδια δομή ακολουθεί και το ανάλογο επεισόδιο για τη Σαπφώ: Αρχαϊκός λυρισμός –Σαπφώ.
 • Ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια σειρά δύο επεισοδίων για τη μουσική και τα μουσικά όργανα της αρχαίας Ελλάδας, με τίτλο «Αρχαίων ήχων άρμοσις»:

  Α' μέρος
  Β' μέρος.

 • Σ’ ένα από τα επεισόδια της σειράς ΕΣΜΕΝ ΟΙΟΝ ΕΣΜΕΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, με υπότιτλο Από την Σαπφώ στην Κασσιανή επιχειρείται μια προσέγγιση των γυναικών – ποιητριών που έζησαν και δημιούργησαν στην αρχαία Ελλάδα. Γίνεται αναλυτική παρουσίαση των ποιημάτων της Σαπφούς, καθώς και ποιημάτων μεταγενέστερων ποιητριών που θεωρούνταν διάδοχοί της, όπως της Μύρτης, της Κόριννας από την Τανάγρα, της Τελέσιλλας από το Άργος, της Πράξιλλας, της Ήριννας, της Ανύτης από την Τεγέα και της Νόσσης με την οποία κλείνει ο κύκλος των αρχαίων Ελληνίδων ποιητριών.

ΠΟΙΗΤΕΣ

Αλκαίος

 • Στον δικτυακό τόπο Bibliotheca Augustana ο επισκέπτης έχει στη διάθεσή του τα σωζόμενα αποσπάσματα του ποιητή, μαζί με βασική βιβλιογραφία. Μεγάλο μέρος του έργου του Αλκαίου διατίθεται επίσης και από το Navicula Bacchi: Übersicht über die Textauswahl zur Griechischen Lyrik, μαζί με γερμανικές μεταφράσεις και σχόλια.
 • Στην ιστοσελίδα Aoidoi παρουσιάζονται συνοπτικές πληροφορίες για τον ποιητή, ενώ ο επισκέπτης έχει στη διάθεσή του σε αρχείο pdf δύο αποσπάσματά του ποιητή (335, 338) συνοδευμένα από κυρίως μετρικά σχόλια.
 • Στην ιστοσελίδα http://mkatz.web.wesleyan.edu/Images2/cciv243.Alcaeus.html έχει κανείς πρόσβαση σε αγγλικές μεταφράσεις ποιημάτων του Αλκαίου, παρμένες από το A. M. Miller, Greek Lyric. An Anthology in Translation, Indianapolis (Hackett) 1996, σ. 38-50. Αγγλικές μεταφράσεις των αποσπασμάτων 42 και 283, με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, διατίθεται και από τον προσωπική ιστοσελίδα του μεταφραστή John Porter Selections from Greek Lyric Poets. Γαλλικές μεταφράσεις μαζί με κάποια πρωτότυπα κείμενα και πληροφοριακό υλικό μπορεί κανείς να βρει και στην ιστοσελίδα L'antiquité grecque et latine: Autores Grecs.
 • Κάποια αποσπάσματα του Αλκαίου από την έκδοση των E. Lobel και D.L. Page (E. Lobel and D.L. Page, Poetarum Lesbiorum fragmenta, Οξφόρδη, Clarendon Press, 1955 (repr. 1968 (1st edn. corr.), μπορεί κανείς να μεταφορτώσει στον υπολογιστή του σε συμπιεσμένο αρχείο από την ενότητα Μικρός Απόπλους: Αρχαία Ελληνικά Κείμενα (το σχετικό αρχείο τιτλοφορείται “Λυρικά” και περιλαμβάνει επιλεγμένα αποσπάσματα αρχαίων Ελλήνων λυρικών ποιητών –μεταξύ των οποίων και του Αλκαίου.)
 • Αποσπάσματα στο πρωτότυπο μπορεί κανείς να βρει και στη Βικιθήκη, χωρίς όμως να δηλώνονται η πηγή ή άλλα εκδοτικά στοιχεία ή σχόλια.

Αλκμάν

 • Μεγάλο μέρος του έργου του διατίθεται από το Navicula Bacchi: Übersicht über die Textauswahl zur Griechischen Lyrik, μαζί με γερμανικές μεταφράσεις και σχόλια. Συγκεκριμένα, στην ενότητα Alkman συγκαταλέγονται αποσπάσματα του ποιητή, στο πρωτότυπο κείμενο από την έκδοση των Page και Davies (Page, D.L. - Davies M., Poetarum Melicorum Graecorum fragmenta, Vol. I: Alcman, Stesichorus, Ibycus; post D.L. Page ed. M. Davies, Οξφόρδη 1991), καθώς και γερμανικές μεταφράσεις τους από τους Z.Franyó, E.Gottwein, Hausmann, Preisendanz, Dornseiff.
 • Αποσπάσματα του Αλκμάνα από την έκδοση των E. Lobel και D.L. Page (E. Lobel and D.L. Page, Poetarum Lesbiorum fragmenta, Οξφόρδη, Clarendon Press, 1955 (repr. 1968 (1st edn. corr.) μπορεί κανείς να μεταφορτώσει στον υπολογιστή του σε συμπιεσμένο αρχείο από την ενότητα Μικρός Απόπλους: Αρχαία Ελληνικά Κείμενα (το σχετικό αρχείο τιτλοφορείται “Λυρικά” και περιλαμβάνει επιλεγμένα αποσπάσματα αρχαίων Ελλήνων λυρικών ποιητών).
 • Ο Αλκμάν ανθολογείται και στον δικτυακό τόπο της Διοτίμας, όπου υπάρχει –εκτός από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα– η αγγλική μετάφραση του αποσπάσματος 1 του ποιητή, του ύμνου στην Άρτεμη, από τον Guy Davenport. Στην ενότητα της Βιβλιογραφίας βρίσκει κανείς συνοπτική, έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία για τον ποιητή.
 • Γαλλικές μεταφράσεις μαζί με κάποια πρωτότυπα κείμενα και πληροφοριακό υλικό μπορεί κανείς να βρει και στην ιστοσελίδα L'antiquité grecque et latine: Autores Grecs.
 • Στην διαδικτυακή βάση δεδομένων για τους Παπύρους της Οξυρρύγχου ο επισκέπτης έχει επίσης τη δυνατότητα να δει τους σωζόμενους φθαρμένους παπύρους με αποσπάσματα του Αλκμάνα.
 • Στην ιστοσελίδα του George Hinge: Die Sprache Alkmans, που βασίζεται στη διδακτορική του διατριβή γύρω από τη γλώσσα του Αλκμάνα, βρίσκει κανείς πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Αλκμάνα, την ιστορία του κειμένου, στοιχεία για τη δωρική διάλεκτο, με έμφαση στην αρχαία προφορά του δίγαμμα (F) και του ζ, ενημερωμένη έντυπη βιβλιογραφία και τη γερμανική μετάφραση του αποσπάσματος 1.

Ανακρέων

 • Επίσης, στην ιστοσελίδα Aoidoi παρουσιάζονται συνοπτικές πληροφορίες για τον ποιητή και τέσσερα αποσπάσματά του, εκ των οποίων το πρώτο υπομνηματισμένο.
 • Αποσπάσματα του Ανακρέοντα από τις εκδόσεις του M.L. West (M.L. West, Iambi et elegi Graeci, vol. 2, Οξφόρδη, Clarendon Press, 1972, 30-34 και Carmina Anacreontea, Λειψία (Teubner) 1984, 1-49) μπορεί κανείς να μεταφορτώσει στον υπολογιστή του σε συμπιεσμένο αρχείο από την ενότητα Μικρός Απόπλους: Αρχαία Ελληνικά Κείμενα (το σχετικό αρχείο τιτλοφορείται “Λυρικά” και περιλαμβάνει επιλεγμένα αποσπάσματα αρχαίων Ελλήνων λυρικών ποιητών).
 • Γαλλικές μεταφράσεις μαζί με κάποια πρωτότυπα κείμενα και πληροφοριακό υλικό μπορεί κανείς να βρει και στην ιστοσελίδα L'antiquité grecque et latine: Autores Grecs.
 • Τα αποσπάσματα 358, 376, 417 σε αγγλική μετάφραση του John Porter διατίθενται από την προσωπική του ιστοσελίδα Selections from Greek Lyric Poets.

Αρχίλοχος

 • Ένας χρήσιμος διαδικτυακός τόπος για τον Αρχίλοχο και γενικότερα για την αρχαία λυρική ποίηση και τις επιδράσεις της στη σύγχρονη εποχή είναι ο Archilochus And Greek Lyric Poetry. Συγκεντρώνει τις σημαντικότερες πληροφορίες για τη ζωή, το έργο και τη μετρική του Αρχιλόχου και παράλληλα προσφέρει και ενδεικτική έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία.
 • Στην ιστοσελίδα Aoidoi παρουσιάζονται συνοπτικές πληροφορίες για τον ποιητή και το απόσπασμα 13 (West).
 • Αποσπάσματα από την έκδοση του M.L. West (M.L. West, Iambi et elegi Graeci, vol. 1, Οξφόρδη, Clarendon Press, 1971) μπορεί κανείς να μεταφορτώσει στον υπολογιστή του σε συμπιεσμένο αρχείο από την ενότητα Μικρός Απόπλους: Αρχαία Ελληνικά Κείμενα (το σχετικό αρχείο τιτλοφορείται “Λυρικά” και περιλαμβάνει επιλεγμένα αποσπάσματα αρχαίων Ελλήνων λυρικών ποιητών). Στον ίδιο δικτυακό τόπο, στην ενότητα Αρχαία Ελληνικά Κείμενα με Μετάφραση διατίθεται η έκδοση Αρχίλοχου Ποιήματα και Θρύψαλλα με τα πρωτότυπα ποιήματα του Αρχίλοχου συνοδευμένα από νεοελληνική μετάφραση, εισαγωγή και σχόλια του Γιώργου Μπλάνα.
 • Όσον αφορά σε ξενόγλωσσες μεταφράσεις, τα αποσπάσματα 1, 4, 5, 13, 114 υπάρχουν σε αγγλική μετάφραση του John Porter στην ιστοσελίδα του Selections from Greek Lyric Poets, ενώ και η ανθολογία της Διοτίμας περιλαμβάνει -εκτός από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα- την αγγλική μετάφραση ενός αποσπάσματος του ποιητή από τον Guy Davenport.

Βακχυλίδης

 • Η ψηφιακή βιβλιοθήκη The Perseus Digital Library διαθέτει τις ωδές του Βακχυλίδη στο πρωτότυπο και σε αγγλική μετάφραση, ενώ φυσικά μια σειρά από εργαλεία, όπως τα γνωστά ηλεκτρονικά λεξικά και οι συμφραστικοί πίνακες, επικουρούν την ανάγνωσή τους. Το σύνολο των κειμένων του Περσέα διατίθεται και στον δικτυακό τόπο του προγράμματος Perseus under Philologic, όπου ο χρήστης έχει στη διάθεσή του έναν διαφορετικό μηχανισμό αναζήτησης και εξελιγμένα εργαλεία μορφολογικής ανάλυσης.
 • Ο Βακχυλίδης ανθολογείται επίσης και στη συντομευμένη εκδοχή του TLG, στην ανοιχτή ηλεκτρονική βάση κειμένων Thesaurus Linguae Graecae. A Digital Library Of Greek Literature: Abridged Online TLG, όπου έχει κανείς πρόσβαση στην εργογραφία του λυρικού ποιητή από την κριτική έκδοση του H. Maehler και του B. Snell (H. Maehler (post B. Snell), Bacchylidis carmina cum fragmentis, 10th edn., Λειψία (Teubner) 1970) και από την έκδοση των επιγραμμάτων H. Beckby, Anthologia Graeca (AG), 2nd edn., Μόναχο (Heimeran) 1965-1968.

Ήριννα


Θέογνις

 • Οι ελεγείες του ποιητή στο πρωτότυπο διατίθενται και στον δικτυακό τόπο Hodoi Elektronikai: Du texte à l' hypertexte. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε η έκδοση του M.L. West (M.L. West, Iambi et Elegi Graeci ante Alexandrian cantati, Vol. i: Archilochus, Hipponax, Theognidea, Οξφόρδη (Clarendon Press) 1971), ενώ η παράλληλη γαλλική μετάφραση προέρχεται από την έκδοση του M. Patin (M. Patin, Sentences de Thιognis de Mιgare, Παρίσι (Maisonneuve) 1877 [ανατύπωση από τον Philippe Remacle]). Τα κείμενα του ποιητή ενσωματώνονται σε ένα ολοκληρωμένο διαδραστικό περιβάλλον εκμάθησης της ΑΕ γλώσσας που παρέχει πρόσβαση σε μια σειρά από ηλεκτρονικά εργαλεία και σε ψηφιακό υλικό: τα πλήρη κείμενα μαζί με τις αποδόσεις τους στα γαλλικά, καθώς και εργαλεία για γλωσσική, λεξιλογική, γραμματική και συντακτική ανάλυση (σε αυτά περιλαμβάνονται εργαλείο συμφραστικού πίνακα, εργαλείο μορφολογικής ανάλυσης, συνοπτικό εγχειρίδιο γραμματικής της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, λεξιλογικός κατάλογος, πίνακες με στατιστικά στοιχεία συχνότητας των λέξεων κ.ά.). Τις ίδιες γαλλικές μεταφράσεις μαζί με κάποια πρωτότυπα κείμενα και πληροφοριακό υλικό μπορεί κανείς να βρει και στην ιστοσελίδα του Philippe Remacle L'antiquité grecque et latine: Autores Grecs.
 • Σε αγγλική μετάφραση του John Porter δημοσιεύονται οι στίχοι 19-30, 39-62, 149-150, 159-160, 173-178, 181-192, 319-322, 1109-1112, 1197-1202 στην ιστοσελίδα του Selections from Greek Lyric Poets.
 • Αποσπάσματα από την έκδοση των D. Young – E. Diehl (D. Young (post E. Diehl), Theognis, 2nd edn., Λειψία (Teubner) 1971, 1-83.) μπορεί κανείς να μεταφορτώσει στον υπολογιστή του σε συμπιεσμένο αρχείο από την ενότητα Μικρός Απόπλους: Αρχαία Ελληνικά Κείμενα (το σχετικό αρχείο τιτλοφορείται “Λυρικά” και περιλαμβάνει επιλεγμένα αποσπάσματα αρχαίων Ελλήνων λυρικών ποιητών). Τέλος, ορισμένοι στίχοι με υπομνηματισμό διατίθενται στην ιστοσελίδα Aoidoi.
 • Στη διαδικτυακή βάση δεδομένων για τους Παπύρους της Οξυρρύγχου ο επισκέπτης έχει επίσης τη δυνατότητα να δει τους σωζόμενους φθαρμένους παπύρους με στίχους του Θέογνι (Πάπυρος της Οξυρρύγχου 2380, Θέογνις στιχ. 254-278).

Ίβυκος

 • Ορισμένα αποσπάσματα του ποιητή -στο πρωτότυπο κείμενο από την έκδοση των Page και Davies (Poetarum Melicorum Graecorum fragmenta, Vol. I: Alcman, Stesichorus, Ibycus, post D.L. Page ed. M. Davies, Οξφόρδη, 1991)- και γερμανικές μεταφράσεις τους από τους G.Thudichum, Z.Franyó και E.Gottwein διατίθενται από το Navicula Bacchi: Übersicht über die Textauswahl zur Griechischen Lyrik.
 • Στην ιστοσελίδα Aoidoi παρουσιάζονται συνοπτικές πληροφορίες για τον ποιητή και τα αποσπάσματα 286 και 287 με υπομνηματισμό.
 • Γαλλικές μεταφράσεις μαζί με κάποια πρωτότυπα κείμενα και πληροφοριακό υλικό μπορεί κανείς να βρει και στην ιστοσελίδα L'antiquité grecque et latine: Autores Grecs.
 • Τo απόσπασμα 287 σε αγγλική μετάφραση του John Porter διατίθεται από την προσωπική του ιστοσελίδα Selections from Greek Lyric Poets.
 • Στην διαδικτυακή βάση δεδομένων για τους Παπύρους της Οξυρρύγχου ο επισκέπτης έχει επίσης τη δυνατότητα να δει τους σωζόμενους φθαρμένους παπύρους με αποσπάσματα του Ίβυκου.

Καλλίνος

 • Στον δικτυακό τόπο Bibliotheca Augustana ο επισκέπτης έχει στη διάθεσή του τα σωζόμενα αποσπάσματα του ποιητή, μαζί με βασική βιβλιογραφία.
 • Τέλος, αποσπάσματα από την έκδοση του M.L. West (M.L. West, Iambi et elegi Graeci, vol. 2, Οξφόρδη, Clarendon Press, 1972, 47-49) μπορεί κανείς να μεταφορτώσει στον υπολογιστή του σε συμπιεσμένο αρχείο από την ενότητα Μικρός Απόπλους: Αρχαία Ελληνικά Κείμενα (το σχετικό αρχείο τιτλοφορείται “Λυρικά” και περιλαμβάνει επιλεγμένα αποσπάσματα αρχαίων Ελλήνων λυρικών ποιητών).

Κόριννα


Μίμνερμος

 • Επίσης, στην ιστοσελίδα Aoidoi παρουσιάζονται συνοπτικές πληροφορίες για τον ποιητή και τέσσερα αποσπάσματά του, εκ των οποίων το πρώτο υπομνηματισμένο.
 • Τέλος, κάποια αποσπάσματα από την έκδοση των E. Lobel και D.L. Page (E. Lobel and D.L. Page, Poetarum Lesbiorum fragmenta, Οξφόρδη (Clarendon Press) 1955 [repr. 1968 (1st edn. corr.)] μπορεί κανείς να μεταφορτώσει στον υπολογιστή του σε συμπιεσμένο αρχείο από την ενότητα Μικρός Απόπλους: Αρχαία Ελληνικά Κείμενα (το σχετικό αρχείο τιτλοφορείται “Λυρικά” και περιλαμβάνει επιλεγμένα αποσπάσματα αρχαίων Ελλήνων λυρικών ποιητών).
 • Γαλλικές μεταφράσεις μαζί με κάποια πρωτότυπα κείμενα και πληροφοριακό υλικό μπορεί κανείς να βρει και στην ιστοσελίδα L'antiquité grecque et latine: Autores Grecs.
 • Το απόσπασμα 5 σε αγγλική μετάφραση του John Porter διατίθεται από την προσωπική του ιστοσελίδα Selections from Greek Lyric Poets.

Ξενοφάνης

 • Αποσπάσματα σε αγγλική μετάφραση του John Porter διατίθενται από την προσωπική του ιστοσελίδα Selections from Greek Lyric Poets.

Πίνδαρος

 • Στον δικτυακό τόπο Bibliotheca Augustana ο επισκέπτης έχει στη διάθεσή του τα σωζόμενα αποσπάσματα του ποιητή, μαζί με βασική βιβλιογραφία.
 • Η ψηφιακή βιβλιοθήκη The Perseus Digital Library διαθέτει τις ωδές στο πρωτότυπο και σε αγγλική μετάφραση, ενώ μια σειρά από εργαλεία, όπως τα γνωστά ηλεκτρονικά λεξικά και οι συμφραστικοί πίνακες, επικουρούν την ανάγνωσή τους. Ο 4ος Πυθιόνικος διατίθεται και σε αγγλική μετάφραση από τον Steven J. Willett (2001). Στον ίδιο δικτυακό τόπο διατίθεται ψηφιοποιημένο το πινδαρικό λεξικό του William J. Slater Lexicon to Pindar (1969). Το σύνολο των κειμένων του Περσέα διατίθεται και στον δικτυακό τόπο του προγράμματος Perseus under Philologic, όπου ο χρήστης έχει στη διάθεσή του έναν διαφορετικό μηχανισμό αναζήτησης και εξελιγμένα εργαλεία μορφολογικής ανάλυσης.
 • Ακόμα, στην ιστοσελίδα Aoidoi παρουσιάζονται συνοπτικές πληροφορίες για τον ποιητή, οι Ολυμπιόνικοι 1, 11, 14 και ο Ισθμιόνικος 2 (πρωτότυπο κείμενο) με υπομνηματισμό.
 • Στον δικτυακό τόπο Μικρός Απόπλους: Αρχαία Ελληνικά Κείμενα ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να μεταφορτώσει στον προσωπικό του υπολογιστή επιλεγμένα αποσπάσματα του Πίνδαρου (Ολύμπια I και Νέμεα I) σε συμπιεσμένη μορφή (πρωτότυπο κείμενο), προσφορά του Slaven Skoko (Student Philological Association Zagreb) από την έκδοση του H. Maehler (H. Maehler (post B. Snell), Pindari carmina cum fragmentis, Λειψία (Teubner) 1971).
 • Στον δικτυακό τόπο Hodoi Elektronikai: Du texte à l' hypertexte βρίσκει κανείς το πρωτότυπο κείμενο των Επινικίων του ποιητή μαζί με γαλλική μετάφραση του έργου του ποιητή από την έκδοση του C. Faustin (C. Faustin, Pindare. Olympiques-Pythiques-Nemeennes-Ismithiques-Fragments, Στρασβούργο 1841). Τα κείμενα του ποιητή ενσωματώνονται σε ένα ολοκληρωμένο διαδραστικό περιβάλλον εκμάθησης της ΑΕ γλώσσας που παρέχει πρόσβαση σε μια σειρά από ηλεκτρονικά εργαλεία και σε ψηφιακό υλικό: τα πλήρη κείμενα μαζί με τις αποδόσεις τους στα γαλλικά, καθώς και εργαλεία για γλωσσική, λεξιλογική, γραμματική και συντακτική ανάλυση (σ’ αυτά περιλαμβάνονται εργαλείο συμφραστικού πίνακα, εργαλείο μορφολογικής ανάλυσης, συνοπτικό εγχειρίδιο γραμματικής της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, λεξιλογικός κατάλογος, πίνακες με στατιστικά στοιχεία συχνότητας των λέξεων κ.ά.).
 • Γαλλικές μεταφράσεις μαζί με κάποια πρωτότυπα κείμενα και πληροφοριακό υλικό μπορεί κανείς να βρει και στην ιστοσελίδα L'antiquité grecque et latine: Autores Grecs.


Πράξιλλα


Σαπφώ

 • Στον δικτυακό τόπο Bibliotheca Augustana ο επισκέπτης έχει στη διάθεσή του τα σωζόμενα αποσπάσματα, μαζί με βασική βιβλιογραφία.
 • Αφιερωμένη στην Σαπφώ είναι η ενότητα Peithô's Web: Classic Rhetoric & Persuation: The Divine Sappho, όπου περιλαμβάνονται πρωτότυπα αποσπάσματα και μεταφραστικές προσπάθειες στην αγγλική από τους J. Dubnoff, J. Addison, A. Philips, W. Rhys Roberts, J.A. Symonds, K.O. Müller, G. Murray, D.W. Myatt, W. Harris, W. Peterson, S. Ruden. Στον πλούσιο αυτό διαδικτυακό τόπο έχουν συγκεντρωθεί πολλοί και ποικίλοι σύνδεσμοι σχετικοί με τη Σαπφώ και σύνδεσμοι με εικαστικό υλικό εμπνευσμένο από την ποιήτρια.
 • Εκτενή και ενημερωμένη βιβλιογραφία για την ποιήτρια και το έργο της βρίσκει ο επισκέπτης στον δικτυακό τόπο A Hellenistic Bibliography που αποτελεί τμήμα ευρύτερης βιβλιογραφίας για την ελληνιστική ποίηση.
 • Γαλλικές μεταφράσεις μαζί με κάποια πρωτότυπα κείμενα και πληροφοριακό υλικό μπορεί κανείς να βρει και στην ιστοσελίδα L'antiquité grecque et latine: Autores Grecs.
 • Αποσπάσματα από την έκδοση των E. Lobel and D.L. Page, Poetarum Lesbiorum fragmenta , Οξφόρδη, Clarendon Press, 1955) μπορεί κανείς να μεταφορτώσει στον υπολογιστή του σε συμπιεσμένο αρχείο από την ενότητα Μικρός Απόπλους: Αρχαία Ελληνικά Κείμενα (το σχετικό αρχείο τιτλοφορείται “Λυρικά” και περιλαμβάνει επιλεγμένα αποσπάσματα αρχαίων Ελλήνων λυρικών ποιητών).
 • Στην ιστοσελίδα Aoidoi παρουσιάζονται συνοπτικές πληροφορίες για την ποιήτρια και τα αποσπάσματα 1, 16, 31, 58, 96 και PMG 576 με υπομνηματισμό.
 • Στη διαδικτυακή βάση δεδομένων για τους Παπύρους της Οξυρρύγχου ο επισκέπτης έχει επίσης τη δυνατότητα να δει τους σωζόμενους φθαρμένους παπύρους με αποσπάσματα.

Σημωνίδης ο Αμοργίνος

 • Στον δικτυακό τόπο Bibliotheca Augustana ο επισκέπτης έχει στη διάθεσή του τα σωζόμενα αποσπάσματα του ποιητή, μαζί με βασική βιβλιογραφία.
 • Αποσπάσματα από την έκδοση του M.L. West (M.L. West, Iambi et elegi Graeci, vol. 2, Οξφόρδη, Clarendon Press, 1972) μπορεί κανείς να μεταφορτώσει στον υπολογιστή του σε συμπιεσμένο αρχείο από την ενότητα Μικρός Απόπλους: Αρχαία Ελληνικά Κείμενα (το σχετικό αρχείο τιτλοφορείται “Λυρικά” και περιλαμβάνει επιλεγμένα αποσπάσματα αρχαίων Ελλήνων λυρικών ποιητών).
 • Ο Σημωνίδης ανθολογείται και στον δικτυακό τόπο της Διοτίμας, όπου βρίσκει κανείς την αγγλική μετάφραση του αποσπάσματος 7 του ποιητή από την Diane Arnson Svarlien. Όπως πάντα, στην ενότητα της Βιβλιογραφίας βρίσκει κανείς συνοπτική, έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία για τον ποιητή.

Σιμωνίδης ο Κείος

 • Αποσπάσματα από την έκδοση του West (M.L. West, Iambi et elegi Graeci, vol. 2, Οξφόρδη, Clarendon Press, 1972, 112-117) μπορεί κανείς να μεταφορτώσει στον υπολογιστή του σε συμπιεσμένο αρχείο από την ενότητα Μικρός Απόπλους: Αρχαία Ελληνικά Κείμενα (το σχετικό αρχείο τιτλοφορείται “Λυρικά” και περιλαμβάνει επιλεγμένα αποσπάσματα αρχαίων Ελλήνων λυρικών ποιητών).
 • Στην ιστοσελίδα Aoidoi παρουσιάζονται συνοπτικές πληροφορίες για τον ποιητή, ενώ ο επισκέπτης έχει στη διάθεσή του σε αρχείο pdf τα αποσπάσματα 29, 531, 543 με υπομνηματισμό.

Σόλων

 • Στην ιστοσελίδα Aoidoi παρουσιάζονται συνοπτικές πληροφορίες για τον ποιητή ενώ ο επισκέπτης έχει στη διάθεσή του σε αρχείο pdf τα αποσπάσματα 9,11 (West) με υπομνηματισμό.
 • Στον εκπαιδευτικό δικτυακό κόμβο Navicula Bacchi: Übersicht über die Textauswahl zur Griechischen Lyrik ανθολογείται στο πρωτότυπο το απόσπασμα 3D του ποιητή, καθώς και η γερμανική και η λατινική μετάφρασή του από τον G. Thudichum και τον J. T. Voemelius αντίστοιχα.
 • Γαλλικές μεταφράσεις μαζί με κάποια πρωτότυπα κείμενα και πληροφοριακό υλικό μπορεί κανείς να βρει και στην ιστοσελίδα L'antiquité grecque et latine: Autores Grecs.

Στησίχορος

 • Στον δικτυακό τόπο Bibliotheca Augustana ο επισκέπτης έχει στη διάθεσή του τα σωζόμενα αποσπάσματα του ποιητή, μαζί με βασική βιβλιογραφία.

Τέρπανδρος


Τυρταίος

 • Αποσπάσματα στο πρωτότυπο διατίθεται από το Navicula Bacchi: Übersicht über die Textauswahl zur Griechischen Lyrik τα αποσπάσματα 2D, 3aD, 3bD, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, 9D, 10D, 11D με υπομνηματισμό καθώς και γερμανικές μεταφράσεις τους από τους: Z.Franyo, Stowasser.
 • Αποσπάσματα από την έκδοση (Fragmenta, ed. M.L. West, Iambi et elegi Graeci, vol. 2. Οξφόρδη, Clarendon Press, 1972, 150-163) μπορεί κανείς να μεταφορτώσει στον υπολογιστή του σε συμπιεσμένο αρχείο από την ενότητα Μικρός Απόπλους: Αρχαία Ελληνικά Κείμενα (το σχετικό αρχείο τιτλοφορείται “Λυρικά” και περιλαμβάνει επιλεγμένα αποσπάσματα αρχαίων Ελλήνων λυρικών ποιητών).
 • Γαλλικές μεταφράσεις μαζί με κάποια πρωτότυπα κείμενα και πληροφοριακό υλικό μπορεί κανείς να βρει και στην ιστοσελίδα L'antiquité grecque et latine: Autores Grecs.
Τελευταία Ενημέρωση: 14 Ιαν 2010, 11:28