Λεξικό Κριαρά 

Επίτομο λεξικό της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας 

 

Δ´ Ηλεκτρονικο Corpus κειμένων

T
TLGThesaurus Linguae Graecae 8.0, CD-ROM E, University of California, Irvine, 2000
Τελευταία Ενημέρωση: 16 Ιαν 2007, 19:53