Πύλη για την Ελληνική γλώσσα 

Βοήθεια για τα λεξικά της Πύλης 

 

Επιτομή λεξικού Κριαρά: Τρόποι Αναζήτησης

Περιεχόμενα

1. Απλή αναζήτηση λήμματος

Το πρώτο χαρακτηριστικό του λεξικού που συναντάτε όταν επιχειρείτε μια αναζήτηση είναι ο "κυλιόμενος πίνακας" (drop-down) με όλους τους λεξικούς τύπους που ξεκινούν από το γράμμα που έχει πληκτρολογηθεί. Για κάθε γράμμα που προστίθεται, γίνεται περιορισμός των λημμάτων που εμφανίζονται.

Όταν επιλέγετε "Αναζήτηση και στο σώμα των λημμάτων", στα αποτελέσματα εμφανίζονται όλα τα λήμματα που στο άρθρο τους (ερμηνεία, παραδείγματα χρήσης, ετυμολογία) απαντάται η λέξη ή το τμήμα λέξης που πληκτρολογείτε.

2. Αναζήτηση συνόλου λημμάτων

Ένα ακόμη χρήσιμο χαρακτηριστικό που υπάρχει ενσωματωμένο στο λεξικό είναι η χρήση του συμβόλου "*". Επιτρέπει μια "διαφορετική" αναζήτηση ενός λήμματος.

Η επιλογή αυτή είναι χρήσιμη, όταν θέλετε να ζητήσετε ομάδες λέξεων που περιέχουν το μόρφημα ή την ακολουθία χαρακτήρων που πληκτρολογείτε.

Παράδειγμα:

Αν για παράδειγμα χρησιμοποιήσετε "*γραπτ*", θα βρείτε λήμματα που περιέχουν στο ερμήνευμά τους το "γραπτ", όπως τα "απαράγραπτος", "απερίγραπτος", "γραπτός".

  • γραπτ* (όλες οι λέξεις που αρχίζουν από " γραπτ") : γραπτός
  • *γραπτ* (όλες οι λέξεις που περιέχουν το "γραπτ") : απαράγραπτος, απερίγραπτος, γραπτός, ευπαράγραπτος
  • *ισμος (όλες οι λέξεις που λήγουν σε "ισμός") : αποχαιρετισμός, μετατοπισμός, ορισμός
  • κ*ισμος (όλες οι λέξεις που αρχίζουν από "κ" και λήγουν σε "ισμός") : καθαρισμός, καλλωπισμός, κατηχισμός κλπ

Αποτελέσματα Αναζήτησης

Επιλογή και προβολή των λημμάτων

Επίσης, σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε από τα αποτελέσματα που προκύπτουν, μόνο εκείνα τα λήμματα που θέλετε να κρατήσετε και να προβάλετε από κάθε αναζήτηση.

Αυτό γίνεται επιλέγοντας το σχήμα του καλαθιού που βρίσκεται αριστερά του κάθε λήμματος που μας ενδιαφέρει. Στη συνέχεια, έχουμε τη δυνατότητα να δούμε το σύνολο αυτών από την επιλογή "καλάθι".

Προσοχή! Πριν από κάθε νέα συλλογική έρευνα προτείνεται να αδειάζετε το καλάθι πατώντας το αντίστοιχο κουμπί του φυλλομετρητή (browser).

Εμφάνιση των λημμάτων

Υπάρχει δυνατότητα επιλογής εναλλακτικών μορφών στην εμφάνιση των λημμάτων (σύντομη, περισσότερο ανεπτυγμένη, περισσότερο ευδιάκριτη). Ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές μέσω τριών μικρών κουμπιών στο δεξί πάνω μέρος της σελίδας.

3. Σύνθετη Αναζήτηση

Στη "Σύνθετη Αναζήτηση" μπορείτε να αναζητήσετε λήμματα ή ομάδες λημμάτων, που να προκύπτουν με συνδυασμούς κριτηρίων.

Τα κριτήρια λειτουργούν συζευκτικά: όσα πιο πολλά κριτήρια δώσετε τόσο λιγότερα λήμματα θα εμφανιστούν, γιατί ζητάμε λήμματα που να ικανοποιούν ΟΛΑ τα κριτήρια που εισάγονται. Όταν κάποιο κριτήριο δεν μας ενδιαφέρει, το αφήνουμε κενό.

Παράδειγμα:

  • Μπορείτε να βρείτε ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ που προέρχονται από τα ΤΟΥΡΚΙΚΑ και έχουν σχέση με τον ΆΝΕΜΟ.

Τύπος Λήμματος:

Εμφανίζεται ένα μενού προεπιλογών που περιλαμβάνει τις διάφορες γραμματικές κατηγορίες, ώστε να επιλέξετε το μέρος του λόγου που σας ενδιαφέρει.

Ερμήνευμα:

Το πεδίο αυτό είναι ανοιχτό και σας επιτρέπει να εισαγάγετε ένα όρο, ο οποίος ανιχνεύεται στο σύνολο του ερμηνευτικού μέρους του λήμματος. Ο όρος αυτός μπορεί να είναι λέξη, βραχυγραφία, ακολουθία λέξεων ή ακολουθία, π.χ. τίτλ*, οπλ*. Έτσι έχετε ένα κριτήριο για αναζήτηση, για παράδειγμα, σημασιολογικά συγγενών λέξεων.

Παράδειγμα:

  • Το πεδίο είναι ανοιχτό και σας επιτρέπει να αναζητήσετε κάποια λέξη, ακολουθία λέξεων ή ακολουθία χαρακτήρων στα παραδείγματα που δίνονται για τη διασάφηση της σημασίας ή των σημασιών κάθε λήμματος. Μπορείτε, λόγου χάρη, μέσα από αυτά τα παραδείγματα να διαπιστώσετε τη χρήση των συνδέσμων (π.χ. "όταν").

Αναφορά:

Το πεδίο είναι ανοιχτό και σας επιτρέπει να αναζητήσετε τη βιβλιογραφική πηγή ή το όνομα του συγγραφέα από τα οποία περιμένετε να προέρχεται ένα τουλάχιστον από τα παραδείγματα του λήμματος, π.χ. Ερωτόκρ., Πανώρ.

Ετυμολογία:

Το πεδίο είναι ανοιχτό και σας επιτρέπει να αναζητήσετε συγκεκριμένους όρους ή βραχυγραφίες ή ακόμη συνδυασμό όρων και βραχυγραφιών που δηλώνονται στο ετυμολογικό μέρος του άρθρου, το οποίο είναι πλήρως διακριτό από το υπόλοιπο σώμα του λήμματος, καθώς διαχωρίζεται από αυτό με αγκύλες. Για παράδειγμα μπορούμε να αναζητήσουμε:

  • τη συντομογραφία μιας ξένης γλώσσας (λατ., βενετ., ιτάλ., τουρκ.),
  • ενός ιδιώματος (κρητ., ποντ.),
  • μιας ιστορικής φάσης της ελληνικής, όπου πρωτοσυναντάται η λέξη (αρχ., μτγν.)
  • κάποιου λεξικού (Somav., Βλάχ., Meursius, Du Cange)
Τελευταία Ενημέρωση: 04 Μάϊ 2010, 16:14