Λεξικό Κριαρά 

Επίτομο λεξικό της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας 

 

Β´ Μελετήματα - Συλλογές κειμένων

Α
Αλεξίου 1979Στ. Αλεξίου, Ακριτικά: Το πρόβλημα της εγκυρότητας του κειμένου Ε - Χρονολόγηση, αποκατάσταση χωρίων - Ερμηνευτικά, Ηράκλειο
Αλεξίου 1981Στ. Αλεξίου, Γλωσσικά μελετήματα, Αθήνα
Αλεξίου 1997Στ. Αλεξίου, Δημώδη βυζαντινά. Μελέτες, Αθήνα
Άμαντος 1964Κ. Άμαντος, Γλωσσικά μελετήματα, Αθήνα
Β
Βαλέτας 1947Γ. Βαλέτας, Ανθολογία της δημοτικής πεζογραφίας, τ. Α´, Αθήνα
Βλάσση 1998Δ.Ε. Βλάσση, «Τα εδέσματα της κρητικής κωμωδίας», Άνθη Χαρίτων. Μελετήματα εόρτια συγγραφέντα υπό των υποτρόφων του Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας, Ενετίησιν, 55-75
Γ
Γιαννουλέλλης 1982Γ.Ν. Γιαννουλλέλης, Νεοελληνικές ιδιωματικές λέξεις δάνειες από ξένες γλώσσες, Αθήνα 1982
Z
Ζαχαριάδου 1960Ε. Ζαχαριάδου, Το «Χρονικό των Τούρκων σουλτάνων» (του Βαρβερινού ελλην. κώδικα 111) και το ιταλικό του πρότυπο, Θεσσαλονίκη
Ζώρας 1959Γ.Θ. Ζώρας, Περί την άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως, Αθήνα
Θ
Θαβώρης 1959Α.Ι. Θαβώρης, Τα εκφραστικά μέσα του προσδιορισμού του χρόνου του ημερονυκτίου στην αρχαία, μεσαιωνική και νέα ελληνική [ΕΕΦΣΠΘ, παράρτ. 2], Θεσσαλονίκη
Θαβώρης 1969Α.Ι. Θαβώρης, Ουσιαστικά από επίθετα (και μετοχές) στη νέα ελληνική, Θεσσαλονίκη
Κ
Καδάς 1986Σ.Ν. Καδάς, Προσκυνητάρια των Αγίων Τόπων. Δέκα ελληνικά χειρόγραφα 16ου-18ου αι., Θεσσαλονίκη
Κακλαμάνης 1993Στ. Κακλαμάνης, Έρευνες για το πρόσωπο και την εποχή του Γεωργίου Χορτάτση, Ηράκλειον Κρήτης
Καλογεράς 1975Β.Α. Καλογεράς, Ηχοποίητες λέξεις και ρίζες στην ελληνική, Θεσσαλονίκη
Καραποτόσογλου 1980Κ. Καραποτόσογλου, «Ετυμολογικά σε λέξεις της μεσαιωνικής και νέας ελληνικής γλώσσας», Ελλην. 32, 338-50
Καραποτόσογλου 1982Κ. Καραποτόσογλου, «Ετυμολογικά σε δημώδη ονόματα φυτών», Κυπρ. Σπ. 46, 171-216
Καραποτόσογλου 1983Κ. Καραποτόσογλου, «Παρατηρήσεις σε ελληνικά δυσετυμολόγητα», Βυζαντ. 12, 357-403
Καραποτόσογλου 1984Κ. Καραποτόσογλου, «Κυπριακά έτυμα: Ετυμολογικά σε δημώδη ονόματα αγγείων και άλλα», Κυπρ. Σπ. 48, 1-45
Καραποτόσογλου 1985Κ. Καραποτόσογλου, «Ποντιακά έτυμα», ΑΠ 40, 143-80
Καραποτόσογλου 1989Κ. Καραποτόσογλου, «Δυσετυμολόγητα της νέας ελληνικής», Βυζαντ. 15, 263-306
Καραποτόσογλου 1990-91Κ. Καραποτόσογλου, «Ετυμολογικά σε ποντιακές λέξεις», ΑΠ 43, 256-335
Καραποτόσογλου 1991Κ. Καραποτόσογλου, «Μεσαιωνικές και νεοελληνικές ετυμολογήσεις», Βυζαντινά 16, 303-33
Καραποτόσογλου 1992Κ. Καραποτόσογλου, «Μεσαιωνικά έτυμα», Μελ. και υπομν. Κύπρ. 2, 229-97 (ανάτ. 1989)
Καραποτόσογλου 1994Κ. Καραποτόσογλου, «Κατωιταλικά και μεσαιωνικά δυσετυμολόγητα», Βυζαντ. 17, 93-119
Καραποτόσογλου 2000Κ. Καραποτόσογλου, «Ετυμολογικές παρατηρήσεις στη μεσαιωνική ελληνική», Νεοελλ. Διαλ. 3, 91-110
Κεχαγιόγλου 1982Γ. Κεχαγιόγλου (επιμ.), Απόκοπος, Απολλώνιος, Ιστορία της Σωσσάνης [Ερμής, Λαϊκά λογοτεχνικά έντυπα 1], Αθήνα
Κουκ., ΒΒΠΦ. Κουκουλές, Βυζαντινών βίος και πολιτισμός, τ. Α´- Ϛ´, Αθήνα 1948-1955 (ανατ. χ.χρον.)
Κουκ., Ευστ. Γραμμ.Φ. Κουκουλές, Θεσσαλονίκης Ευσταθίου τα γραμματικά, Αθήνα 1953
Κουκ., Ευστ. Λαογρ.Φ. Κουκουλές, Θεσσαλονίκης Ευσταθίου τα λαογραφικά, τ. Α´- Β´, Αθήνα 1950
Κριαράς 1955Ε. Κριαράς, Βυζαντινά ιπποτικά μυθιστορήματα, Αθήνα (ανατ. 1959 κ.ά.)
Κριαράς 1988Ε. Κριαράς, Μεσαιωνικά μελετήματα. Γραμματεία και γλώσσα, τ. Α´- Β´ [ΚΒΕ/ΑΠΘ], Θεσσαλονίκη
Λ
Λαμπρινός 1981Στ.Γ. Λαμπρινός, «Συμβολή στη νεοελληνική διαλεκτολογία (με αφορμή το Λεξικό του Κριαρά)», Ελλην. 33, 249-81
Ληναίου 1935Εύιος Ληναίου [= Χ. Χαριτωνίδης ], Απόρρητα, Θεσσαλονίκη
Λιάτα 1996Ε.Δ. Λιάτα, Φλωρία δεκατέσσερα στένουν γρόσια σαράντα. Η κυκλοφορία των νομισμάτων στον ελληνικό χώρο, 15ος -19ος αι., Αθήνα
Μ
Μαυροφρύδης 1866Δ.Ι. Μαυροφρύδης, Εκλογή μνημείων της ελληνικής γλώσσης, τ. Α´, Αθήνα
Μηνάς 1978Κ. Μηνάς, Η μορφολογία της μεγεθύνσεως στην ελληνική γλώσσα, Ιωάννινα
Μηνάς 1994Κ. Μηνάς, Η γλώσσα των δημοσιευμένων μεσαιωνικών ελληνικών εγγράφων της Κάτω Ιταλίας και της Σικελίας, Αθήνα
Μπακιρτζής 1989Χ. Μπακιρτζής, Βυζαντινά τσουκαλολάγηνα. Συμβολή στη μελέτη ονομασιών, σχημάτων και χρήσεων πυρίμαχων μαγειρικών σκευών, μεταφορικών και αποθηκευτικών δοχείων, Αθήνα
Μπαμπινιώτης 1969Γ.Δ. Μπαμπινιώτης, Ο διά συνθέσεως υποκορισμός εις την ελληνικήν, Αθήνα
Μπασέα-ΜπεζαντάκουΧρ. Μπασέα-Μπεζαντάκου, «Η πρόθεση επί στα νεοελληνι- 1996 κά ιδιώματα», ΛΔ 20, 165-220
Ξ
Ξανθ., Μελετ. Στ.Ξανθουδίδης, Μελετήματα, Ηράκλειο 1980
Ξιούτας 1978Π. Ξιούτας, Κυπριακή λαογραφία των ζώων, Λευκωσία
Ο
Οικονομίδης 1958Δ.Η. Οικονομίδης, Γραμματική της ελληνικής διαλέκτου του Πόντου, Αθήνα
Ορλάνδος-Τραυλός 1986Α.Κ. Ορλάνδος - Ι.Ν. Τραυλός, Λεξικόν αρχαίων αρχιτεκτονικών όρων, Αθήνα
Παπαδόπουλος 1927Α.Α. Παπαδόπουλος, Γραμματική των βορείων ιδιωμάτων της νέας ελληνικής γλώσσης, Αθήνα
Παπαδόπουλος 1939Α.Α. Παπαδόπουλος, «Γραπτή και προφορική παράδοσις της γλώσσης», ΛΔ 1, 5-32
Πλακογιαννάκης 2001Κ.Ε. Πλακογιαννάκης, Τιμητικοί τίτλοι και ενεργά αξιώματα στο Βυζάντιο. Εθιμοτυπία, Διοίκηση, Στρατός, Θεσσαλονίκη
Πολ. Λ., Μετά Άλ.Λ. Πολίτης, Ποιητική ανθολογία, βιβλίο β́: Μετά την άλωση, 15ος και 16ος αιώνας, Αθήνα 1967
Πολ. Ν., Παροιμ.Ν.Γ. Πολίτης, Μελέται περί του βίου και της γλώσσης του ελληνικού λαού. Παροιμίαι, τ. Α´- Δ´, Αθήνα 1899-1902 (ανατ. 1965)
Σ
Σάθας 1867Κ.Ν. Σάθας, Ελληνικά ανέκδοτα, τ. Α´, Αθήνα 1867 (ανατ., εισαγ. Φ. Μαυροειδή, 1982)
Σάθας, ΜΒΚ.Ν. Σάθας, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τ. Β´, Βενετία 1873· Ϛ´, 1877 (ανατ. Αθήνα 1972)
ΣεγδίτσαςΠ.Ε. Σεγδίτσας, Οι κοινοί ναυτικοί μας όροι και αι ρωμανικαί γλώσσαι [Ίδρυμα Ευγενίδου, Βιβλιοθήκη του ναυτικού]
Συμεωνίδης 1972Χ.Π. Συμεωνίδης, «Χείλωση στη Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική», Βυζαντ. 4, 237-52
Τ
Τριαντ., Άπ.Μ. Τριανταφυλλίδης, Άπαντα, τ. 1-8, Θεσσαλονίκη 1963-1965 (ανατ.)
Τσοπανάκης 1983Α.Γ. Τσοπανάκης, Συμβολές στην ιστορία της ελληνικής γλώσσας, τ. Α´- Β´, Θεσσαλονίκη
Τσουδερός 1969Γ.Ε. Τσουδερός, Η ορολογία των μερών του κεφαλιού και του λαιμού στα αρχαία, μεσαιωνικά και νέα ελληνικά, Αθήνα
Φ
Φιλ., Γλωσσογν.Μ. Φιλήντας, Γλωσσογνωσία και γλωσσογραφία (ελληνική), τόμ. Ά, Αθήνα 1924· Β́-Γ́ χ.χρον. (ανατ. 1984)
Φόρης 1971Β.Δ. Φόρης, «Μεσαιωνικά στερητικά επίθετα», Βυζαντ. 3, 343-65
Φραγκάκι 1969Ε.Κ. Φραγκάκι, Συμβολή εις την δημώδη ορολογίαν των φυτών, Αθήνα
Χ
Χατζηγιακουμής 1977Μ.Κ. Χατζηγιακουμής, Τα μεσαιωνικά δημώδη κείμενα. Συμβολή στη μελέτη και στην έκδοσή τους. Α´ Λίβιστρος - Καλλίμαχος - Βέλθανδρος, Αθήνα
Χατζ., Διασπ.Κ. Χατζηϊωάννου, Τα εν διασπορᾴ, τ. Α´, Λευκωσία 1969· Β´, 1979· Γ´, 1989
Χατζηϊωάννου 1989Κ. Χατζηϊωάννου, «Τα σε -ίσκω ρήματα της κυπριακής και η σε βάθος έρευνα και η σημασία τους», Κυπρ. Σπ. 51, 1-8
Χατζημιχάλη 1956Α. Χατζημιχάλη, «Τα χρυσοκλαβαρικά - συρματέινα - συρμακέσικα κεντήματα», Mélanges offerts à Octave et Melpo Merlier, Αθήνα, τ. ΙΙ, 447-99
Χατζιδ., Γλωσσ. έρ.Γ.Ν. Χατζιδάκις, Γλωσσολογικαί έρευναι, τ. Ά, Αθήνα 1934· Β´, 1977
Χατζιδ., ΜΝΕΓ.Ν. Χατζιδάκις, Μεσαιωνικά και νέα ελληνικά, τ. Α´, Αθήνα 1905·Β´, 1907 (ανατ. 1991)
Χελδράιχ- Θ.Χελδράιχ, Τα δημώδη ονόματα των φυτών προσδιοριζό-
Μηλιαράκης 1925 μενα επιστημονικώς, εκδιδόμενα υπό Σπ. Μηλιαράκη, β´
έκδ. επαυξημένη και βελτιωμένη, Αθήνα (ανατ. 1980)
Χριστοδούλου 1978Μ.Ν. Χριστοδούλου (εκδ.), Questiones de Cypriorum dialecto. Γλωσσικαί περί Κύπρου πραγματείαι του ΙΘ´ αιώνος, Λευκωσία
Ψ
Ψάλτης 1905Στ.Β. Ψάλτης, Θρακικά ή Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος της πόλεως Σαράντα Εκκλησιών, Αθήνα
A
Apostolopoulos 1984Ph. Apostolopoulos, La langue du roman byzantin «Callimaque et Chrysorrhoé», Αθήνα
B
Bekker 1849I. Bekker, Historia politica et patriarchica Constantinopoleos. Epirotica [CSHB], Βόννη
C
Christidis 1987A.-Ph. Christidis, «On the interplay of deixis and anaphora in the history of Greek: ancient greek ἤν, ἵνα, modern greek νά, να», Studies in Mycenaean and Classical Greek presented to John Chadwick (Minos XX-XXII), Σαλαμάνκα, 97-111
Cupane 1995C. Cupane, Romanzi cavallereschi bizantini: Callimaco e Crisorroe, Beltandro e Crisanza, Storia di Achille, Florio e Plaziaflore, Storia di Apollonio di Tiro, Favola consolatoria sulla Cattiva e la Buona Sorte, Τορίνο
D
Dawkins 1916R.M. Dawkins, Modern Greek in Asia Minor. A Study of the Dialects of Silli, Cappadocia and Pharasa …, Κέμπριτζ
E
Eideneier 1993H. Eideneier, «Lexikalisches zur byzantinischen Tierdichtung», Polyphonia Byzantina. Studies in Honour of Willem J. Aerts, Groningen, 275-81
G
Georgacas 1960D.J. Georgacas, «A historico-linguistic and synonymic enquiry into some medical and cognate terms: Greek and other terms for "Tapeworm" and "Ravenous hunger"», Αφιέρωμα στη μνήμη του Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη, 475-551
Georgacas 1978D.J. Georgacas, Ichthyological terms for the «sturgeon» and etymology of the international terms «botargo, caviar» and congeners (A linguistic, philological and culture-historical study), Αθήνα
Georgacas 1982D.J. Georgacas, A Graeco-Slavic controversial problem re-examined: The -ιτσ- suffixes in byzantine, medieval and modern Greek; their origin and ethnological implications …, Αθήνα
Georgiadis 1974P. Georgiadis, Die lautlichen Veränderungen der türkischen Lehnwörter im Griechischen (διατρ.), Μόναχο
H
Henrich 1987G.S. Henrich, «Einige Namen aus dem Θανατικόν της Ρόδου», Ονόματα 11, 137-52
Henrich 1988G.S. Henrich, «Ein Dutzend "κρυμμένα ονόματα" aus dem neueren Griechisch», Ονόματα 12, 180-91
Henrich 1998G.S. Henrich, βιβλιοκρ. του LBG, 2. τεύχ., BZ 91, 590-95
Hercher 1866R. Hercher, Claudii Aeliani Varia Historia, Epistolae, Fragmenta, τ. Β´, Λειψία
Hörandner 1988W. Hörandner, «Lexikalische Beobachtungen zum Christos Paschon», στο E. Τrapp κ.ά., Studien zur byzantinischen Lexikographie, Βιέννη, 183-202
J
Jannaris 1897A. Jannaris, An historical Greek grammar chiefly of the Attic dialect, Λονδίνο (ανατ. Hildesheim 1968)
K
Kahane, GRH. & R. Kahane, Graeca et Romanica Scripta Selecta, τ. Ι: Romance and Mediterranean Lexicology, Άμστερνταμ 1979˙ ΙΙ: Byzantium and the West. Hellenistic Heritage in the West …, 1981˙ III: Humanistic Linguistics. The Mediterranean Lexis. Romance Linguistics in Review …, 1986
Kahane-Bremner 1967H. & R. Kahane - L. Bremner, Glossario degli antichi portolani italiani, trad. e note M. Cortelazzo, Φλωρεντία
Kahane-Tietze 1958H. & R. Kahane - A. Tietze, The Lingua Franca in the Levant. Turkish Nautical Terms of Italian and Greek Origin, Ουρμπάνα
L
Lambros 1880S. Lambros, Collection de romans grecs en langue vulgaire et en vers, Παρίσι
Langkavel 1866B. Langkavel, Botanik der späteren Griechen vom dritten bis dreizehnten Jahrhunderte, Βερολίνο (ανατ. Άμστερνταμ 1964)
Legrand 1877É. Legrand, Recueil de poèmes historiques en grec vulgaire, Παρίσι
Legrand, BGVÉ. Legrand, Bibliothèque grecque vulgaire, τ. Α´, Παρίσι 1880· Β´, 1881· Ε´, 1890
M
Meyer 1876 IG. Meyer, «Il dialetto delle Cronache di Cipro di Leonzio Machera e Giorgio Bustron», Rivista di Filologia e di Istruzione Classica 4, 255-86 (ανατ. στο Χριστοδούλου 1978: 95-120)
Meyer 1876 IIG. Meyer, «Romanische Wörter im kyprischen Drittelgriechisch», Jahrbuch für romanische und englische Sprache und Literatur, Neue Folge 3, 33-56 (ανατ. στο Χριστοδούλου 1978:121-42)
Meyer, NSG. Meyer, Neugriechische Studien, τ. I-IV, Βιέννη 1894-1895
Mihăescu 1977H. Mihăescu, Nachtrag στο G.G. Murnu, Rumänische Lehn­wörter im Neugriechischen, ανατ. Βουκουρέστι (α´ έκδ. Mόναχο 1902)
Miklos.-Müller, Acta Fr.Miklosich - I. Müller, Acta et diplomata graeca medii aevi, τ. I-VI, Βιέννη 1860-1890 (ανατ. Αθήνα χ.χρον.)
Moennig 1992U. Moennig, Die spätbyzantinische Rezension *ζ des Alexanderromans [Neograeca Medii Aevi VI], Κολωνία
Mor. IIG. Moravcsik, Byzantinoturcica, τ. II: Sprachreste der Türk­völker in den byzantinischen Quellen, Βερολίνο 21958
Moutsos 1974D.N. Moutsos, «A case of semantic change from "amputated, defective" to "insane" in Modern Greek», Byz. 44, 329-42
Moutsos 1988D.N. Moutsos, «Sporadic nominalization of adjectives in -ωπός in Middle and Modern Greek», Byz. 58, 400-421
P
Pern., Ét. linguist.H. Pernot, Études de linguistique néo-hellénique, τ. I: Phonétique des parlers de Chio, Παρίσι 1907· ΙΙ: Μοrphologie …, 1946· III: Textes et lexicologie …, 1946
PGPatrologiae cursus completus, series Graeca, ed. J.-P. Migne, Παρίσι 1857-1866 (ανατ.)
PLPatrologiae cursus completus, series Latina, ed. J.-P. Migne, Παρίσι 1844-1880 (ανατ.)
Pochert 1991C. Pochert, Die Reimbildung in der spät- und postbyzantinischen Volksliteratur, Κολωνία
Psaltes 1913St.B. Psaltes, Grammatik der byzantinischen Chroniken, Γοτίγγη (ανατ. 1974)
Schilbach 1970E. Schilbach, Byzantinische Metrologie, Μόναχο
Steiner 1988A. Steiner, «Byzantinisches im Wortschatz der Suda», στο E. Trapp κ.ά., Studien zur byzantinischen Lexikographie, Βιέννη, 149-81
T
Trapp 1985E. Trapp (συνεργασία W. Hörandner - J. Diethart), «Specimen eines Handlexikons zur mittelbyzantinischen Literatur, Buchstabe η», JÖB 35, 149-70
Trapp 1989Ε. Trapp, «Ο λεξικός πλούτος του "Διγενή Ακρίτη" στο πλαίσιο της μη δημώδους βυζαντινής λογοτεχνίας», Αριάδνη 5, 185-92
V
Volk 1991R. Volk, «Einige Beiträge zur mittelgriechischen Nahrungsmittel-Terminologie», στο W. Hörandner - E. Trapp (επιμ.), Lexicographica byzantina. Beiträge zum Symposion zur byzantinischen Lexicographie (Wien, 1-4. 3. 1989), Βιέννη 293-311
W
Wagner, Carm.G. Wagner, Carmina graeca medii aevi, Λειψία 1874 (ανατ. Αθήνα χ.χρον.)
Τελευταία Ενημέρωση: 16 Ιαν 2007, 19:53