Οδηγοί και πηγές 

Κατάλογος Συνδέσμων 

Ερευνητικά-Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ιδρύματα που υποστηρίζουν οικονομικά την επιστημονική έρευνα, Ηλεκτρονική Βιβλιογραφία, Ιστοσελίδες συλλόγων και οργανισμών 

Γενικός κατάλογος ηλεκτρονικών διευθύνσεων και περιγραφών

Περιεχόμενα

Ερευνητικά Ιδρύματα

ΑΥΣΤΡΙΑ

Αυστριακή Ακαδημία των Επιστημών, Επιτροπή Βυζαντινολογίας (Kommission für Byzantinistik der Österreichischen Akademie der Wissenschaften)

http://www.oeaw.ac.at/byzanz

ΓΑΛΛΙΑ

Εθνικό Κέντρο Ερευνών της Γαλλίας (Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS)

ΕΛΛΑΔΑ

Ακαδημία Αθηνών

Αναλυτική Παρουσίαση

http://www.academyofathens.gr

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών

http://www.eie.gr/nhrf/institutes/ibr/index-gr.html

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ)

Αναλυτική Παρουσίαση

http://www.fhw.gr/fhw/

Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών (ΚΒΕ)

Αναλυτική Παρουσίαση

http://www.kbe.auth.gr/

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Βρετανική Ακαδημία (The British Academy)

http://www.britac.ac.uk/

ΗΠΑ

Dumbarton Oaks (The Dumbarton Oaks Research Library and Collection)

Αναλυτική Παρουσίαση

http://www.doaks.org/

ΙΤΑΛΙΑ

Ελληνικό Ινστιτούτο της Βενετίας (Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia)

Αναλυτική Παρουσίαση

http://www.istitutoellenico.org/

ΤΣΕΧΙΑ

The Academy of Sciences of the Czech Republic (AKADEMIE VĔD ČESKÉ REBUBLIKY, ASCR), Prague, Czech Republic

http://www.avcr.cz/index.html

ΣΕΡΒΙΑ

Serbian Academy of Sciences and Arts (Srpska Akademija Nauka i Umetnosti), Belgrade, Serbia

http://www.sanu.ac.rs/English/Index.aspx

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Saint Andrew΄s Greek Orthodox Theological College, New South Wales, Australia

http://www.sagotc.edu.au/

University of Melbourne, Melbourne, Australia

University of Sydney, Sydney, Australia

http://www.usyd.edu.au/

ΑΥΣΤΡΙΑ

Πανεπιστήμιο της Βιέννης, Ινστιτούτο Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας (Universität Wien, Institut für Byzantinistik und Neogräzistik)

Αναλυτική Παρουσίαση

http://www.byzneo.univie.ac.at

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Sofia University "St. Kliment Ohridiski", Sofia, Bulgaria

http://www.uni-sofia.bg/index.php

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Freie Universität Berlin

Philosophie und Geisteswissenschaften
Griechische Philologie
Professur Byzantinistik
http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we02/griechisch/by...

Ruhr-Universität Bochum

Seminar für Klassische Philologie
Neugriechische und Byzantinische Philologie
http://www.ruhr-uni-bochum.de/ngrubyzphil/

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Institut fuer Griechische und Lateinische Philologie, Romanistik und Altamerikanistik
Abteilung fuer Griechische und Lateinische Philologie
Bereich: Byzantinistik
http://www.philologie.uni-bonn.de/byzantinistik

Georg-August-Universität Göttingen

Byzantinische und Neugriechische Philologie
http://wwwuser.gwdg.de/~asidera/

Universität Hamburg

Fakultaet fuer Geisteswissenschaften
Fachbereich Europaeische Sprachen und Literaturen (SLM II)
Institut fuer Griechische und Lateinische Philologie (SLM II)
Studium Byzantinistik und Neugriechische Philologie
http://www.uni-hamburg.de/igrlat/studium/neobyz.html

Universität zu Köln

Philosophische Fakultät
Institut für Altertumskunde
Abteilung Byzantinistik und Neugriechische Philologie
http://www.uni-koeln.de/phil-fak/ifa/byzneograez/index.html

Universität Leipzig

Institut für Klassische Philologie und Komparatistik
Byzantinische und Neugriechische Philologie
http://www.uni-leipzig.de/~klassik/bng/default.htm

Johannes-Gutenberg-Universität Mainz

Fachbereich 07 Geschichts- und Kulturwissenschaften
Historisches Seminar, Arbeitsbereich Byzantinistik
http://www.geschichte.uni-mainz.de/Byzantinistik/

Ludwig-Maximilians-Universität München

Fakultaet fuer Kulturwissenschaften
Department fuer Kulturwissenschaften und Altertumskunde, Byzantinistik, Byzantinstische Kunstgeschichte und Neograeziztik
Byzantinistik und neugriechische Philologie
http://www.byzantinistik.uni-muenchen.de/

Westfälische Wilhelms-Universität Muenster

Seminar für Byzantinistik
http://www.uni-muenster.de/Byzantinistik/

ΕΛΛΑΔΑ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αναλυτική Παρουσίαση

http://www.auth.gr/

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Αναλυτική Παρουσίαση

http://www.duth.gr/

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Αναλυτική Παρουσίαση

http://www.eap.gr/

  • Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
  • Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Αναλυτική Παρουσίαση

http://www.ionio.gr/central/

Πανεπιστήμιο Αθηνών

http://www.uoa.gr/

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Αναλυτική Παρουσίαση

http://www3.aegean.gr/

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αναλυτική Παρουσίαση

http://www.uth.gr/

  • Τμήμα Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος)
    http://www.ha.uth.gr/gr/

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αναλυτική Παρουσίαση

http://www.uoi.gr/gr/

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αναλυτική Παρουσίαση

http://www.uoc.gr/

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Αναλυτική Παρουσίαση

http://www.uom.gr/

Πανεπιστήμιο Πατρών

Αναλυτική Παρουσίαση

http://www.upatras.gr

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Birmingham University, Birmingham, U.K.

Αναλυτική Παρουσίαση

http://www.bham.ac.uk/

King's College London

http://www.kcl.ac.uk./

University of Cambridge, Cambridge, U.K.

http://www.cam.ac.uk/

University of Manchester, Manchester, U.K.

http://www.manchester.ac.uk/

University of Newcastle upon Tyne, Newcastle, U.K.

http://www.ncl.ac.uk/

University of Oxford, Oxford, U.K.

http://www.ox.ac.uk/

Queen's University Belfast, Belfast, U.K.

http://www.qub.ac.uk/

University of Sussex, Sussex, U.K.

http://www.sussex.ac.uk/

Warwick University, Warwick, U.K.

Αναλυτική Παρουσίαση

http://www2.warwick.ac.uk/

ΗΠΑ

Bates College, Lewiston, Maine, USA

Αναλυτική Παρουσίαση

http://www.bates.edu/

Catholic University of America, Washington DC, USA

Αναλυτική Παρουσίαση

http://arts-sciences.cua.edu/

Duke University, Durham, North Carolina, USA

Αναλυτική Παρουσίαση

http://www.duke.edu/

Harvard University, Cambridge USA

Αναλυτική Παρουσίαση

http://www.harvard.edu/

Illinois University, Urbana-Champain, USA

Αναλυτική Παρουσίαση

http://illinois.edu/index.html

Notre Dame University, Indiana, USA

Αναλυτική Παρουσίαση

http://www.nd.edu/

Princeton University, New Jersey, USA

http://www.princeton.edu/main/

Queens College, New York, USA

Αναλυτική Παρουσίαση

http://www.qc.cuny.edu/Pages/default.aspx

ΙΣΠΑΝΙΑ

Universidad de Granada, Granada, Spain

Αναλυτική Παρουσίαση

http://www.ugr.es/

ΚΑΝΑΔΑΣ

Simon Fraser University, Vancouver/ Burnaby, Canada

http://www.sfu.ca/

Universitè de Montreal, Quebec, Canada

http://www.umontreal.ca/

ΚΥΠΡΟΣ

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος

Αναλυτική Παρουσίαση

http://www.ucy.ac.cy/

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

University of Bucharest (Universitatea din Bucuresti), Bucharest, Romania

http://www.unibuc.ro/en/home

ΡΩΣΙΑ

Moscow Lomonossov State University, Moscow, Russia

Αναλυτική Παρουσίαση

http://www.msu.ru/

ΤΣΕΧΙΑ

Charle's University in Prague (Univezita Karlova v Praze), Prague, Czech Republic

http://www.cuni.cz/

Masaryk University in Brno (Universitas Masarykiana Brunensis), Brno, Czech Republic

http://www.muni.cz/

Ιδρύματα που υποστηρίζουν οικονομικά την επιστημονική έρευνα

Ιδρύματα της Ελλάδας

Ακαδημία Αθηνών

http://www.academyofathens.gr/

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

http://www.iky.gr/

Ίδρυμα Ωνάσση

http://www.onassis.gr/

Ιδρύματα της Γερμανίας

Γερμανικό Ίδρυμα Ερευνών, Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Αναλυτική Παρουσίαση

http://www.dfg.de/index.jsp

Γερμανική Ακαδημαϊκή Υπηρεσία Ανταλλαγών, Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)

Αναλυτική Παρουσίαση

http://www.daad.de/en/index.html

Ηλεκτρονική Βιβλιογραφία

Early Modern Greek

Αναλυτική Παρουσίαση

Ιστοσελίδα με θέμα τις πρώιμες νεοελληνικές σπουδές που δημιουργήθηκε από το Νότη Τουφεξή
http://www.early-modern-greek.org/

Κατάλογος Βυζαντινών και Μεσαιωνικών ιστοσελίδων του Paul Halsall

Αναλυτική Παρουσίαση

Karlsruher Virtueller Katalog / KVK Karlsruhe Virtual Catalog

Αναλυτική Παρουσίαση

Online υπερ-κατάλογος που δημιουργήθηκε από την Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη της Καλσρούης
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/index_engl.html

Katalog der Internetressourcen für die Klassische Philologie aus Berlin (Kirke)

Αναλυτική Παρουσίαση

Κατάλογος των διαδικτυακών πηγών για την κλασική φιλολογία από το Βερολίνο
http://www.kirke.hu-berlin.de/index.html

Kατάλογος της Österreichischer Bibliotheksverbund (Αυστρία)

http://www.obvsg.at/

Κατάλογος ιστοσελίδων για βυζαντινή τέχνη

http://www.onlineuniversity.net/art/byzantine-art/

Κατάλογος της Γενναδείου Βιβλιοθήκης

http://www.ascsa.edu.gr/index.php/gennadius

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Περιβάλλον Πρόσβασης Πηγών Πληροφόρησης «Η Αργώ»

Κατάλογος της Εθνικής Βιβλιοθήκης (ΟPAC)

http://www.nlg.gr/index.php

Περιοδικό Παρεκβολαί - Parekbolai: An Electronic Journal for Byzantine Literature

https://ejournals.lib.auth.gr/parekbolai/index

Ιστοσελίδες για την Κωνσταντινούπολη

Ιστοσελίδες συλλόγων και οργανισμών

Arbeitsgemeinschaft deutscher Byzantinisten - Deutsche Arbeitsgemeinschaft zur Förderung byzantinischer Studien

http://www.byzantinistik.de

Australian and New Zealand Association for Medieval and Early Modern Studies (Anzamems)

http://www.anzamems.arts.uwa.edu.au/

Australian Association for Byzantine Studies

http://home.vicnet.net.au/~byzaus/welcome.htm

Australian Early Medieval Association

http://home.vicnet.net.au/~medieval/

Byzantine Studies Association of North America

http://www.bsana.net/index.html

European Acritic Heritage Network

Αναλυτική Παρουσίαση

ACRINET
Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
http://www.kentrolaografias.gr/default.asp?V_DOC_ID=2119

European Society of Modern Greek Studies

http://www.eens.org/cm/cm_dokument.asp?uuid=212

ILC-Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterraneo y Oriente proximo

http://www.ilc.csic.es/

Societè des Bollandistes

http://www.kbr.be/~socboll/

Society for the Promotion of Byzantine Studies (SPBS)

http://www.byzantium.ac.uk/

Φιλόλογος

http://www.philologos.gr/

Τελευταία Ενημέρωση: 03 Σεπ 2012, 11:01