Οδηγοί και πηγές 

Κατάλογος Συνδέσμων 

Ερευνητικά-Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ιδρύματα που υποστηρίζουν οικονομικά την επιστημονική έρευνα, Ηλεκτρονική Βιβλιογραφία, Ιστοσελίδες συλλόγων και οργανισμών 

Ομάδα Εργασίας

Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Ι.Ν. ΚΑΖΑΖΗΣ, Αντιπρόεδρος του ΚΕΓ, Διευθυντής του Τμήματος Λεξικογραφίας, καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας του ΑΠΘ


Σχεδιασμός-Επιμέλεια και Καταγραφές-Παρουσιάσεις:

Άννα Δεληγιαννοπούλου, Φιλόλογος-εκπαιδευτικός
Πηνελόπη Μαυρομματίδου, Φιλόλογος-εκπαιδευτικός
Βασιλική Αδάμπα, αποσπασμένη εκπαιδευτικός (επικαιροποίηση)


Συντονισμός εργασιών τεχνικού δελτίου:

Μαρία Κεσόγλου, Φιλόλογος, επιστημονική συνεργάτιδα του ΚΕΓ

Τελευταία Ενημέρωση: 03 Σεπ 2012, 11:01