ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κατάλογος Συνδέσμων, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

(Βόλος, Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα) 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (Βόλος)

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (IAKA)

URL: http://www.ha.uth.gr/gr/

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών το τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προσφέρει στους φοιτητές μαθήματα που έχουν ως αντικείμενο γνώσης το Βυζάντιο.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών βρίσκουμε στη διεύθυνση: http://www.ha.uth.gr/gr/lessons.asp αναλυτικότερα για τα παραπάνω μαθήματα με στοιχεία για καθένα από αυτά, λ.χ. την περίληψη του, το διδάσκοντα, τη βιβλιογραφία, διαβάζουμε πατώντας τον οδηγό σπουδών που αφορά στο πρόγραμμα εξαμήνου.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρέχει τη δυνατότητα μεταπτυχιακών σπουδών (σειρά σεμιναρίων) με θέμα: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις Ιστορικές, Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές.

Ο ενδιαφερόμενος για αυτό το επίπεδο σπουδών θα αντλήσει πληροφορίες στη διεύθυνση ενεργοποιώντας το σχετικό link και στη διεύθυνση

http://www.ha.uth.gr/gr/mpintro.asp

Πληροφορίες για το ακαδημαϊκό προσωπικό του τμήματος ΙΑΚΑ μπορεί να βρει ο ενδιαφερόμενος στην ιστοσελίδα http://www.ha.uth.gr/gr/teachers.asp

Το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας γενικότερα, αλλά και το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ειδικότερα, παρέχουν στους φοιτητές τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στα προγράμματα Erasmus - Socratesׁ αναλυτικότερα στη διεύθυνση http://www.ha.uth.gr/gr/erasmus.asp , τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Αρχαιολογίας, Ιστορίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς στόχους περισσότερες πληροφορίες στις διευθύνσεις:

http://www.ha.uth.gr/gr/laba.asp
http://www.ha.uth.gr/gr/labh.asp
http://www.ha.uth.gr/gr/labk.asp

Ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς στόχους έχει και η Διδακτική Αρχαιολογική Συλλογή, η οποία από το 2001 που ιδρύθηκε υποστηρίζει την έρευνα και τα μαθήματα, τα σεμινάρια και την εκπαίδευση των φοιτητών του τομέα της Αρχαιολογίας. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ha.uth.gr/gr/laba-ds.asp.

Το site του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ενημερωμένο, με ενεργά links και δυνατότητες επιλογών και αναζήτησης, παρέχει στοιχεία ικανά να πληροφορήσουν τον ενδιαφερόμενο για σπουδές -προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου- με αντικείμενο το Βυζάντιο. Οι ιστοσελίδες του όμως δεν προσφέρουν τη δυνατότητα επιλογής αγγλικής γλώσσας, όπως το γενικότερο site του πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

http://www.ha.uth.gr/gr/research.asp : η ηλεκτρονική αυτή διεύθυνση πληροφορεί για τα ερευνητικά προγράμματα του ΙΑΚΑ.

http://www.ha.uth.gr/gr/events.asp : η ιστοσελίδα αυτή αφορά στις εκδηλώσεις -συμπόσια, συνέδρια, διαλέξεις, συζητήσεις.

http://www.lib.uth.gr/LWS/el/el_hp.asp : ο επισκέπτης αυτής της ηλεκτρονικής διεύθυνσης αντλεί πληροφορίες για τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές, δανεισμός, διαδανεισμός, πληροφοριακή υποστήριξη & εκπαίδευση, κ.ά. Πρέπει να αναφερθεί όμως πως επειδή το site βρίσκεται σε περίοδο αναβάθμισης κάποιες ιστοσελίδες ανοίγουν με την ένδειξη σε ανάπτυξη ή σε δοκιμαστική λειτουργία.

Παρουσίαση: Ά. Δεληγιαννοπούλου
Επικαιροποίηση: Β. Αδάμπα

Λέξεις-κλειδιά

βυζαντινή αρχιτεκτονική, βυζαντινή ιστορία, βυζαντινή αρχαιολογία, βυζαντινή τέχνη, βυζαντινός πολιτισμός, βιβλιογραφική αναζήτηση on-line, βιβλιοθήκη, μεταπτυχιακές σπουδές, βασική έρευνα.

Τελευταία Ενημέρωση: 10 Αύγ 2010, 11:34