Διδασκαλία - Εκπαίδευση 

Εργαστήριο Αρχαιομάθειας 

Ηλεκτρονικές Ασκήσεις 

Φύλλο εργασίας αριθμ. 1.
Σύνταξη-επιμέλεια: Ιωάννης Κονδυλόπουλος
Κείμενο: ΞΕΝΟΦΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2.2.16-2.2.23
Γραμματική: Αντωνυμίες | Ρήματα α΄ συζυγίας: Βαρύτονα | Τονισμός
Συντακτικό: Απαρέμφατο: Άναρθρο | Απαρέμφατο: Έναρθρο
Λεξιλογικά: Σημασιολογικά: Δοκῶ | Οικογένειες λέξεων: Δοκῶ | Ειδικό λεξιλόγιο: Λεκτικά ρήματα, Διπλωματία, Πόλεμος
Ερμηνευτικά-Μεταφραστικά: Ερμηνεία χωρίου: ΞΕΝ Ελλ 2.2.16 (Η Αθήνα πολιορκείται) | Μεταφραστικές επιλογές: ΞΕΝ Ελλ 2.2.17-18
Φύλλο εργασίας αριθμ. 2.
Σύνταξη-επιμέλεια: Ιωάννης Κονδυλόπουλος
Κείμενο: ΞΕΝΟΦΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2.2.16-2.2.23
Γραμματική: Πτωτικά: Αναγνώριση-κλίση | Ρήματα α΄ συζυγίας: Βαρύτονα και περισπώμενα
Συντακτικό: Προτάσεις δευτερεύουσες: Συμπερασματικές
Λεξιλογικά: Παραγωγή λέξεων: Υποκοριστικά | Σημασιολογική εξέλιξη λέξεων
Ερμηνευτικά-Μεταφραστικά: Ιστορικά γεγονότα: 404-365 π.Χ. | Πηγές-Αξιοποίηση: Λύσανδρος | Πηγές-Σύγκριση: Οι Τριάκοντα στην εξουσία - Παράδοση των Αθηναίων
Φύλλο εργασίας αριθμ. 3.
Σύνταξη-επιμέλεια: Ιωάννης Κονδυλόπουλος
Κείμενο: ΛΥΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΑΛΥΣΕΩΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑ 25.1-6
Γραμματική: Πτωτικά-Κλίση: Γενική | Πτωτικά-Κλίση: Αντωνυμία ὅς, ἥ, ὃ | Ομόηχες λέξεις: Γραμματική αναγνώριση
Συντακτικό: Γενική: Αντικείμενο, Προσδιορισμός | Αντικείμενο: Σε γενική
Λεξιλογικά: Σημασίες λέξεων: οἱ ἐκ Πειραιῶς | Σημασίες λέξεων: οἱ ἐν ἄστει, ἀστεῖος | Οικογένειες λέξεων: ἄστυ | Επιτάφιος λόγος: Δομή και μέρη
Φύλλο εργασίας αριθμ. 4.
Σύνταξη-επιμέλεια: Ιωάννης Κονδυλόπουλος
Κείμενο: ΛΥΣΙΑΣ, ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΙΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΒΟΗΘΟΙΣ 2.61-65
Γραμματική: Παραθετικά: Επιθέτων, Επιρρημάτων, Μετοχών | Παραθετικά: ἥκιστα | Συγκριτικός βαθμός: Κατάληξη -ώτερος/-ότερος
Συντακτικό: Σύγκριση: Όροι | Σύνδεση αντιθετική
Λεξιλογικά: Οικογένειες λέξεων: πείθομαι - ἀπειθῶ | Λέξεις αντώνυμες | Σημασιολoγική εξέλιξη λέξεων
Ερμηνευτικά: Παραλληλίες | Πηγές-Αξιοποίηση: Το καθεστώς των Τριάκοντα και η αποκατάσταση της δημοκρατίας | Επιτάφιος λόγος: Δομή και μέρη | Ερμηνεία αποσπάσματος: ΛΥΣ 2.61-65
Φύλλο εργασίας αριθμ. 5.
Σύνταξη-επιμέλεια: Ιωάννης Κονδυλόπουλος
Κείμενο: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΠΡΟΣ ΝΙΚΟΚΛΕΑ 2.27-29
Γραμματική: Ρήματα: Προστακτική ενεστώτα, β΄ ενικό | Αριθμός ενικός-πληθυντικός: Μετατροπή κειμένου | Φθογγικά πάθη κατά τη σύνθεση
Συντακτικό: Σύνδεση παρατακτική | Μόριο ἂν | Έλξη του αναφορικού | Συντακτικές αντιστοιχίες
Λεξιλογικά: Ειδικό λεξιλόγιο: Φιλία, Συναναστροφή, Γνωστικά ρήματα | Αντώνυμα | Σύνθετα ρήματα: ὁρῶ | Σημασίες λέξεων: Παρρησία
Ερμηνευτικά - Μεταφραστικά: Κατανόηση χωρίου: ΙΣΟΚΡ 2.27-29 (Συμβουλές προς τον ηγεμόνα)
Φύλλο εργασίας αριθμ. 6.
Σύνταξη-επιμέλεια: Ιωάννης Κονδυλόπουλος
Κείμενο: ΞΕΝΟΦΩΝ, ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ 5.1.2-5.1.5
Γραμματική: Ρηματικοί τύποι: Αναγνώριση | Απαρέμφατo: Βαρύτονα ρήματα | Αριθμός ενικός-πληθυντικός: Μετατροπή κειμένου
Συντακτικό: Όροι πρότασης: Συμφωνία | Προτάσεις ελλειπτικές | Συνταγματικός άξονας
Λεξιλογικά: Οικογένειες λέξεων | Ειδικό Λεξιλόγιο: Kαθημερινή ζωή
Ερμηνευτικά: Κατανόηση χωρίου: ΞΕΝ ΚΠαιδ 5.1.2-5.1.5
Φύλλο εργασίας αριθμ. 7.
Σύνταξη-επιμέλεια: Ιωάννης Κονδυλόπουλος
Κείμενο: ΞΕΝΟΦΩΝ, ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ 5.1.2-5.1.5
Γραμματική: Ρήμα-Αρχικοί χρόνοι: Ἁλίσκομαι | Παραθετικά: Ανώμαλα | Ουσιαστικά: Ετερόκλιτα
Συντακτικό: Μετοχές επιρρηματικές: Εναντιωματικές | Μετοχές επιρρηματικές: Ανάλυση | Μετοχές κατηγορηματικές | Ρήματα: Διαθέσεις | Ευθύς-πλάγιος λόγος
Λεξιλογικά: Σημασίες λέξεων | Εξέλιξη λέξεων: χαμαὶ
Ερμηνευτικά: Πηγές-Αξιοποίηση: Ανδρικό και γυναικείο φύλο - Δούλες και οικοδέσποινες
Φύλλο εργασίας αριθμ. 8.
Σύνταξη-επιμέλεια: Ιωάννης Κονδυλόπουλος
Κείμενο: ΞΕΝΟΦΩΝ, ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 10.4-10.6
Γραμματική: Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων: Ανώμαλα | Ρήματα α΄ συζυγίας: Βαρύτονα και περισπώμενα | Πτωτικά: Κλίση | Ρήματα: Κλίση | Απαρέμφατο: Α΄ και Β΄ συζυγία
Συντακτικό: Προτάσεις: Κύριες-Δευτερεύουσες | Σύνταξη ενεργητική-παθητική
Λεξιλογικά: Σημασίες λέξεων: ἰδιώτης | Σημασίες λέξεων: ζημία
Ερμηνευτικά: Ερμηνεία χωρίου: ΞΕΝ ΛακΠολ 10.4-10.6 | Πηγές-Αξιοποίηση: Λυκούργος
Φύλλο εργασίας αριθμ. 9.
Σύνταξη-επιμέλεια: Ιωάννης Κονδυλόπουλος
Κείμενο: ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΙ 1.52.1-1.53.4
Γραμματική: Πτωτικά-Κλίση: Ονομαστική | Ρήματα α΄ συζυγίας: Χρονικές αντικαταστάσεις
Συντακτικό: Προτάσεις δευτερεύουσες: Ονοματικές | Πλάγιος λόγος
Λεξιλογικά: Ειδικό λεξιλόγιο: Πόλεμος (ιδίως στη θάλασσα) | Σημασίες λέξεων: τιμωρία, τιμωρῶ
Ερμηνευτικά: Ερμηνεία χωρίου: ΘΟΥΚ 1.52.1-1.53.4 | Ιστορικά γεγονότα: Τα «Κερκυραϊκά» (ΘΟΥΚ 1.55.2)
Φύλλο εργασίας αριθμ. 10.
Σύνταξη-επιμέλεια: Ιωάννης Κονδυλόπουλος
Κείμενο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΙΜΟΚΡΑΤΟΥΣ 24.139-143
Γραμματική: Πτωτικά και ρήματα: Αναγνώριση | Ρήματα α΄ συζυγίας: Βαρύτονα και περισπώμενα
Συντακτικό: Μετοχές: Ανάλυση | Απαρέμφατο: Άναρθρο | Σύνταξη προσωπική-απρόσωπη
Λεξιλογικά: Εκφράσεις: χαλεπῶς φέρω
Ερμηνευτικά: Περίληψη | Πηγές-Αξιοποίηση: Περί νόμων (ΔΗΜ 24.139-143)
Φύλλο εργασίας αριθμ. 11.
Σύνταξη-επιμέλεια: Ιωάννης Κονδυλόπουλος
Κείμενο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΙΜΟΚΡΑΤΟΥΣ 24.139-143
Γραμματική: Ρήματα β΄ συζυγίας: τίθημι | Ομόηχες λέξεις-Αναγνώριση: πλεῖν | Αντωνυμίες: Αυτοπαθής
Συντακτικό: Προτάσεις δευτερεύουσες: Υποθετικές, Υποθετικοί λόγοι | Δομή κειμένου: Μεταβατικές λέξεις
Λεξιλογικά: Ειδικό λεξιλόγιο: Δικανική ορολογία, Ποινές | Ειδικό λεξιλόγιο: νόμον τίθημι/τίθεμαι
Φύλλο εργασίας αριθμ. 12.
Σύνταξη-επιμέλεια: Ιωάννης Κονδυλόπουλος
Κείμενο: ΛΥΣΙΑΣ, ΚΑΤ' ΑΝΔΟΚΙΔΟΥ ΑΣΕΒΕΙΑΣ 6.33-344
Γραμματική: Ρήματα-Κλίση: Oριστική | Αριθμός ενικός-πληθυντικός: Μετατροπή κειμένου | Ρήματα-Κλίση: Α΄ συζυγία | Τονισμός
Συντακτικό: Προτάσεις κύριες-δευτερεύουσες | Όροι κύριοι-προσδιορισμοί: Συντακτικός χαρακτηρισμός λέξεων | Σύνδεσμοι: "Αρμοί" κειμένου
Λεξιλογικά: Ειδικό λεξιλόγιο: Πολιτική και θρησκευτική ζωή | Πολυσημία λέξεων: πρόσοδος
Ερμηνευτικά: Τρόποι και μέσα πειθούς
Φύλλο εργασίας αριθμ. 13.
Σύνταξη-επιμέλεια: Ιωάννης Κονδυλόπουλος
Κείμενο: ΠΛΑΤΩΝ, ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 30c–31c
Γραμματική: Ρήματα α΄ συζυγίας | Τονισμός
Συντακτικό: Υποθετικοί λόγοι
Λεξιλογικά: Οικογένειες λέξεων
Μεταφραστικά: Μετάφραση δυνητικών εγκλίσεων
Φύλλο εργασίας αριθμ. 14.
Σύνταξη-επιμέλεια: Ιωάννης Κονδυλόπουλος
Κείμενο: ΠΛΑΤΩΝ, ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 30c–31c
Γραμματική: Ισοδύναμοι γραμματικοί τύποι | Παραθετικά
Συντακτικό: Εγκλίσεις
Λεξιλογικά: Δικαστήρια - Δικανική ορολογία (ειδικό λεξιλόγιο)
Ερμηνευτικά: Η προσωπικότητα και η διδασκαλία του Σωκράτη (αξιοποίηση πηγών)
Φύλλο εργασίας αριθμ. 15.
Σύνταξη-επιμέλεια: Ιωάννης Κονδυλόπουλος
Κείμενο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΥΠΕΡ ΚΤΗΣΙΦΩΝΤΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 169–173
Γραμματική: Ρήματα α΄ και β΄ συζυγίας | Ονόματα (πρωτόκλιτα-δευτερόκλιτα)
Συντακτικό: Χρόνος
Λεξιλογικά: ἑσπέρα και παράγωγα (σημασίες λέξεων) | -ινος (παραγωγή) | Χρονικά τμήματα μιας ημέρας (σημασίες λέξεων)
Ερμηνευτικά: Ο ρήτορας και η πόλη (αξιοποίηση πηγών)
Φύλλο εργασίας αριθμ. 16.
Σύνταξη-επιμέλεια: Ιωάννης Κονδυλόπουλος
Κείμενο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΥΠΕΡ ΚΤΗΣΙΦΩΝΤΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 169–173
Γραμματική: Μετοχές | Πάθη φωνηέντων (έκθλιψη) | Πάθη φωνηέντων (κράση)
Συντακτικό: Μόριο ὡς
Λεξιλογικά: Περιφραστική και μονολεκτική εκφορά του λόγου | Οικογένειες λέξεων
Ερμηνευτικά: Πολιτική ζωή στην Αθήνα (ΔΗΜ 18.169–173) | ΔΗΜ 18.169–173 (κατανόηση-ερμηνεία) | ΔΗΜ 18.169–173 ("Ο ρήτορας και η πόλη")
Φύλλο εργασίας αριθμ. 17.
Σύνταξη-επιμέλεια: Ιωάννης Κονδυλόπουλος
Κείμενο: ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΙ 1.31.1-1.31.4
Γραμματική: Oυσιαστικά (πρωτόκλιτα και δευτερόκλιτα) | Ρήματα-Μετοχές | Γραμματική αναγνώριση λέξεων | Τονισμός | Παρατατικός (αύξηση) | Μέλλοντας (κατά τη β΄ τάξη συνηρημένων) | Προστακτική αορίστου (σχηματισμός στα ΝΕ)
Συντακτικό: Απαρέμφατο | Mετοχές | Συντακτική αναγνώριση λέξεων
Λεξιλογικά: ὠφέλεια/ὠφελία (σημασίες λέξεων) | πυνθάνομαι (συνώμυμα) | Συνώνυμα-Αντώνυμα | Ο πόλεμος στη θάλασσα - Διπλωματικές σχέσεις (ειδικό λεξιλόγιο) | Σημασιολογική εξέλιξη λέξεων | ἀγορὰ (σημασιολογική εξέλιξη λέξεων) | -άζω (παραγωγή)
Φύλλο εργασίας αριθμ. 18.
Σύνταξη-επιμέλεια: Ιωάννης Κονδυλόπουλος
Κείμενο: ΞΕΝΟΦΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2.4.24–2.4.43
Γραμματική: Χρόνοι ιστορικοί
Συντακτικό: Εμπρόθετοι προσδιορισμοί
Λεξιλογικά: Ρήματα, απλά και σύνθετα (σημασίες) | πιστός, ή, ὸν / πιστόω (σημασίες λέξεων) | πράγματα παρέχω (σημασίες εκφράσεων) | ισο- (σημασίες συνθέτων) - Υποτακτικά σύνθετα (σημασίες) | Συνηρημένα σε -όω (σημασίες) | -δαπός (παραγωγή) | -ινος, -ιανος (παραγωγή) | Επίθημα -δε / Εγκλιτικό μόριο δὲ
Φύλλο εργασίας αριθμ. 19.
Σύνταξη-επιμέλεια: Ιωάννης Κονδυλόπουλος
Κείμενο: ΞΕΝΟΦΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ 7.1.39–7.1.40
Γραμματική: Ρήματα β΄ συζυγίας (ὄμνυμι)
Συντακτικό: Ευθύς-πλάγιος λόγος | Υποθετικοί λόγοι (εξαρτημένοι-ανεξάρτητοι)
Λεξιλογικά: ὄμνυμι (οικογένειες λέξεων) | -ωμοσία (σημασίες συνθέτων)
Ερμηνευτικά: ΞΕΝ Ελλ 7.1.39–7.1.40 ("Οι Θηβαίοι και η ηγεμονία της Ελλάδος")
Φύλλο εργασίας αριθμ. 20.
Σύνταξη-επιμέλεια: Ιωάννης Κονδυλόπουλος
Κείμενο: ΞΕΝΟΦΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ 7.1.39–7.1.40
Γραμματική: Δοτική (πληθυντικού πτωτικών) | Προστακτική (β΄ ενικό)
Συντακτικό: Μετοχές (ανάλυση) | Συνοχή κειμένου - Σύνδεση προτάσεων
Λεξιλογικά: Σημασιολογική εξέλιξη λέξεων | Συνθετική έκταση
Ερμηνευτικά: ΞΕΝ Ελλ 7.1.39–7.1.40 (κατανόηση-ερμηνεία)
Φύλλο εργασίας αριθμ. 21.
Σύνταξη-επιμέλεια: Ιωάννης Κονδυλόπουλος
Κείμενο: ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΙ 6.96.1–6.97.5
Γραμματική: Δοτική (ονομάτων) | Πτωτικά | Ρήματα
Συντακτικό: Προτάσεις (δευτερεύουσες) | Ευθύς-πλάγιος λόγος | Μετοχή (υποκείμενο)
Λεξιλογικά: Πόλεμος (ειδικό λεξιλόγιο) | Επιβίωση αρχαιοελληνικών λέξεων | Οικογένειες λέξεων
Ερμηνευτικά: ΘΟΥΚ 6.96.1–6.97.5 (κατανόηση-ερμηνεία)
Φύλλο εργασίας αριθμ. 22.
Σύνταξη-επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ιακωβίδης
Κείμενο: ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΙ 1.25-26.2
Γραμματική: Μετοχές | Μεταφορά στον άλλο αριθμό
Συντακτικό: Αιτία | Χρονικό επίπεδο - Τρόπος | Μετοχές (ανάλυση)
Λεξιλογικά: τιμωρία (σημασίες λέξεων) | Χρησμολογικό λεξιλόγιο (σημασίες λέξεων)
Μεταφραστικά: Χρησμολογικό λεξιλόγιο (μεταφραστικές επιλογές) | Μακροπερίοδος λόγος (μεταφραστικές επιλογές)
Φύλλο εργασίας αριθμ. 23.
Σύνταξη-επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ιακωβίδης
Κείμενο: ΛΥΣΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ 12.1–3
Γραμματική: Απαρέμφατα (α΄ και β΄συζυγίας)
Συντακτικό: Απαρέμφατο (είδη-υποκείμενο) | Σύνδεση παρατακτική
Λεξιλογικά: φεύγω (σημασίες λέξεων) | Νεοελληνικές λέξεις (παραγωγή) | Νεοεολληνικές λέξεις (ετυμολογία) | α- στερητικό ως α΄ συνθετικό (ετυμολογία)
Φύλλο εργασίας αριθμ. 24.
Σύνταξη-επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ιακωβίδης
Κείμενο: ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΙ 6.24.1–6.26.2
Γραμματική: Ρηματικοί χρόνοι | Ονόματα | Ρήματα α΄ και β΄ συζυγίας
Συντακτικό: Εμπρόθετοι προσδιορισμοί | Ευθύς-πλάγιος λόγος | Ρηματικά επίθετα σε -τέος
Λεξιλογικά: Εκκλησία του Δήμου (ειδικό λεξιλόγιο) | Σημασιολογική εξέλιξη λέξεων
Φύλλο εργασίας αριθμ. 25.
Σύνταξη-επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ιακωβίδης
Κείμενο: ΠΛΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ 519b–521b
Γραμματική: Αόριστος β΄
Συντακτικό: Σύνδεση παρατακτική | Μετοχές επιρρηματικές
Λεξιλογικά: ἀγαθός (σημασίες λέξεων) | Ρηματικά ουσιαστικά (παραγωγή) | μανθάνω (οικογένειες λέξεων)
Ερμηνευτικά: Ύφος (οι ερωτήσεις στους πλατωνικούς διαλόγους) | Ύφος (διαλογικό στον Πλάτωνα)
Φύλλο εργασίας αριθμ. 26.
Σύνταξη-επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ιακωβίδης
Κείμενο: ΞΕΝΟΦΩΝ, ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 1.2.62–1.2.64
Γραμματική: Ρήματα | Μεταφορά στον άλλο αριθμό | Αντωνυμίες
Συντακτικό: Συνταγματικός άξονας | Υποθετικοί λόγοι
Λεξιλογικά: Δικανική ορολογία / εγκλήματα (ειδικό λεξιλόγιο) | Νομική ορολογία (ειδικό λεξιλόγιο) | αἰτία / γραφή (σημασίες λέξεων)
Τελευταία Ενημέρωση: 29 Οκτ 2009, 12:27