Διδασκαλία - Εκπαίδευση 

Εργαστήριο Αρχαιομάθειας 

Ηλεκτρονικές Ασκήσεις 

Κατάλογος φαινομένων

Περιεχόμενα

Κείμενο

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΙΜΟΚΡΑΤΟΥΣ 24.139-143

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΥΠΕΡ ΚΤΗΣΙΦΩΝΤΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 169-173

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΥΠΕΡ ΚΤΗΣΙΦΩΝΤΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 18.169-173

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΙ 1.25-26.2

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΙ 1.31.1-1.31.4

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΙ 1.52.1-1.53.4

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΙ 6.24.1-6.26.2

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΙ 6.96.1-6.97.5

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΠΡΟΣ ΝΙΚΟΚΛΕΑ 2.27-29

ΛΥΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΑΛΥΣΕΩΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑ 25.1-6

ΛΥΣΙΑΣ, ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΙΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΒΟΗΘΟΙΣ 2.61-65

ΛΥΣΙΑΣ, ΚΑΤ' ΑΝΔΟΚΙΔΟΥ ΑΣΕΒΕΙΑΣ 6.33-34

ΛΥΣΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ 12.1-3

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 1.2.62-1.2.64

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2.2.16-2.2.23

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2.4.24-2.4.27

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ 7.1.39-7.1.40

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ 5.1.2-5.1.5

ΞΕΝΟΦΩΝ, ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 10.4-10.6

ΠΛΑΤΩΝ, ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 30c-31c

ΠΛΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ 519b-521b

Γραμματική

Oριστική

Oυσιαστικά (πρωτόκλιτα και δευτερόκλιτα)

Αντωνυμίες

Αντωνυμίες (ὅς, ἥ, ὅ)

Αντωνυμίες (αυτοπαθείς)

Αντωνυμίες

Απαρέμφατα (α΄ και β΄ συζυγίας)

Απαρέμφατα (α΄ και β΄συζυγίας)

Απαρέμφατα (βαρύτονων ρημάτων)

Απαρέμφατα-Μετοχές

Αρχικοί χρόνοι (ἁλίσκομαι)

Αόριστος β΄

Γενική (πτωτικών)

Γραμματική αναγνώριση λέξεων

Δοτική (ονομάτων)

Δοτική (πληθυντικού πτωτικών)

Ισοδύναμοι γραμματικοί τύποι

Μέλλοντας (κατά τη β΄ τάξη συνηρημένων)

Μεταφορά στον άλλο αριθμό

Μεταφορά στον άλλο αριθμό

Μετοχές

Ομόηχες λέξεις

Ομόηχες λέξεις (πλεῖν)

Ονομαστική (πτωτικών)

Ονόματα

Ονόματα (πρωτόκλιτα-δευτερόκλιτα)

Ουσιαστικά (ετερόκλιτα)

Πάθη φθογγικά (κατά τη σύνθεση)

Πάθη φωνηέντων (έκθλιψη)

Πάθη φωνηέντων (κράση)

Παραθετικά

Παραθετικά (ἥκιστα)

Παραθετικά (ανώμαλα )

Παραθετικά (ανώμαλα)

Παραθετικά (κατάληξη -ώτερος / -ότερος)

Παρατατικός (αύξηση)

Προστακτική (β΄ ενικό ενεστώτα)

Προστακτική (β΄ ενικό)

Προστακτική αορίστου (σχηματισμός στα ΝΕ)

Πτωτικά

Ρήματα

Ρήματα α΄ και β΄ συζυγίας

Ρήματα α΄ συζυγίας

Ρήματα α΄ συζυγίας (βαρύτονα και περισπώμενα)

Ρήματα α΄ συζυγίας (βαρύτονα)

Ρήματα β΄ συζυγίας (τίθημι)

Ρήματα β΄ συζυγίας (ὄμνυμι)

Ρήματα-Μετοχές

Ρηματικοί χρόνοι

Τονισμός

Χρόνοι ιστορικοί

Συντακτικό

Mετοχές

Έλξη του αναφορικού

Όροι πρότασης (συμφωνία όρων)

Αιτία

Αντικείμενο (σε γενική)

Απαρέμφατο

Απαρέμφατο (άναρθρο)

Απαρέμφατο (έναρθρο)

Απαρέμφατο (είδη-υποκείμενο)

Γενική πτώση

Διαθέσεις ρημάτων

Δομή κειμένου (μεταβατικές λέξεις)

Εγκλίσεις

Εμπρόθετοι προσδιορισμοί

Ευθύς-πλάγιος λόγος

Μετοχές (ανάλυση)

Μετοχές επιρρηματικές

Μετοχές κατηγορηματικές

Μετοχές: ανάλυση

Μετοχή (υποκείμενο)

Μόριο ἂν

Μόριο ὡς

Προτάσεις (δευτερεύουσες ονοματικές)

Προτάσεις (δευτερεύουσες συμπερασματικές)

Προτάσεις (δευτερεύουσες)

Προτάσεις (ελλειπτικές)

Προτάσεις (κύριες-δευτερεύουσες)

Ρηματικά επίθετα σε -τέος

Συνοχή κειμένου - Σύνδεση προτάσεων

Συνταγματικός άξονας

Συνταγματικός άξονας

Συντακτικές αντιστοιχίες

Συντακτική αναγνώριση λέξεων

Σύγκριση (όροι σύγκρισης)

Σύνδεση (αντιθετική)

Σύνδεση (παρατακτική)

Σύνδεση παρατακτική

Σύνταξη ενεργητική-παθητική

Σύνταξη προσωπική-απρόσωπη

Υποθετικοί λόγοι

Υποθετικοί λόγοι (εξαρτημένοι-ανεξάρτητοι)

Υποθετικοί λόγοι - Προτάσεις (δευτερεύουσες υποθετικές)

Υποθετικοί λόγοι

Χρονικό επίπεδο - Τρόπος

Χρόνος

Λεξιλογικά

-ινος (παραγωγή)

-ορῶ (σημασίες σύνθετων ρημάτων)

-ωμοσία (σημασίες συνθέτων)

δοκῶ (οικογένειες λέξεων)

δοκῶ (σημασιολογικά)

ζημία (σημασίες λέξεων)

μανθάνω (οικογένειες λέξεων)

παρρησία (σημασίες λέξεων)

πείθομαι - ἀπειθῶ (οικογένειες λέξεων)

τιμωρία (σημασίες λέξεων)

χαλεπῶς φέρω (σημασίες εκφράσεων)

χαμαί (εξέλιξη λέξεων)

ἀγαθός (σημασίες λέξεων)

ἑσπέρα και παράγωγα (σημασίες λέξεων)

ἰδιώτης (σημασίες λέξεων)

ὄμνυμι (οικογένειες λέξεων)

Kαθημερινή ζωή (ειδικό λεξιλόγιο)

Αντώνυμα

Δικαστήρια - Δικανική ορολογία (ειδικό λεξιλόγιο)

Επιβίωση αρχαιοελληνικών λέξεων

Λεκτικά ρήματα, διπλωματία, πόλεμος (ειδικό λεξιλόγιο)

Οικογένειες λέξεων

Περιφραστική και μονολεκτική εκφορά του λόγου

Πόλεμος (ειδικό λεξιλόγιο)

Ρηματικά ουσιαστικά (παραγωγή)

Σημασίες λέξεων (ΞΕΝ ΚΠαιδ 5.1.2-5.1.5)

Σημασιολoγική εξέλιξη λέξεων

Σημασιολογική εξέλιξη λέξεων

Συνθετική έκταση

Υποκοριστικά (παραγωγή)

Φιλία, συναναστροφή, γνωστικά ρήματα (ειδικό λεξιλόγιο)

Χρησμολογικό λεξιλόγιο (σημασίες λέξεων)

Χρονικά τμήματα μιας ημέρας (σημασίες λέξεων)

Ερμηνευτικά - Μεταφραστικά

Ύφος (διαλογικό στον Πλάτωνα)

Ύφος (οι ερωτήσεις στους πλατωνικούς διαλόγους)

Ανδρικό και γυναικείο φύλο - Δούλες και οικοδέσποινες (αξιοποίηση πηγών)

ΔΗΜ 18.169-173 ("Ο ρήτορας και η πόλη")

ΔΗΜ 18.169-173 (κατανόηση-ερμηνεία)

Η προσωπικότητα και η διδασκαλία του Σωκράτη (αξιοποίηση πηγών)

ΘΟΥΚ 1.52.1-1.53.4 (κατανόηση-ερμηνεία)

ΘΟΥΚ 6.96.1-6.97.5 (κατανόηση-ερμηνεία)

ΙΣΟΚΡ 2.27-29 ("Συμβουλές προς τον ηγεμόνα")

Ιστορικά γεγονότα: Τα "Κερκυραϊκά"

Λυκούργος (αξιοποίηση πηγών)

Λύσανδρος (αξιοποίηση πηγών)

Μακροπερίοδος λόγος (μεταφραστικές επιλογές)

Μετάφραση δυνητικών εγκλίσεων

ΞΕΝ Ελλ 7.1.39-7.1.40 ("Οι Θηβαίοι και η ηγεμονία της Ελλάδος")

ΞΕΝ Ελλ 2.2.16-2.2.23 ("Η Αθήνα πολιορκείται")

ΞΕΝ Ελλ 2.2.16-2.2.23 (ιστορικά γεγονότα: 404-365 π.Χ.)

ΞΕΝ Ελλ 2.2.17-18 (μεταφραστικές επιλογές)

ΞΕΝ Ελλ 7.1.39-7.1.40 (κατανόηση-ερμηνεία)

ΞΕΝ ΚΠαιδ 5.1.2-5.1.5 (κατανόηση-ερμηνεία)

ΞΕΝ ΛακΠολ 10.4-10.6 (κατανόηση-ερμηνεία)

Ο ρήτορας και η πόλη (αξιοποίηση πηγών)

Οι Τριάκοντα στην εξουσία - Παράδοση των Αθηναίων (σύγκριση πηγών)

Παράλληλες δομές (συντακτικές-νοηματικές)

Περίληψη (ΔΗΜ 24.139-143)

Πολιτική ζωή στην Αθήνα (ΔΗΜ 18.169-173)

Το καθεστώς των Τριάκοντα και η αποκατάσταση της δημοκρατίας (αξιοποίηση πηγών)

Τρόποι και μέσα πειθούς (ΛΥΣ 6.33-34)

Χρησμολογικό λεξιλόγιο (μεταφραστικές επιλογές)

Τελευταία Ενημέρωση: 29 Οκτ 2009, 12:27