Διδασκαλία - Εκπαίδευση 

Εργαστήριο Αρχαιομάθειας 

Ηλεκτρονικές Ασκήσεις 

Ομάδα Εργασίας

Επιστημονικός υπεύθυνος:

  • Ι.Ν. Καζάζης

Σχεδιασμός-Γενική επιμέλεια:

  • Τ. Γιάννου

Σύνταξη διδακτικού υλικού:

  • Κ. Ιακωβίδης
  • Ι. Κονδυλόπουλος

Ψηφιοποίηση-Ηλεκτρονική επεξεργασία:

  • Θ. Μαυρόπουλος

Διορθώσεις:

  • Μ. Ακριτίδου
  • Γ. Αλβανίδου
  • Ε. Μαργαρού
  • Σ. Τσέλικας
Τελευταία Ενημέρωση: 29 Οκτ 2009, 12:27