Δίγλωσσο γλωσσάριο όρων εφαρμοσμένης γλωσσολογίας

Επιλογές αναζήτησης

 

Τ
ο δίγλωσσο γλωσσάριο όρων περιλαμβάνει (α) ένα ευρετήριο με τους όρους που υπάρχουν στα αναλυτικά προγράμματα των επιπέδων γλωσσομάθειας όπως αυτά ορίζονται από το Συμβούλιο της Ευρώπης και (β) γλωσσάριο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με τους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους όρους που αναφέρονται στα παραπάνω έργα.

Οι όροι που αναλύονται αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για όλους τους εμπλεκόμενους στη διδακτική και εξεταστική διαδικασία (σχεδιαστές Αναλυτικών Προγραμμάτων, διδάσκοντες, σχεδιαστές γλωσσικών τεστ, συγγραφείς βιβλίων) και συνεπώς η γνώση της σημασίας τους κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή τους χρήση.

Ομάδα Εργασίας

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

  • Ευσταθιάδης Στάθης, Διευθυντής του Τμήματος Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας του Κ.Ε.Γ., Ομ. Καθηγητής εφαρμοσμένης γλωσσολογίας του Α.Π.Θ.
  • Αντωνοπούλου Νιόβη, επ. καθηγήτρια εφαρμοσμένης γλωσσολογίας του Α.Π.Θ.

Συντονισμός:

  • Ευσταθιάδης Στάθης, Διευθυντής του Τμήματος Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας του Κ.Ε.Γ., Ομ. Καθηγητής εφαρμοσμένης γλωσσολογίας του Α.Π.Θ.

Συνεργάτες:

  • Γκώγκος Αλέξανδρος
  • Παναγιωτίδου Βικτωρία
  • Σπανού Κυριακή
  • Τακετζίδου Δέσποινα
  • Τσιλιμίγκα Μαρία