Δίγλωσσο γλωσσάριο όρων εφαρμοσμένης γλωσσολογίας

Επιλογές αναζήτησης

 

59 εγγραφές [1 - 10]
φαινόμενο [phenomenon]
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
107
φαινόμενο μορφολογικό [morphological phenomenon]
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
247
φαινόμενο συντακτικό [syntactic phenomenon]
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
247
φαινόμενο φωνητικό [phonetic phenomenon]
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
247
φάσμα επικοινωνιακών καταστάσεων [spectrum of communicative situations]
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
153
φθογγικό σύστημα [phonological/phonemic system]

Το φθογγικό σύστημα μιας γλώσσας μελετά το σύνολο των φθόγγων (φωνημάτων) της γλώσσας, τους αναλύει, τους κατατάσσει σε διάφορες κατηγορίες και βρίσκει α) ποιοι φθόγγοι μπορούν να βρίσκονται σε διαδοχή και β) πώς αλληλοεπηρεάζονται από τη γειτνίαση. Κάθε γλώσσα έχει το δικό της φθογγικό/φωνολογικό σύστημα.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
100 20, 181, 182 193, 194
φθογγικό σύστημα της γλώσσας [phonological system of the language]
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
100
φθογγικό σύστημα της ελληνικής [phonological system of Modern Greek]
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
100
φθόγγος [phoneme]

Η μικρότερη μονάδα ήχου μιας γλώσσας. Με τις μονάδες αυτές διαφοροποιούνται οι έννοιες των επιμέρους λέξεων. Αν μεταβληθεί έστω και ελαφρά ένας φθόγγος, αυτό μπορεί να σημαίνει αλλαγή της έννοιας της λέξης. Π.χ., οι φθόγγοι /β/ και /φ/ έχουν πολλά κοινά σημεία, διαφέρουν όμως ως προς την ηχηρότητα. Το ότι είναι διαφορετικόί φθόγγοι φαίνεται από το γεγονός ότι οι λέξεις βάρος και φάρος έχουν διαφορετική έννοια ο καθένας. Οι δύο αυτές λέξεις (ουσιαστικά οι αρκτικοί ήχοι σε αυτές τις λέξεις) αποτελούν ένα από τα πολλά ελάχιστα ζεύγη της ελληνικής.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
94 100 181, 183, 249, 250 193, 194
φθόγγος απλός [simple phoneme]
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
95 100
< Προηγούμενο   [1] 2 3 4 5   Επόμενο >
Μετάβαση στη σελίδα:Βρες