Δίγλωσσο γλωσσάριο όρων εφαρμοσμένης γλωσσολογίας

Επιλογές αναζήτησης

 

309 εγγραφές [1 - 10]
παιδεία [education]

H ευρύτερη έννοια της εκπαίδευσης και περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων αλλά και την εκλέπτυνση των τρόπων και της συμπεριφοράς. Επίσης, σημαίνει το εκπαιδευτικό σύστημα μιας χώρας και τα αποτελέσματά του.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
247
παλινωδία [retraction]

Λέξη που σημαίνει παλινδρόνηση αλλά με αρνητικά, επικριτικά υπονοούμενα.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
5
πανεπιστήμιο [university]
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
135
πανεπιστήμιο ανοιχτό [open university]

Tο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, το πανεπιστήμιο, το οποίο εκπαιδεύει τους φοιτητές με ένα σύστημα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως και με τη χρήση των σύγχρονων ηλεκτρονοκών μέσων.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
135
παραγλωσσική κοινωνική συνήθεια [paralinguistic social convention]

H επικοινωνία, ή προσθήκη στη γλωσσική επικοινωνία, μέσω μη-γλωσσικών στοιχείων, όπως η θέση και η κίνηση του σώματος και των χεριών, οι μορφασμοί κλπ.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
35, 44
παράγραφος [paragraph]

H μικρή υποδιαίρεση ενός γραπτού κειμένου, αποτελούμενη από λίγες σχετικά γραμμές που περιέχουν μια ενιαία νοηματική υποενότητα, και η οποία αρχίζει λίγο δεξιότερα από το αριστερό διάστημα και τελειώνει στη γραμμή που τελειώνει το νόημα.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
80 36, 73 46, 95, 156
παράγω [produce]

Είμαι σε θέση, με βάση τις γνώσεις μου της γλώσσας και της σχετικής εμπειρίας μου, να σχηματίσω γραμματικές προτάσεις που επιτελούν τον στόχο ή τους στόχους που επιθυμώ.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
49, 191, 202
παράγωγα ρημάτων [verb derivatives]
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
216
παραγωγή [production]
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
iv, 13, 4, 10, 67, 78, 102, 118 113, 138 36, 159, 236, 238 156, 252
παραγωγή γλώσσας [language production, generation of language]
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
92 173 152
< Προηγούμενο   [1] 2 3 4 5 ...31   Επόμενο >
Μετάβαση στη σελίδα:Βρες