Δίγλωσσο γλωσσάριο όρων εφαρμοσμένης γλωσσολογίας

Επιλογές αναζήτησης

 

261 εγγραφές [1 - 10]
σειρά [order]
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
95
σειρά των όρων (στην πρόταση) [order of terms (in a sentence)]

Η διάταξη με την οποία οι όροι της πρότασης (το υποκείμενο, το ρήμα κλπ.) τοποθετούνται. Στα ελληνικά, η σειρά δεν είναι πολύ αυστηρή, διότι από την πτώση ενός ουσιαστικού ή μιας αντωνυμίας αντιλαμβανόμαστε αν είναι υποκείμενο ή αντικείμενο, και από την κατάληξη ενός ρήματος γίνεται αντιληπτό αν είναι α΄, β΄ή γ΄πρόσωπο, ενικού ή πληθυντικού.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
139
σημασία [meaning]

Το περιεχόμενο, η πληροφορία που μεταδίδεται από μια λέξη, μια φράση, μια πρόταση ή ακόμη και από έναν εκτενέστερο συνεχή λόγο, προφορικό ή γραπτό.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
4, 62, 71, 76, 101, 115, 120 80, 87 136, 165, 193, 205, 230, 242, 246, 253 16, 47, 199, 205, 211, 216, 217, 238, 245
σημασία κοινή [conventional meaning]
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
12
σημασία λειτουργική [functional meaning]

H σημασία των γλωσσικών στοιχείων (λέξεων, φράσεων, προτάσεων) σε σχέση με τη λειτουργία, δηλαδή το σκοπό, που ένα εκφώνημα ή γενικά μια γλωσσική μονάδα θέλει να επιτελέσει.. Η λειτουργία μπορεί να είναι π.χ., να συμβουλεύσει, να εκμαιεύσει πληροφορίες, να υποβάλει μια παράκληση, να διαμαρτυρηθεί, να συμφωνήσει, να διαφωνήσει κλπ. κλπ.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
113 227 242
σημασία προθέσεων [meaning of prepositions]

Οι προθέσεις συνήθως σημαίνουν σχέσεις στο χώρο, στο χρόνο και σε αφηρημένες καταστάσεις. Π.χ., κάτω από το τραπέζι, μετά τον Ιούλιο, υπέρ των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
211
σημασία σημασιολογική [semantic meaning]

Η κυριολεκτική ή εγγενής ή συμφυής σημασία μιας γλωσσικής μονάδας (λέξης, φράσης κλπ.) και όχι εκείνη που θέλει να υποβάλει ή να της επιβάλει κάποιος χρήστης της γλώσσας∙ επίσης όχι εκείνη που πιθανώς αναδύεται σε ένα συγκεκριμένο πραγματολογικό περιβάλλον.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
113 131 227 242
σημασία συντακτική [syntactic meaning]

Η σημασία μιας λέξης , ως προς τη συντακτική θέση που κατέχει σε μια πρόταση, π.χ. όταν ένα ουσιαστικό είναι στην ονομαστική, αυτό σημαίνει ότι είναι υποκείμενο.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
119 254
σημασίας λειτουργικής δείκτης [index of functional meaning]
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
114
σημασιολογία [semantics]

Ο κλάδος της γλωσσολογίας που εξετάζει τις έννοιες και σημασίες που εκφράζονται μέσω της γλώσσας.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
88
< Προηγούμενο   [1] 2 3 4 5 ...27   Επόμενο >
Μετάβαση στη σελίδα:Βρες