Οδηγός 

ΑΕΙ και διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας 

Μεταπτυχιακές σπουδές στα ελληνικά πανεπιστήμια 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαθέσιμη Ιστοσελίδα: http://www.duth.gr/

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 1974-1975. Στο ΔΠΘ λειτουργούν σήμερα δύο Σχολές και δεκαοκτώ Τμήματα σε τέσσερις πόλεις της Θράκης - στην Κομοτηνή, την Ξάνθη, την Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα.

Μαθήματα σχετικά με τη διδασκαλία της νέας ελληνικής, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, βρέθηκαν στα ακόλουθα τμήματα:

Τελευταία Ενημέρωση: 08 Σεπ 2010, 11:22