Οδηγός 

ΑΕΙ και διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας 

Μεταπτυχιακές σπουδές στα ελληνικά πανεπιστήμια 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαθέσιμη ιστοσελίδα http://www.auth.gr/

Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως του δεύτερου ελληνικού πανεπιστημίου, νομοθετήθηκε με το νόμο 3341/1925 κατά την περίοδο της πρώτης Ελληνικής Δημοκρατίας. Το 1954 μετονομάστηκε σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Μαθήματα σχετικά με τη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας βρέθηκαν στα ακόλουθα τμήματα:

Τελευταία Ενημέρωση: 08 Σεπ 2010, 11:22