Οδηγός 

ΑΕΙ και διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας 

Μεταπτυχιακές σπουδές στα ελληνικά πανεπιστήμια 

Ομάδα Εργασίας

Επιστημονική ευθύνη

Δ. Κουτσογιάννης
Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ

Συγκέντρωση πληροφοριών

Ιωάννα Κίτσου

Επικαιροποίηση

Βασιλική Αδάμπα

Τελευταία Ενημέρωση: 08 Σεπ 2010, 11:22