Οδηγός 

ΑΕΙ και διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας 

Μεταπτυχιακές σπουδές στα ελληνικά πανεπιστήμια 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διαθέσιμη ιστοσελίδα: http://www.uth.gr

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1984. Μαθήματα σχετικά με τη διδασκαλία της νέας ελληνικής προσφέρονται σε δύο τμήματα:

Τελευταία Ενημέρωση: 08 Σεπ 2010, 11:22