Οδηγός 

ΑΕΙ και διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας 

Μεταπτυχιακές σπουδές στα ελληνικά πανεπιστήμια 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Διαθέσιμη ιστοσελίδα: http://www.uowm.gr/

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) ιδρύθηκε με το Π.Δ. 92/2003 (Φ.83/11-4-2003) και άρχισε τη λειτουργία του το 2003. Τα πρώτα τμήματα του ΠΔΜ αποτέλεσαν τα τέσσερα τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου που έδρευαν στη Δυτική Μακεδονία, μεταξύ αυτών και τα δύο Τμήματα της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας. Στα τμήματα αυτά βρέθηκαν διδακτικά αντικείμενα σχετικά με τη διδασκαλία της νέας ελληνικής:

Τελευταία Ενημέρωση: 08 Σεπ 2010, 11:22