Οδηγός 

ΑΕΙ και διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας 

Μεταπτυχιακές σπουδές στα ελληνικά πανεπιστήμια 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Διαθέσιμη Ιστοσελίδα: http://www.uom.gr/

Το μόνο τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο οποίο διδάσκονται μαθήματα σχετικά με τη νέα ελληνική και τη διδασκαλία της είναι το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Τελευταία Ενημέρωση: 08 Σεπ 2010, 11:22