ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Κατεβάστε τον Acrobat Reader

Βιβλιογραφίες-Ηλεκτρονικές πηγές 

Οδηγός Πλοήγησης στην Ηλεκτρονική Αρχαιογνωσία 

Aρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία 

Λεξικά και Εγχειρίδια γραμματικής-σύνταξης

ARCHIMEDES PROJECT (Harvard)

http://archimedes.fas.harvard.edu/


Κατάταξη: Δικτυακός τόπος ερευνητικού προγράμματος
Δημιουργός: Harvard University
Χρήστες-Αποδέκτες: Μελετητές-Ερευνητές
Γλώσσα: Αγγλική
Χρόνος δημιουργίας: Δεν δηλώνεται
Τελευταία ανανέωση: 11 Νοεμβρίου 2004
Πρόσβαση: Ελεύθερη

Tο πανεπιστήμιο του Harvard στον συγκεκριμένο δικτυακό του τόπο διαθέτει τα εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας που αναπτύσσει ως μέρος του ερευνητικού προγράμματος Archimedes Project (βλ. την καταγραφή στην ενότητα "ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑ": "Επιστήμες": "ARCHIMEDES PROJECT"). Αυτά περιλαμβάνουν εργαλεία αναζήτησης σε λεξικά, εργαλεία μορφολογικής ανάλυσης κειμένων σε μια σειρά από γλώσσες, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά.
Ιδιαίτερα χρήσιμο στο μέσο χρήστη είναι το "Pollux:Archimedes Project Dictionary Access" που προσφέρει απευθείας πρόσβαση σε μια σειρά ηλεκτρονικών λεξικών (αραβικών, γαλλικών, γερμανικών, αρχαίων ελληνικών, ιταλικών, λατινικών και σουμερικών). Όσον αφορά τα αρχαία ελληνικά η εφαρμογή προσφέρει απευθείας πρόσβαση (με δυνατότητα αναζήτησης σε κωδικοποίηση Betacode) σε τρία λεξικά: Liddell-Scott-Jones: A Greek-English Lexicon, Autenrieth: A Homeric Dictionary και Bonitz: Index Aristotelicus.


Kalós. FREE CLASSIC GREEK SOFTWARE

http://www.kalos-software.com/


Κατάταξη: Ηλεκτρονικό λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας
Δημιουργός: Kallistos Coorporation
Χρήστες-Αποδέκτες: Μελετητές-Ερευνητές
Γλώσσα: Αγγλική
Χρόνος δημιουργίας: Δεν δηλώνεται
Τελευταία ανανέωση: Νοέμβριος 2007 (έκδοση 4.11 του λογισμικού)
Πρόσβαση: Ελεύθερη

Το Kalós είναι ένα ηλεκτρονικό πολύγλωσσο λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας (με ορισμούς στα αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά). Περιέχει περίπου 25.000 λήμματα, ενώ περιλαμβάνει και λεξιλόγιο από την Καινή Διαθήκη και την ελληνιστική κοινή.
Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι τα επιπλέον εργαλεία που ενσωματώνει: ένα εργαλείο μορφολογικής ανάλυσης (βασισμένο σε μια εκτενή βάση δεδομένων λεκτικών τύπων) και ένα εργαλείο δημιουργίας κλιτικών πινάκων για όλες τις λέξεις, με δυνατότητα εκτύπωσης.
Διατίθεται για μεταφόρτωση στον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη, σε λειτουργικά συστήματα Windows και Macintosh. Η διάθεση είναι ελεύθερη, στη συνέχεια όμως προτείνεται στον χρήση να αγοράσει ένα "κλειδί ενεργοποίησης", που του επιτρέπει πρόσβαση σε επιπλέον δυνατότητες του λογισμικού.


LEXICON OF GREEK PERSONAL NAMES (LGPN)

http://www.lgpn.ox.ac.uk/index.html


Κατάταξη: Ηλεκτρονική έκδοση Λεξικού Αρχαίων Ελληνικών Ονομάτων
Δημιουργός: Robert Parker (Oxford University). Υπεύθυνη ιστοσελίδας: Elaine Matthews
Χρήστες-Αποδέκτες: Μελετητές-Ερευνητές
Γλώσσα: Αγγλική
Χρόνος δημιουργίας: 2003 (η αρχική εκδοχή το 1998)
Τελευταία ανανέωση: Δεν δηλώνεται
Πρόσβαση: Ελεύθερη

Το Lexicon of Greek Personal Names (LGPN) αποτελεί ένα εν εξελίξει πρόγραμμα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Ο δικτυακός τόπος λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς την έντυπη έκδοση, που συλλέγει και δημοσιεύει όλα τα γνωστά αρχαία ελληνικά ονόματα σε κάθε είδους πηγές, από την εποχή των πρώτων ελληνικών γραπτών κειμένων μέχρι τον 6ο αι. μ.Χ. Ο δικτυακός τόπος προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης στο περιεχόμενο των τόμων που έχουν εκδοθεί, αλλά και πρόσθετο υλικό, όπως ευρετήρια (αλφαβητικό και αντίστροφο, για αναζήτηση ονομάτων με βάση τις καταλήξεις) για την αναθεωρημένη έκδοση LGPN II (LGPN IIA), βιβλιογραφικά στοιχεία, βιβλιοκρισίες, στατιστικά δεδομένα και πληροφορίες για την εξέλιξη του λεξικογραφικού προγράμματος.
Επιπλέον, ο επισκέπτης θα βρει μια εισαγωγή στην αρχαία ελληνική ανθρωπωνυμία (με μια ενότητα αφιερωμένη και στα νέα ελληνικά ονόματα) καθώς και πληροφορίες για τις δραστηριότητες και τις εκδόσεις του προγράμματος. Από την κεντρική σελίδα έχει επίσης πρόσβαση στη συλλογή εικόνων αντικειμένων και εκθεμάτων με επιγραφές, ενώ υπό κατασκευή βρίσκεται η ψηφιακή έκδοση του φωτογραφικού αρχείου.


LGGA (Lessico dei Grammatici Greci Antichi)

http://www.aristarchus.unige.it/lgga/index.php

Βλ. την καταγραφή στην ενότητα "ΑΕ ΓΛΩΣΣΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ": "Γενικές ηλεκτρονικές πηγές": "ARISTARCHUS".


PAWAG (Poorly Attested Words in Ancient Greek)

http://www.aristarchus.unige.it/pawag/index.php
Βλ. την καταγραφή στην ενότητα "ΑΕ ΓΛΩΣΣΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ": "Γενικές ηλεκτρονικές πηγές": "ARISTARCHUS".


PERSEUS DIGITAL LIBRARY. AUSFÜHRLICHE GRAMMATIK DER GRIECHISCHEN SPRACHE, R. KÜHNER & B. GERTH

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseu...


Κατάταξη: Εγχειρίδιο γραμματικής και σύνταξης (on-line)
Δημιουργός: Perseus Project
Χρήστες-Αποδέκτες: Μελετητές-Ερευνητές
Γλώσσα: Αγγλική
Χρόνος δημιουργίας: Δεν δηλώνεται
Τελευταία ανανέωση: Δεν δηλώνεται
Πρόσβαση: Ελεύθερη

Πρόκειται για την ηλεκτρονική μορφή των τόμων I, III & IV της έντυπης έκδοσης του εγχειριδίου του R. Kühner (όπως αναθεωρήθηκε από τους F. Blass και B. Gerth) Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache, που καλύπτει τη γραμματική και σύνταξη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας από την αρχαϊκή περίοδο έως το τέλος του 4ου αι. π.Χ.
Ο αναλυτικός πίνακας περιεχομένων επιτρέπει την εύκολη ανάγνωση του εγχειριδίου. Η δικτυακή έκδοση έχει, επίσης, το πλεονέκτημα των ενεργών συνδέσμων με άλλες ψηφιακές πηγές, λ.χ. με αρχαιοελληνικά κείμενα, λεξικά (ανάμεσα στα οποία και το Liddell-Scott-Jones), άλλα εγχειρίδια (όπως το Greek Grammar του H.W. Smyth) ή πληροφορίες σχετικές με μία λέξη ή έναν συγγραφέα.
Αποτελεί μέρος του δικτυακού κόμβου THE PERSEUS DIGITAL LIBRARY. Βλ. τη σχετική καταγραφή στην ενότητα "ΑΕ ΓΛΩΣΣΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ": "Κείμενα και μεταφράσεις".
Αναλυτική παρουσίαση της έντυπης και ηλεκτρονικής έκδοσης του εγχειριδίου.


PERSEUS DIGITAL LIBRARY. A GREEK-ENGLISH LEXICON, H.G. LIDDELL & R. SCOTT

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.0...


Κατάταξη: Λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας (on-line)
Δημιουργός: Perseus Project
Χρήστες-Αποδέκτες: Μελετητές-Ερευνητές
Γλώσσα: Αγγλική
Χρόνος δημιουργίας: Δεν δηλώνεται
Τελευταία ανανέωση: Δεν δηλώνεται
Πρόσβαση: Ελεύθερη

Πρόκειται για την ηλεκτρονική μορφή του λεξικού, βασισμένη στην αναθεωρημένη έκδοση: H.G. Liddell & R. Scott, A Greek-English Lexicon, Revised and augmented throughout by Sir H.S. Jones, with the assistance of R. McKenzie, Οξφόρδη: Clarendon Press 1940.
Το LSJ είναι συνδεδεμένο με δύο ειδικά λεξικά, το ομηρικό λεξικό του G. Autenrieth (A Homeric Dictionary) και το πινδαρικό λεξικό του W.J. Slater (Lexicon to Pindar) καθώς και με το Intermediate Greek-English Lexicon. Επίσης είναι συμβατό με άλλα γλωσσικά εργαλεία, όπως το J.A. Rydberg-Cox, Overview of Greek Syntax (επιτομή συντακτικού, η οποία συνδέεται υπερκειμενικά με το Greek Grammar του Smyth), και με το σώμα αρχαιοελληνικών κειμένων και αγγλικών μεταφράσεων του THE PERSEUS DIGITAL LIBRARY. Κατά την αναζήτηση μιας λέξης, στα αποτελέσματα εμφανίζονται ο ορισμός, πληροφορίες για τη συχνότητά της, τυχόν συνώνυμα και ένας συμφραστικός πίνακας (με δεσμούς προς τα πρωτότυπα κείμενα και τις αγγλικές μεταφράσεις τους). Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα αντίστροφης αναζήτησης του ελληνικού λήμματος για μια αγγλική λέξη.
Η ηλεκτρονική έκδοση παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης λέξεων είτε σε μεταγραφή σε λατινικά στοιχεία είτε σε πολυτονικά ελληνικά (μετά την εγκατάσταση των κατάλληλων γραμματοσειρών).
Αποτελεί μέρος του δικτυακού κόμβου THE PERSEUS DIGITAL LIBRARY. Βλ. τη σχετική καταγραφή στην ενότητα "ΑΕ ΓΛΩΣΣΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ": "Κείμενα και μεταφράσεις".
Αναλυτική παρουσίαση της έντυπης και ηλεκτρονικής έκδοσης του λεξικού.


PERSEUS DIGITAL LIBRARY. A GREEK GRAMMAR FOR COLLEGES, H.W. SMYTH

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text;jsessionid=F9385BB9CE5B...
& http://icarus.umkc.edu/sandbox/perseus/smyth_eng/index.html


Κατάταξη: Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας (on-line)
Δημιουργός: Perseus Project
Χρήστες-Αποδέκτες: Μελετητές-Ερευνητές
Γλώσσα: Αγγλική
Χρόνος δημιουργίας: Δεν δηλώνεται
Τελευταία ανανέωση: Δεν δηλώνεται
Πρόσβαση: Ελεύθερη

Πρόκειται για την ηλεκτρονική μορφή της πρώτης έκδοσης της γραμματικής του H.W. Smyth (1920). Το κείμενο είναι προσβάσιμο και σε μορφή pdf από τον δικτυακό τόπο TEXTKIT. H δικτυακή μορφή έχει το πλεονέκτημα των ενεργών συνδέσμων ανάμεσα στις επιμέρους ενότητες, αλλά και με την ηλεκτρονική έκδοση του λεξικού Liddell-Scott-Jones (και με τα συνδεδεμένα με αυτό λεξικά, εργαλεία και σώματα κειμένων).
Αποτελεί μέρος του δικτυακού κόμβου THE PERSEUS DIGITAL LIBRARY. Βλ. τη σχετική καταγραφή στην ενότητα "ΑΕ ΓΛΩΣΣΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ": "Κείμενα και μεταφράσεις".
Αναλυτική παρουσίαση της έντυπης και ηλεκτρονικής έκδοσης του εγχειριδίου.


PERSEUS DIGITAL LIBRARY. OVERVIEW OF GREEK SYNTAX, J.A. RYBERG-COX

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.0...


Κατάταξη: Εγχειρίδιο σύνταξης (on-line)
Δημιουργός: Perseus Project
Χρήστες-Αποδέκτες: Μελετητές-Ερευνητές
Γλώσσα: Αγγλική
Χρόνος δημιουργίας: Δεν δηλώνεται
Τελευταία ανανέωση: Δεν δηλώνεται
Πρόσβαση: Ελεύθερη

Πρόκειται για την ηλεκτρονική μορφή της έντυπης έκδοσης του J.A. Rydberg-Cox, Overview of Greek Syntax.
Ο αναλυτικός πίνακας περιεχομένων επιτρέπει την εύκολη ανάγνωση του εγχειριδίου. Η δικτυακή έκδοση έχει, επίσης, το πλεονέκτημα των ενεργών συνδέσμων με άλλες ψηφιακές πηγές, λ.χ. με αρχαιοελληνικά κείμενα, λεξικά (ανάμεσα στα οποία και το Liddell-Scott-Jones), άλλα εγχειρίδια (όπως το Greek Grammar του H.W. Smyth) ή πληροφορίες σχετικές με μία λέξη ή έναν συγγραφέα.
Αποτελεί μέρος του δικτυακού κόμβου THE PERSEUS DIGITAL LIBRARY. Βλ. τη σχετική καταγραφή στην ενότητα "ΑΕ ΓΛΩΣΣΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ": "Κείμενα και μεταφράσεις".
Συνοπτική παρουσίαση του εγχειριδίου.


PERSEUS DIGITAL LIBRARY. SYNTAX OF THE MOODS AND TENSES OF THE GREEK VERB, W.W. GOODWIN

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.0...


Κατάταξη: Εγχειρίδιο αρχαίας ελληνικής σύνταξης (on-line)
Δημιουργός: Perseus Project
Χρήστες-Αποδέκτες: Μελετητές-Ερευνητές
Γλώσσα: Αγγλική
Χρόνος δημιουργίας: Δεν δηλώνεται
Τελευταία ανανέωση: Δεν δηλώνεται
Πρόσβαση: Ελεύθερη

Πρόκειται για την ηλεκτρονική μορφή του εγχειριδίου σύνταξης του W.W. Goodwin. Το κείμενο είναι προσβάσιμο και σε μορφή pdf από τον δικτυακό τόπο TEXTKIT.
Ο αναλυτικός πίνακας περιεχομένων επιτρέπει την εύκολη ανάγνωση του εγχειριδίου. Η δικτυακή έκδοση έχει, επίσης, το πλεονέκτημα των ενεργών συνδέσμων με άλλες ψηφιακές πηγές, λ.χ. με αρχαιοελληνικά κείμενα, λεξικά (ανάμεσα στα οποία και το Liddell-Scott-Jones), άλλα εγχειρίδια (όπως το Greek Grammar του H.W. Smyth) ή πληροφορίες σχετικές με μία λέξη ή έναν συγγραφέα.
Αποτελεί μέρος του δικτυακού κόμβου THE PERSEUS DIGITAL LIBRARY. Βλ. τη σχετική καταγραφή στην ενότητα "ΑΕ ΓΛΩΣΣΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ": "Κείμενα και μεταφράσεις".
Αναλυτική παρουσίαση της έντυπης και ηλεκτρονικής έκδοσης του εγχειριδίου.


TRANSLATUM. ANCIENT GREEK DICTIONARY, NEW TESTAMENT DICTIONARY, BIBLE DICTIONARY

http://www.translatum.gr/dics/gr1.htm


Κατάταξη: Δικτυακός κόμβος για τη μετάφραση
Δημιουργός: Σπύρος Δόικας (μεταφραστής)
Χρήστες-Αποδέκτες: Μελετητές-Ερευνητές, Μεταφραστές
Γλώσσα: Αγγλική (Μεγάλο μέρος του υπόλοιπου δικτυακού κόμβου προσφέρεται και στα ελληνικά)
Χρόνος δημιουργίας: Δεν δηλώνεται
Τελευταία ανανέωση: Δεν δηλώνεται
Πρόσβαση: Ελεύθερη

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα, μέρος του δικτυακού κόμβου για τη μετάφραση TRANSLATUM, διαθέτει έναν εκτενή κατάλογο συνδέσμων με τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά λεξικά για την αρχαία ελληνική γλώσσα. Υπάρχει η δυνατότητα απευθείας αναζήτησης στην ηλεκτρονική μορφή του LSJ του THE PERSEUS DIGITAL LIBRARY και στη βάση συνδυασμένης αναζήτησης του δικτυακού κόμβου FOREIGN WORD, που περιλαμβάνει και λεξικά με δυνατότητα αντίστροφης μετάφρασης (αρχαία ελληνικά-αγγλικά).


WEBSITE ATTICA

http://www.chass.utoronto.ca/attica/


Κατάταξη: Προσωπογραφική βάση δεδομένων της αρχαίας Αθήνας
Δημιουργός: Philippa M.W. Matheson
Χρήστες-Αποδέκτες: Μελετητές-Ερευνητές
Γλώσσα: Αγγλική
Χρόνος δημιουργίας: Δεν δηλώνεται
Τελευταία ανανέωση: Δεν δηλώνεται
Πρόσβαση: Ελεύθερη

Βάση δεδομένων με προσωπογραφικό υλικό, δηλαδή πληροφορίες για πρόσωπα της αρχαίας Αθήνας. Συνοδεύει και συμπληρώνει τους έντυπους τόμους του John S. Traill, Athenians. A Prosopography of Ancient Athens και περιλαμβάνει 10.000 αθηναϊκά ονόματα. Υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης για πρόσωπα συγκεκριμένων δήμων ή επαγγέλματος, αλλά και πιο εξειδικευμένες αναζητήσεις (με βάση βαθμό συγγένειας, κειμενικές μαρτυρίες, χρονολογική περίοδο κλπ.).


WOODHOUSE: ENGLISH-GREEK DICTIONARY

http://www.lib.uchicago.edu/efts/Woodhouse/


Κατάταξη: Λεξικό Αγγλο-ελληνικό (on-line)
Δημιουργός: The University of Chicago Library
Χρήστες-Αποδέκτες: Μελετητές-Ερευνητές
Γλώσσα: Αγγλική
Χρόνος δημιουργίας: Δεν δηλώνεται
Τελευταία ανανέωση: Δεν δηλώνεται
Πρόσβαση: Ελεύθερη

Η ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αναζήτησης στο σώμα του Αγγλο-Ελληνικού λεξικού του S.C. Woodhouse A Vocabulary of the Attic Language. Η αναζήτηση οδηγεί στη (σαρωμένη) σελίδα του λήμματος από την έντυπη έκδοση.

Τελευταία Ενημέρωση: 30 Αύγ 2010, 11:08