ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Κατεβάστε τον Acrobat Reader

Βιβλιογραφίες-Ηλεκτρονικές πηγές 

Οδηγός Πλοήγησης στην Ηλεκτρονική Αρχαιογνωσία 

Κλασικές σπουδές και Ενημέρωση 

Σχολές-Τμήματα

Περιεχόμενα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

http://www.lit.auth.gr


Κατάταξη: Δικτυακός τόπος του Τμήματος Φιλολογίας ΑΠΘ
Δημιουργός: Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ
Χρήστες-Αποδέκτες: Μελετητές-Ερευνητές, Φοιτητές
Γλώσσα: Ελληνική (μέρος διατίθεται και στα αγγλικά)
Χρόνος Δημιουργίας: Δεν δηλώνεται
Τελευταία ανανέωση: Δεν δηλώνεται
Πρόσβαση: Ελεύθερη

Δικτυακός τόπος του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ με πληροφορίες για το τμήμα, το προπτυχιακό και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, για το προσωπικό και τις υπηρεσίες του τμήματος. Περιλαμβάνονται επιπλέον ανακοινώσεις του τμήματος για συνέδρια, μαθήματα, εκδηλώσεις κ.ά.
Αξιοσημείωτη είναι η ενότητα για το "Εργαστήριο Φιλολογίας και Νέων Τεχνολογιών", που περιλαμβάνει ενημέρωση για σχετικά συνέδρια και σεμινάρια, καθώς και σημαντικό ψηφιακό υλικό για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής και λατινικής γλώσσας (αλλά και ενότητες που αφορούν τη νέα ελληνική γλώσσα και γραμματεία). Ανάμεσα στα άλλα περιλαμβάνει διαδραστικό διδακτικό υλικό που διατίθεται για την εκμάθηση της αρχαίας ελληνικής (απαιτείται πρόσβαση με κωδικό) και της λατινικής γλώσσας καθώς και ηλεκτρονικά εργαλεία για τη μελέτη της ελεγειακής ποίησης.
Συγκεκριμένα, στην ενότητα "Αρχαία Ελεγειακή Ποίηση" αναπτύσσεται ένα ψηφιακό ανθολόγιο κειμένων της αρχαίας ελληνικής και λατινικής λογοτεχνίας με μετάφραση και φιλολογικό σχολιασμό στη νέα ελληνική και μια βάση δεδομένων για τη βιβλιογραφία της ελεγειακής ποίησης από το 1990 κ.ε.
Xρήσιμη είναι η ενότητα "Σύνδεσμοι", μια βάση δεδομένων που συγκεντρώνει συνδέσμους και δικτυακές πηγές ανά επιστημονικό πεδίο μαζί με σύντομες κριτικές παρουσιάσεις ή εκτενέστερες αναλύσεις των περιεχομένων τους.


ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

http://www.helit.duth.gr/


Κατάταξη: Δικτυακός τόπος του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας ΔΠΘ
Δημιουργός: Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας ΔΠΘ
Χρήστες-Αποδέκτες: Μελετητές-Ερευνητές, Φοιτητές
Γλώσσα: Ελληνική, Αγγλική
Χρόνος δημιουργίας: Δεν δηλώνεται
Τελευταία ανανέωση: Δεν δηλώνεται
Πρόσβαση: Ελεύθερη

Δικτυακός τόπος του Τμήματος Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. με πληροφορίες για το τμήμα, το προπτυχιακό και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, για το προσωπικό και τις υπηρεσίες του τμήματος. Περιλαμβάνονται επιπλέον ανακοινώσεις του τμήματος για συνέδρια, μαθήματα, εκδηλώσεις κ.ά.


ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

http://www.eap.gr/


Κατάταξη: Δικτυακός τόπος του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου
Δημιουργός: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
Χρήστες-Αποδέκτες: Φοιτητές
Γλώσσα: Ελληνική, Αγγλική
Χρόνος Δημιουργίας: Δεν δηλώνεται
Τελευταία ανανέωση: Δεν δηλώνεται
Πρόσβαση: Ελεύθερη

Στον δικτυακό τόπο του ΕΑΠ παρέχονται πληροφορίες για το προπτυχιακό πρόγραμμα "Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό" που προσφέρει η Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών. Σημαντικό μέρος του προγράμματος αφιερώνεται στην αρχαιογνωσία με θέματα γύρω από την αρχαιοελληνική τέχνη, τη δημόσια και ιδιωτική ζωή στην αρχαιότητα και την ιστορία.


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

http://www.uoi.gr/gr/schools/philosophy/philology.php
http://www.uoi.gr/schools/human/philology/


Κατάταξη: Δικτυακός τόπος του Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Δημιουργός: Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Χρήστος E. Μπάρκας, Αναστάσιος Τσαγγαλίδης)
Χρήστες-Αποδέκτες: Μελετητές-Ερευνητές, Φοιτητές
Γλώσσα: Ελληνική
Χρόνος δημιουργίας: Δεν δηλώνεται
Τελευταία ανανέωση: 2009
Πρόσβαση: Ελεύθερη

Δικτυακός τόπος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με πληροφορίες για το τμήμα, το προπτυχιακό και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, για το προσωπικό και τις υπηρεσίες του τμήματος.


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

http://www.philology.uoc.gr/gr.htm


Κατάταξη: Δικτυακός τόπος του Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
Δημιουργός: Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
Χρήστες-Αποδέκτες: Μελετητές-Ερευνητές, Φοιτητές
Γλώσσα: Ελληνική, Αγγλική
Χρόνος δημιουργίας: Δεν δηλώνεται
Τελευταία ανανέωση: Δεν δηλώνεται
Πρόσβαση: Ελεύθερη

Δικτυακός τόπος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με πληροφορίες και ανακοινώσεις για το προπτυχιακό και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, για το προσωπικό και τις υπηρεσίες του τμήματος. Περιλαμβάνονται επιπλέον ανακοινώσεις του τμήματος για συνέδρια, μαθήματα, εκδηλώσεις κ.ά.
Ο επισκέπτης έχει επίσης πρόσβαση στους πίνακες περιεχομένων του περιοδικού Rethymnon Classical Studies, που δημοσιεύει μελέτες και ανακοινώσεις για εκδηλώσεις και συνέδρια του τμήματος.
Ξεχωριστός σύνδεσμος οδηγεί στην ιστοσελίδα του RICAN, του δικτυακού τόπου ενημέρωσης για το συνέδριο που διοργανώνει το τμήμα κάθε δύο χρόνια.


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

http://www.ucy.ac.cy/goto/claphi/el-GR/HOME.aspx


Κατάταξη: Δικτυακός τόπος του Πανεπιστημίου Κύπρου
Δημιουργός: Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Κύπρου
Χρήστες-Αποδέκτες: Μελετητές-Ερευνητές, Φοιτητές
Γλώσσα: Ελληνική, Αγγλική
Χρόνος δημιουργίας: 2007
Τελευταία ανανέωση: Δεν δηλώνεται
Πρόσβαση: Ελεύθερη

Δικτυακός τόπος του Τμήματος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου με πληροφορίες και ανακοινώσεις για το προπτυχιακό και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, για το προσωπικό και τις υπηρεσίες του τμήματος. Περιλαμβάνονται επιπλέον ανακοινώσεις του τμήματος για συνέδρια, μαθήματα, εκδηλώσεις κ.ά.


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

http://www.philology-upatras.gr/el/home


Κατάταξη: Δικτυακός τόπος του Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
Δημιουργός: Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
Χρήστες-Αποδέκτες: Μελετητές-Ερευνητές, Φοιτητές
Γλώσσα: Ελληνική, Αγγλική
Χρόνος δημιουργίας: 2008
Τελευταία ανανέωση: Δεν δηλώνεται
Πρόσβαση: Ελεύθερη

Δικτυακός τόπος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με πληροφορίες και ανακοινώσεις για το προπτυχιακό και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, για το προσωπικό και τις υπηρεσίες του τμήματος. Περιλαμβάνονται επιπλέον ανακοινώσεις του τμήματος για συνέδρια, μαθήματα, εκδηλώσεις κ.ά.
Στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών είναι ενταγμένο και το "Εργαστήριο Μελέτης Μύθου και Θρησκείας", στον δικτυακό τόπο του οποίου ο επισκέπτης θα βρει πληροφορίες για το πρόγραμμα, σεμινάρια και συνέδρια, εκδόσεις, καθώς και το ηλεκτρονικό περιοδικό Electra (για το οποίο προς το παρόν δεν έχει αναρτηθεί περιεχόμενο).
Στο τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ίδιου πανεπιστήμιου προσφέρεται Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο", ενώ εκδίδεται και έντυπο και ηλεκτρονικό περιοδικό με την ίδια θεματολογία με τίτλο "Λογεῖον".


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

http://kalamata.uop.gr/~litd/


Κατάταξη: Δικτυακός τόπος του Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Δημιουργός: Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
Χρήστες-Αποδέκτες: Μελετητές-Ερευνητές, Φοιτητές
Γλώσσα: Ελληνική, Αγγλική
Χρόνος δημιουργίας: 2002
Τελευταία ανανέωση: Δεν δηλώνεται
Πρόσβαση: Ελεύθερη

Δικτυακός τόπος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με πληροφορίες και ανακοινώσεις για το προπτυχιακό και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, για το προσωπικό και τις υπηρεσίες του τμήματος. Περιλαμβάνονται επιπλέον ανακοινώσεις του τμήματος για συνέδρια, μαθήματα, εκδηλώσεις κ.ά.


ELECTRONIC RESOURCES FOR CLASSICISTS: THE SECOND GENERATION. CLASSICS DEPARTMENTS

http://www.tlg.uci.edu/index/departments.html


Κατάταξη: Κατάλογος συνδέσμων με Πανεπιστημιακά Τμήματα
Δημιουργός: Maria C. Pantelia (Καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών, University of California-Irvine, Διευθύντρια του λεξικογραφικού προγράμματος Thesaurus Linguae Graecae)
Χρήστες-Αποδέκτες: Μελετητές-Ερευνητές, Φοιτητές
Γλώσσα: Αγγλική
Χρόνος Δημιουργίας: 1995
Τελευταία ανανέωση: Αύγουστος 2007
Πρόσβαση: Ελεύθερη

Πρόκειται για έναν κατάλογο με συνδέσμους σε Τμήματα Κλασικών Σπουδών ανά τον κόσμο. Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα είναι μέρος του δικτυακού τόπου ELECTRONIC RESOURCES FOR CLASSICISTS: The Second Generation (TLG) (βλ. στην ενότητα "ΠΥΛΕΣ & ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ": "Αρχαιογνωστικές πύλες").


HARVARD UNIVERSITY. CENTER FOR HELLENIC STUDIES

http://www.chs.harvard.edu/
Βλ. στην ενότητα "ΣΠΟΥΔΕΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ": "Ινστιτούτα-Κέντρα ερευνητικά".


UNIVERSITY OF CAMBRIDGE. FACULTY OF CLASSICS

http://www.classics.cam.ac.uk/


Κατάταξη: Δικτυακός τόπος του Τμήματος Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Cambridge
Δημιουργός: University of Cambridge
Χρήστες-Αποδέκτες: Μελετητές-Ερευνητές, Φοιτητές
Γλώσσα: Αγγλική
Χρόνος δημιουργίας: Δεν δηλώνεται
Τελευταία ανανέωση: Δεν δηλώνεται
Πρόσβαση: Ελεύθερη

Δικτυακός τόπος του Τμήματος Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Cambridge με πληροφορίες και ανακοινώσεις για το προπτυχιακό και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, για το προσωπικό και τις υπηρεσίες του τμήματος. Περιλαμβάνονται επιπλέον ανακοινώσεις του τμήματος για συνέδρια, μαθήματα, εκδηλώσεις κ.ά.
Ο επισκέπτης έχει επίσης πρόσβαση στον οδηγό ηλεκτρονικών πηγών του τμήματος από την ενότητα “Electronic Resources”.
Στον ίδιο δικτυακό τόπο φιλοξενείται το Museum of Classical Archaeology με πληροφορίες για τις συλλογές και τις εκδηλώσεις του.


UNIVERSITY OF OXFORD. FACULTY OF CLASSICS

http://www.classics.ox.ac.uk/
Βλ. την καταγραφή στην ενότητα "ΠΥΛΕΣ & ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ": "Αρχαιογνωστικές πύλες".


UNIVERSITY OF READING. DEPARTMENT OF CLASSICS

http://www.reading.ac.uk/classics/
Βλ. την καταγραφή στην ενότητα "ΠΥΛΕΣ & ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ": "Αρχαιογνωστικές πύλες".


UNIVERSITY OF KENTUCKY. CLASSICS DEPARTMENT

http://www.uky.edu/ArtsSciences/Classics/


Κατάταξη: Δικτυακός τόπος του Τμήματος Κλασικών Σπουδών Πανεπιστημίου του Kentucky
Δημιουργός: J. Francis (Αναπληρωτής Καθηγητής) και Ross Scaife (Καθηγητής, Τμήμα Κλασικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο του Kentucky)
Χρήστες-Αποδέκτες: Μελετητές-Ερευνητές, Φοιτητές
Γλώσσα: Αγγλική
Χρόνος Δημιουργίας: Δεν δηλώνεται
Τελευταία ανανέωση: Δεν δηλώνεται
Πρόσβαση: Ελεύθερη

Δικτυακός τόπος του Τμήματος Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Kentucky με πληροφορίες για το Τμήμα και τα μαθήματα που προσφέρονται. Περιέχει συνδέσμους με ιστοσελίδες Οργανισμών και Ινστιτούτων λατινικών σπουδών, με ιστοσελίδες σχετικές με την αρχαία τέχνη, τη μυθολογία, την αρχαιολογία, τα παιδικά βιβλία, τη διδασκαλία των λατινικών, τη ρητορική, καθώς και με ιστοσελίδες που περιέχουν πληροφορίες για συνέδρια σχετικά με τις κλασικές σπουδές, λίστες αλληλογραφίας, κοινότητες φιλολόγων και ιστολόγια.

Τελευταία Ενημέρωση: 26 Αύγ 2010, 10:30