ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Κατεβάστε τον Acrobat Reader

Βιβλιογραφίες-Ηλεκτρονικές πηγές 

Οδηγός Πλοήγησης στην Ηλεκτρονική Αρχαιογνωσία 

Διδασκαλία-Εκπαίδευση 

Εκπαιδευτικά λογισμικά

Περιεχόμενα

I. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ (ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ Π.Ι.)

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ. Για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με στοιχεία ιστορίας, πολιτισμού, αρχαιολογίας, βασισμένη σε κείμενα αρχαίων συγγραφέων (Σειρά ΘΥΜΗΣΙΣ)


Πληροφορίες στο διαδίκτυο: http://www.ilsp.gr/anthologio.html
Είδος-Κατηγορία χρήσης: CD-ROM / Εκπαιδευτικό λογισμικό: Πολυμεσική παρουσίαση, Λογισμικό πρακτικής και εξάσκησης
Φορέας υλοποίησης-Παραγωγός: Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου κ.ά. (Πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΙΑ, Ε23-ΠΗΝΕΛΟΠΗ)
Χρήστες-Αποδέκτες: Μαθητές-Εκπαιδευτικοί Γυμνασίου-Λυκείου
Γλώσσα: Ελληνική
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά: Απαιτούμενο hardware: PC, Pentium 333 MHz, 64 MB RAM. Απαιτούμενο software: Microsoft Windows 98/Me/2000/XP
Διάθεση: Με διανομή (στα δημόσια Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας) και αγορά

Στόχο έχει τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας μέσα από πρωτότυπα κείμενα και με παράλληλη παρουσίαση πτυχών του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Παρουσιάζονται θέματα σχετικά με τον αθλητισμό, τη μουσική, την εκπαίδευση και την οικογενειακή ζωή στην αρχαία Ελλάδα. Επίσης, γίνεται αναφορά στους μύθους του Αισώπου, ενώ παράλληλα προσφέρεται η δυνατότητα εικονικής ξενάγησης στην αρχαία Αγορά της Αθήνας και στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας.
Τα αποσπάσματα των αρχαίων ελληνικών κειμένων συνοδεύονται από νεοελληνική μετάφραση ("σχολικού" τύπου, με την τεχνική παράλληλης αντιστοίχησης των κειμένων και με δυνατότητα εκφώνησης), λεξιλογικά ερμηνεύματα (από το ενσωματωμένο αρχαιοελληνικό λεξικό), γλωσσικές παρατηρήσεις και ασκήσεις κλειστού τύπου.
Ανήκει στην κατηγορία του "κλειστού" λογισμικού, καθώς δεν παρέχει στον εκπαιδευτικό ή τον μαθητή δυνατότητες παρέμβασης και παραμετροποίησης. Το υλικό προσφέρεται για την εκπόνηση συνθετικών εργασιών.
Αναλυτική παρουσίαση


ΑΡΧΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ


Πληροφορίες στο διαδίκτυο: http://e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=71&Source=http%3...
Είδος-Κατηγορία χρήσης: CD-ROM / Εκπαιδευτικό λογισμικό: Πρακτικής και εξάσκησης
Φορέας υλοποίησης-Παραγωγός: Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΙΑ-Ελπήνωρ)
Χρήστες-Αποδέκτες: Μαθητές-Εκπαιδευτικοί Λυκείου
Γλώσσα: Ελληνική
Στοιχεία έκδοσης: Δεν δηλώνονται
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά: Δεν δηλώνονται
Διάθεση: Με διανομή (σε μεμονωμένα σχολεία του προγράμματος "Οδύσσεια")

Ένα περιβάλλον μελέτης αρχαίων ελληνικών κειμένων και μεταφράσεων, που καλύπτει 36 αποσπάσματα από έξι διαφορετικούς συγγραφείς. Είναι συμβατό με το Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών του Λυκείου και τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας-γραμματείας και στις τρεις λυκειακές τάξεις. Πολλά από τα αποσπάσματα προέρχονται από το αναλυτικό πρόγραμμα, ενώ τα υπόλοιπα εξυπηρετούν τη διδασκαλία άγνωστου κειμένου. Η διδασκαλία βασίζεται στην τεχνική των παραλλήλων κειμένων, που επιτρέπει την οπτική και ακουστική στοίχιση του αρχαιοελληνικού αποσπάσματος και της νεοελληνικής απόδοσής του, με επιπλέον γραμματικό και λεξιλογικό σχολιασμό. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα προσθήκης της δικής τους μετάφρασης.
Αποτελεί ουσιαστικά μέσο εξάσκησης των μαθητών στην ενοδογλωσσική μετάφραση, το οποίο, ακολουθώντας τη λογική ενός βιβλίου ασκήσεων, στοχεύει στην εμπέδωση της διδαγμένης ύλης, χωρίς να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία για δημιουργία εναλλακτικών περιβαλλόντων μάθησης.


ΓΛΩΣΣΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ. ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ


Πληροφορίες στο διαδίκτυο: http://www.ilsp.gr/glossa.html & http://e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=11&Source=http%3...
Είδος-Κατηγορία χρήσης: CD-ROM / Εκπαιδευτικό λογισμικό: Πολυμεσική παρουσίαση, Λογισμικό πρακτικής και εξάσκησης
Φορέας υλοποίησης-Παραγωγός: Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
Χρήστες-Αποδέκτες: Μαθητές-Εκπαιδευτικοί Γυμνασίου-Λυκείου, Μαθητές-Εκπαιδευτικοί τάξεων υποδοχής
Γλώσσα: Ελληνική
Στοιχεία έκδοσης: 1η έκδοση, 2000
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά: Απαιτούμενο software: Microsoft Windows 98/NT (παρουσίασε πρόβλημα στα Windows 2000). Απαιτείται η εγκατάσταση της Access για την καταχώρηση των επιδόσεων των μαθητών
Διάθεση: Με διανομή (στα δημόσια Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας) και αγορά. Για τα σχολεία του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου υπάρχει και η δυνατότητα ηλεκτρονικής διάθεσης μέσω της ιστοσελίδας www.e-yliko.gr

Προσφέρει μια συνολική θεώρηση της ελληνικής γλώσσας σε διαχρονικό και συγχρονικό επίπεδο. Παρουσιάζει την ιστορία της ελληνικής γλώσσας, τη διαμόρφωση του λεξιλογίου στην πάροδο του χρόνου, τις γεωγραφικές και κοινωνικές διαφοροποιήσεις που συνθέτουν την πολυμορφία της, τα πολλαπλά επίπεδα που συνιστούν τη γλωσσική έκφραση, προφορική και γραπτή, στις διάφορες περιστάσεις γλωσσικής επικοινωνίας. Σε κάθε ενότητα ενσωματώνονται κείμενα της αντίστοιχης χρονολογικής περιόδου, που προέρχονται από διαφορετικά είδη λόγου. Το λογισμικό έχει τη δομή ηλεκτρονικού βιβλίου εμπλουτισμένο με πολυμεσικά στοιχεία ως προς την παρουσίαση της πληροφορίας (ήχος, βίντεο, εικόνα, animation).
Πρόκειται για εφαρμογή "κλειστού τύπου", καθώς προσφέρει καθοδηγούμενη μάθηση, περιορίζοντας τη δυνατότητα παρέμβασης του εκπαιδευτικού στην εισαγωγή δικών του ασκήσεων). Στους μαθητές δεν παρέχει ευκαιρίες διερεύνησης και αλληλεπίδρασης με την εφαρμογή, εκτός από την εμπλοκή τους σε παραδοσιακού τύπου ασκήσεις (κλειστού και ανοικτού τύπου).
Αναλυτική παρουσίαση στην ενότητα "Λογισμικό για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής".


ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ


Πληροφορίες στο διαδίκτυο: http://www.e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=103&Source=h...
Είδος-Κατηγορία χρήσης: CD-ROM (διπλό) / Εκπαιδευτικό λογισμικό: Πολυμεσική παρουσίαση
Φορέας υλοποίησης-Παραγωγός: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Χρήστες-Αποδέκτες: Μαθητές-Εκπαιδευτικοί Γυμνασίου-Λυκείου
Γλώσσα: Ελληνική
Στοιχεία έκδοσης: Δεν διατίθενται
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά: Προβάλλεται καλύτερα σε οθόνη με βάθος χρώματος μεγαλύτερο από 32 bit
Διάθεση: Απεστάλη σε σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης στο σχολικό έτος 2003-2004. Για τα σχολεία του Πανελλήνιου Σχολικού δικτύου υπάρχει και η δυνατότητα ηλεκτρονικής διάθεσης μέσω της ιστοσελίδας www.e-yliko.gr

Επιχειρεί μια πολύπλευρη παρουσίαση του αρχαίου ελληνικού κόσμου στην πολιτιστική και κοινωνική του έκφραση. Η γέννηση, η παιδική ηλικία, η εφηβεία, η εκπαίδευση, η ενδυμασία, η διατροφή, η οικογενειακή ζωή, η κατοικία, η τρίτη ηλικία και ο θάνατος, παρουσιάζονται μέσα από μια σειρά εικόνων, κινουμένων σχεδίων και αποσπασμάτων αρχαίων ελληνικών κειμένων. Παράλληλα, προβάλλεται ο δημόσιος βίος στις αρχαίες ελληνικές πόλεις και ιδιαίτερα στην Αθήνα μέσω πληροφοριών για τη θρησκεία, τα γράμματα και τις επιστήμες, την κοινωνική οργάνωση, τη μουσική, το θέατρο, την τέχνη και τον αθλητισμό. Για την ανασύνθεση της εικόνας του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού χρησιμοποιούνται φωτογραφίες μουσειακών εκθεμάτων, αναπαραστάσεις ναών, συνοπτικά κείμενα.
Το λογισμικό είναι "κλειστού τύπου", χωρίς δυνατότητες επέμβασης και παραμετροποίησης από τον εκπαιδευτικό ή τον μαθητή. Δίνει έμφαση στην πολυμεσική παρουσίαση της πληροφορίας και όχι σε διερευνητικές δραστηριότητες μάθησης. Το υλικό προσφέρεται ως πηγή πληροφοριών για την εκπόνηση συνθετικών εργασιών.
Αναλυτική παρουσίαση


ΔΙΑΛΟΓΟΣ


Πληροφορίες στο διαδίκτυο: http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=19&ep=177&c...
Είδος-Κατηγορία χρήσης: CD-ROM / Εκπαιδευτικό λογισμικό: Πολυμεσική παρουσίαση, Λογισμικό πρακτικής και εξάσκησης
Φορέας υλοποίησης-Παραγωγός: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνης-Multimedia Ηλεκτρονικές Εκδόσεις
Χρήστες-Αποδέκτες: Μαθητές-Εκπαιδευτικοί Λυκείου, Φοιτητές
Γλώσσα: Ελληνική
Στοιχεία έκδοσης: Δεν διατίθενται
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά: Δεν δηλώνονται
Διάθεση: Με διανομή (στα δημόσια λύκεια της χώρας)και δωρεάν διάθεση από την ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Ένα ταξίδι στον κόσμο της φιλοσοφίας, που υποστηρίζει τη διδασκαλία του μαθήματος στη Γ΄ Λυκείου. Τα περιεχόμενά του χωρίζονται σε επτά περιοχές (με βάση την προσομοίωση περιοχών μιας εικονικής πόλης), οι οποίες αφορούν το περιεχόμενο της έννοιας της φιλοσοφίας, την ηθική, τη γνωσιολογία, την αισθητική, τη μεταφυσική, τη λογική και την ανθρωπολογία. Επιπλέον, εμπεριέχεται η ερμηνεία των κυριότερων φιλοσοφικών όρων, καθώς και βιογραφικές πληροφορίες για τους πιο σημαντικούς αντιπροσώπους της φιλοσοφικής σκέψης. Το υλικό είναι οργανωμένο με τη μορφή ερωτήσεων προς απάντηση από τον χρήστη (αντιστοίχησης, πολλαπλών επιλογών, ελεύθερης ανάπτυξης κ.ά.).
Το λογισμικό όμως είναι "κλειστού" τύπου και υποστηρίζει την καθοδηγούμενη διδασκαλία, με περιορισμένη δυνατότητα διάδρασης. Ωστόσο, επιχειρεί εν μέρει την υπέρβαση της λογικής του ηλεκτρονικού βιβλίου προς την κατεύθυνση της ενθάρρυνσης του "(φιλοσοφικού) διαλόγου" του χρήστη με την εφαρμογή.
Αναλυτική παρουσίαση


ΔΙΑΝΟΙΑ. Δικτυακό εκπαιδευτικό περιβάλλον (με τοπική αυτονομία) για την ιστορία, τον πολιτισμό και τα συναφή αλληλένδετα πεδία


Πληροφορίες στο διαδίκτυο: http://www.e-yliko.gr/htmls/dir_soft/dianoia.aspx
Είδος-Κατηγορία χρήσης: CD-ROM / Εκπαιδευτικό λογισμικό: Πολυμεσική παρουσίαση
Φορέας υλοποίησης-Παραγωγός: Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Εργαστήριο Αρχιτεκτονικών Υψηλών Επιδόσεων / Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών κ.ά. (Πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΙΑ)
Χρήστες-Αποδέκτες: Μαθητές-Εκπαιδευτικοί Γυμνασίου-Λυκείου
Γλώσσα: Ελληνική
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά: Απαιτούμενο hardware: Για τον εξυπηρετητή απαιτείται ελεύθερος χώρος 82,6 MB, για τους ατομικούς υπολογιστές 29,2 MB. Απαιτούμενο software: Microsoft Windows 95/NT 4, Service Pack 3
Διάθεση: Με διανομή (σε μεμονωμένα σχολεία του προγράμματος "Οδύσσεια")

Λογισμικό για τη διδασκαλία των προϊστορικών χρόνων και του κυκλαδικού, μινωικού και μυκηναϊκού πολιτισμού στην Α' Γυμνασίου. Προσφέρει τη δυνατότητα είτε ελεύθερης πλοήγησης στο σύνολο του υλικού (με βάση θεματικό κατάλογο, χρονολόγιο, γεωγραφική περιοχή ή με αναζήτηση λέξεων-κλειδιών) είτε παρακολούθησης μαθημάτων. Και στις δύο περιπτώσεις η έμφαση δίνεται στην πολυμεσική παρουσίαση πηγών και πληροφοριών, με συνδέσμους προς τόπους του διαδικτύου. Ο εκπαιδευτικός έχει, επιπλέον, τη δυνατότητα να δημιουργήσει νέα μαθήματα και τεστ αξιολόγησης, ενώ ο μαθητής έχει στη διάθεσή του περιβάλλον και εργαλεία για την εκπόνηση συνθετικής εργασίας.
Ενδεικτικά σενάρια αξιοποίησης του λογισμικού έχουν αναρτηθεί στην "Εκπαιδευτική Πύλη του ΥπΕΠΘ".
Εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης στην ιστοσελίδα http://ts.sch.gr/ts/main.do.


ΗΡΟΔΟΤΟΣ+. Για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, εμπλουτισμένη με στοιχεία ιστορίας, πολιτισμού, αρχαιολογίας και βασισμένη σε κείμενα του Ηροδότου (Σειρά ΘΥΜΗΣΙΣ)


Πληροφορίες στο διαδίκτυο: http://www.ilsp.gr/hrodotos.html & http://www.e-yliko.gr/htmls/dir_soft/Herodot.aspx
Είδος-Κατηγορία χρήσης: CD-ROM / Εκπαιδευτικό λογισμικό: Πολυμεσική παρουσίαση, Λογισμικό πρακτικής και εξάσκησης
Φορέας υλοποίησης-Παραγωγός: Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου κ.ά. (Πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΙΑ, Ε23-ΠΗΝΕΛΟΠΗ)
Χρήστες-Αποδέκτες: Μαθητές-Εκπαιδευτικοί Γυμνασίου-Λυκείου
Γλώσσα: Ελληνική
Στοιχεία έκδοσης: 1η έκδοση 1999 (ΗΡΟΔΟΤΟΣ) / 2η έκδοση χ.χ. (ΗΡΟΔΟΤΟΣ+)
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά: Απαιτούμενο hardware: PC, Pentium 333 MHz, 64 ΜΒ RAM. Απαιτούμενο software: Microsoft Windows 98/Me/2000/XP
Διάθεση: Με διανομή (στα δημόσια Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας) και αγορά.

Παρουσίαση του αρχαίου ελληνικού κόσμου, όπως αυτός αναδεικνύεται μέσα από την Ιστορία του Ηροδότου. Με τη συνδρομή ποικίλου εποπτικού υλικού προβάλλονται τα κυριότερα ιστορικά, πολιτικά και πολιτιστικά γεγονότα της αρχαϊκής και πρώιμης κλασικής περιόδου. Τα αποσπάσματα των αρχαίων ελληνικών κειμένων συνοδεύονται από νεοελληνική μετάφραση ("σχολικού" τύπου, με την τεχνική παράλληλης αντιστοίχησης των κειμένων και με δυνατότητα εκφώνησης), λεξιλογικά ερμηνεύματα (από το ενσωματωμένο αρχαιοελληνικό λεξικό), γλωσσικές παρατηρήσεις και ασκήσεις (κλειστού τύπου).
Ανήκει στην κατηγορία του "κλειστού" λογισμικού, καθώς δεν παρέχει στον εκπαιδευτικό ή τον μαθητή δυνατότητες παρέμβασης και παραμετροποίησης. Το υλικό προσφέρεται ως πηγή πληροφοριών για την εκπόνηση συνθετικών εργασιών.
Ενδεικτικά σενάρια αξιοποίησης του λογισμικού έχουν αναρτηθεί στην "Εκπαιδευτική Πύλη του ΥπΕΠΘ".
Αναλυτική παρουσίαση


ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΑΣ ΠΡΟΓΟΝΩΝ


Πληροφορίες στο διαδίκτυο: http://www.e-yliko.gr/htmls/dir_soft/istor_a_gym_arxaia.aspx
Είδος-Κατηγορία χρήσης: CD-ROM / Εκπαιδευτικό λογισμικό: Διερεύνησης
Φορέας υλοποίησης-Παραγωγός: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο & Εκδόσεις Καστανιώτη (Πρόγραμμα "Προγράμματα-Βιβλία" στο πλαίσιο της Ενέργειας 1.1α του ΕΠΕΑΕΚ, Β΄ ΚΠΣ)
Χρήστες-Αποδέκτες: Μαθητές- Εκπαιδευτικοί Γυμνασίου-Λυκείου
Γλώσσα: Ελληνική
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά: Απαιτούμενο hardware: PC, Pentium 133 MHz, 16 ΜΒ RAM. Απαιτούμενο software: Microsoft Windows 95 (Ελληνικό), QuickTime (παρέχεται)
Διάθεση: Με διανομή (στα δημόσια Γυμνάσια της χώρας).

Πρόκειται για εκπαιδευτικό λογισμικό με επιλεγμένα θέματα από την ύλη της Ιστορίας της Α΄ Γυμνασίου, που μπορεί να αξιοποιηθεί και στη διδασκαλία της Ιστορίας της Α΄ Λυκείου. Περιέχει πληροφορίες (με τη μορφή απαντήσεων σε ερωτήματα προς διερεύνηση) για την προϊστορική περίοδο, τον πολιτισμό του Αιγαίου, το αρχαίο ελληνικό αλφάβητο, την πόλη-κράτος και την αθηναϊκή ηγεμονία. Το υλικό του λογισμικού είναι κυρίως πρωτογενείς ή δευτερογενείς ιστορικές πηγές. Η έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση των ιστορικών πηγών, στη μελέτη τους και την κριτική αξιολόγηση. Τα σενάρια βάσει των οποίων είναι δομημένη κάθε θεματική ενότητα προβλέπουν τη διατύπωση ενός προβλήματος-ερωτήματος και την ενθάρρυνση του μαθητή να διατυπώσει υποθέσεις, να αναζητήσει την απάντηση μέσω της διερεύνησης ιστορικών πηγών και να συνθέσει τη δική του πρόταση, με τη βοήθεια και των εργαλείων ευρετηρίου πηγών και του σημειωματάριου.
Αποτελεί ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που υποβοηθά τη μάθηση μέσω της διερεύνησης, της προσομοίωσης και της ενεργητικής συμμετοχής. Ο αλληλεπιδραστικός χαρακτήρας ευνοεί την "οικοδόμηση" της γνώσης στα πλαίσια ενός μαθητοκεντρικού περιβάλλοντος.
Ενδεικτικά σενάρια αξιοποίησης του λογισμικού έχουν αναρτηθεί στην "Εκπαιδευτική Πύλη του ΥπΕΠΘ".
Το βιβλίο δασκάλου και το εγχειρίδιο χρήσης-εγκατάστασης διατίθενται στην ιστοσελίδα http://ts.sch.gr/ts/main.do .


ΚΑΣΤΑΛΙΑ. Μαθησιακό Περιβάλλον Διαλογικών Πολυµέσων για τη Διερευνητική Μελέτη της Ιστορίας και της Τέχνης µε τη Χρήση των Ιστορικών Πηγών


Πληροφορίες στο διαδίκτυο: http://hermes.di.uoa.gr/
Είδος-Κατηγορία χρήσης: CD-ROM / Εκπαιδευτικό λογισμικό: Πολυμέσων, Διερεύνησης
Φορέας υλοποίησης-Παραγωγός: ΥΠΕΠΘ, ΕΑΙΤΥ, ΠΙ, Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών Παν/μιο Θεσσαλίας, ΠΤΔΕ, 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε (Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ "Ναυσικά-Ε22")
Χρήστες-Αποδέκτες: Μαθητές- Εκπαιδευτικοί Λυκείου
Γλώσσα: Ελληνική
Στοιχεία έκδοσης: Δεν δηλώνονται
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά: Απαιτούμενο hardware: Για τον διακομιστή: PC, Pentium 166 MHZ, 64 MB RAM, 2 GB, Κάρτα δικτύου, Σύνδεση με Internet υψηλής ταχύτητας. Για τους ατομικούς υπολογιστές του εργαστηρίου: PC, Pentium 166MHz, 32 MB RAM, Σύνδεση με Internet, Κάρτα ήχου, Ηχεία, Μικρόφωνο. Απαιτούμενο software: Για τον διακομιστή: Microsoft Windows NT Server 4.0, Mail server, Internet Locator Server (παρέχεται). Για τους ατομικούς υπολογιστές: Microsoft NetMeeting 2.1 (ελληνική έκδοση), Microsoft Outlook Express, Microsoft Office
Διάθεση: Με διανομή (στα δημόσια Λύκεια της χώρας). Αναπτύσσεται και ως web-platform στη διεύθυνση http://hermes.di.uoa.gr/ekpaideusi2.htm.

Διδακτικό εργαλείο πολυμέσων για τη διδασκαλία της Ιστορίας και της Τέχνης στο Λύκειο. Το ψηφιακό υλικό είναι κατανεμημένο σε τρεις ενότητες: "Αρχαϊκή Κόρινθος: Εμπορική Πόλη-Κράτος της Μεσογείου", "Αρχαϊκή Αθήνα: Η θεμελίωση δημοκρατικών θεσμών", "Η τέχνη της αρχαϊκής Κορίνθου και της αρχαϊκής Αθήνας". Περιλαμβάνει πρωτογενείς πηγές, εικονικό μουσείο, χάρτες, ευρετήρια καθώς και χώρο εργασίας για την επεξεργασία των πηγών από τους χρήστες. Το λογισμικό με βάση σενάρια βαθμιαία αυξανόμενης πολυπλοκότητας. Προσφέρεται η δυνατότητα είτε ελεύθερης πλοήγησης στο σύνολο του υλικού (μέσω του εικονικού μουσείου) είτε αξιοποίησης έτοιμων σεναρίων και δραστηριοτήτων. Στόχος είναι η αξιοποίηση πηγών για τη διερευνητική προσέγγιση στην Ιστορία και η άσκηση στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών και στη διατύπωση συμπερασμάτων. Επιπλέον, παρέχονται δυνατότητες εμπλουτισμού με νέες θεματικές ενότητες, σενάρια και δραστηριότητες και αντίστοιχο υλικό ιστορικών πηγών.
Μπορεί να αξιοποιηθεί και για τη διδασκαλία του μαθήματος Κοινωνική και Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα (Β΄ Λυκείου), Κοινωνιολογία (Γ΄ Λυκείου) και Αισθητική Αγωγή (Α΄ Λυκείου).
Ενδεικτικά σενάρια αξιοποίησης του λογισμικού έχουν αναρτηθεί στην "Εκπαιδευτική Πύλη του ΥπΕΠΘ".
Εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης στην ιστοσελίδα http://ts.sch.gr/ts/main.do.


ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (ΑΒΑΚΙΟ E-SLATE)


Πληροφορίες στο διαδίκτυο: http://www.e-yliko.gr/htmls/dir_soft/mykhnaikos.aspx
Είδος-Κατηγορία χρήσης: Μικρόκοσμος του περιβάλλοντος E-Slate/ Εκπαιδευτικό λογισμικό: Διερεύνησης
Φορέας υλοποίησης-Παραγωγός: Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ερευνητική Μονάδα 3: Learning Technology Group) / Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Χρήστες-Αποδέκτες: Μαθητές-Εκπαιδευτικοί Γυμνασίου-Λυκείου
Γλώσσα: Ελληνική
Στοιχεία έκδοσης: 2η έκδοση 1999
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά: Απαιτούμενο software: Περιβάλλον e-slate
Διάθεση: Με διανομή (στα σχολεία του προγράμματος "Οδύσσεια"). Ελεύθερη ηλεκτρονική διάθεση http://E-Slate.cti.gr

Λογισμικό διερευνητικού χαρακτήρα με αντικείμενο τη μελέτη του μυκηναϊκού πολιτισμού μέσα από την παρατήρηση αρχαιολογικών ευρημάτων. Ο μαθητής αναλαμβάνει ουσιαστικά τον ρόλο του αρχαιολόγου, θέτει ερωτήματα και προσπαθεί να ερμηνεύσει τα διάφορα ευρήματα, με τη βοήθεια ποικίλων εργαλείων. Τα εργαλεία του μικρόκοσμου επιτρέπουν την αναζήτηση και εύρεση αρχαιολογικών ευρημάτων, την επεξεργασία τους, τη διατύπωση απλών ή σύνθετων ερωτημάτων, που θα οδηγήσουν σε πρόσθετη πληροφορία για την οικοδόμηση της ιστορικής γνώσης. Επιπλέον, παρέχονται δυνατότητες προσθήκης αρχαιολογικών ευρημάτων και οργάνωσης των σημειώσεων του μαθητή σε τετράδιο, καθώς επίσης και δυνατότητες διασχολικής επικοινωνίας.
Σημαντική είναι η δυνατότητα εμπλουτισμού, τροποποίησης και προσθήκης υλικού που παρέχει το συγκεκριμένο περιβάλλον στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.
Το λογισμικό υποστηρίζει τη μαθητοκεντρική διδασκαλία. Η δημιουργία ενός καινοτόμου περιβάλλοντος μάθησης έγκειται στην κατάργηση του αφηγηματικού χαρακτήρα του μαθήματος, στην προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου μέσω της παρατήρησης και της διερεύνησης και στη μη γραμμική πορεία της διδακτικής διαδικασίας.
Σενάρια αξιοποίησης του λογισμικού έχουν αναρτηθεί στην "Εκπαιδευτική Πύλη του ΥπΕΠΘ".


ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ. Για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας εμπλουτισμένη με στοιχεία ιστορίας, πολιτισμού, αρχαιολογίας και βασισμένη σε κείμενα του Ομήρου (Σειρά ΘΥΜΗΣΙΣ)


Πληροφορίες στο διαδίκτυο: http://www.ilsp.gr/homersepics.html / & http://www.e-yliko.gr/htmls/dir_soft/soft_theor.aspx?a=1
Είδος-Κατηγορία χρήσης: CD-ROM / Εκπαιδευτικό λογισμικό: Πολυμεσική παρουσίαση, Λογισμικό πρακτικής και εξάσκησης
Φορέας υλοποίησης-Παραγωγός: Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου κ.ά. (Πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΙΑ, Ε23-ΠΗΝΕΛΟΠΗ)
Χρήστες-Αποδέκτες: Μαθητές-Εκπαιδευτικοί Γυμνασίου
Γλώσσα: Ελληνική
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά: Απαιτούμενο hardware: PC, Pentium 333 MHz, 64 MB RAM. Απαιτούμενο software: Microsoft Windows 98/Me/2000/XP
Διάθεση: Με αγορά.

Εισαγωγή στον κόσμο των ομηρικών επών, με ταυτόχρονη παρουσίαση της γλώσσας, της τέχνης, της κοινωνίας και του πολιτισμού στη συνολική του έκφραση, όπως αντανακλάται στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Το λογισμικό περιλαμβάνει αποσπάσματα από τις ραψωδίες α και κ της Οδύσσειας και από τις ραψωδίες Α και Γ της Ιλιάδας. Παράλληλα, ο χρήστης παρακολουθεί τις περιπλανήσεις του Οδυσσέα μέσα από ένα εικονικό ταξίδι κινούμενων σχεδίων και ξεναγείται στο εικονικό μουσείο του μυκηναϊκού πολιτισμού, που περιέχει εκθέματα από όλη την Ελλάδα. Η παρουσίαση αποσπασμάτων των επών γίνεται με έμφαση στη γλωσσική διδασκαλία και όχι στη λογοτεχνική τους αξία. Τα αποσπάσματα συνοδεύονται από νεοελληνική μετάφραση ("σχολικού" τύπου, με την τεχνική παράλληλης αντιστοίχησης των κειμένων και με δυνατότητα εκφώνησης), λεξιλογικά ερμηνεύματα (από το ενσωματωμένο αρχαιοελληνικό λεξικό), γλωσσικές παρατηρήσεις και ασκήσεις (κλειστού τύπου).
Ανήκει στην κατηγορία του "κλειστού" λογισμικού καθώς δεν παρέχει στον εκπαιδευτικό ή τον μαθητή δυνατότητες παρέμβασης και παραμετροποίησης. Το υλικό προσφέρεται ως πηγή πληροφοριών για την εκπόνηση συνθετικών εργασιών.
Αναλυτική παρουσίαση


ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ- ΧΡΟΝΟ μέσα από διαδραστικούς χάρτες και χρονο-χάρτες


1. Για το Λύκειο
Πληροφορίες στο διαδίκτυο: http://www.chorochronos.gr
Είδος-Κατηγορία χρήσης: DVD-ROM / Εκπαιδευτικό λογισμικό: Διερεύνησης
Φορέας υλοποίησης-Παραγωγός: ΥΠΕΠΘ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» - ΤΑLENT A.E.
Χρήστες-Αποδέκτες: Μαθητές- Εκπαιδευτικοί Λυκείου
Γλώσσα: Ελληνική
Στοιχεία έκδοσης: 2.1
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά: Δεν δηλώνονται. Απαιτείται εγκατάσταση σε DVD drive. Ο εγκαταστάτης απαιτεί να υπάρχει στο σύστημα πρόσφατη έκδοση τού Windows Installer.
Διάθεση: Με διανομή (στα δημόσια Λύκεια της χώρας).
2. Για το Γυμνάσιο
Πληροφορίες στο διαδίκτυο: http://www.chorochronos.gr
Είδος-Κατηγορία χρήσης: DVD-ROM / Εκπαιδευτικό λογισμικό: Διερεύνησης
Φορέας υλοποίησης-Παραγωγός: ΥΠΕΠΘ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» - ΤΑLENT A.E.
Χρήστες-Αποδέκτες: Μαθητές- Εκπαιδευτικοί Γυμνασίου
Γλώσσα: Ελληνική
Στοιχεία έκδοσης: 2.1
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά: Δεν δηλώνονται. Απαιτείται εγκατάσταση σε DVD drive. Ο εγκαταστάτης απαιτεί να υπάρχει στο σύστημα πρόσφατη έκδοση τού Windows Installer.
Διάθεση: Με διανομή (στα δημόσια σχολεία της χώρας).

Λογισμικό για τη διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυμνάσιο και το Λύκειο μέσα από τη συνδυαστική χρήση υπερκειμένων, διαδραστικών χαρτών και χρονοδιαγραμμάτων.
Βασικά χαρακτηριστικά του λογισμικού:
• Συνδυασμένη Χωρο-χρονική πλοήγηση. Η συνεχής ροή χαρτών και χρονολογίων εκτείνεται από την Προϊστορία έως τον 20ο αιώνα. Τα κείμενα είναι εναρμονισμένα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου.
• Άμεση σύνδεση υπερκειμένων με χωρικές και χρονικές αναφορές.
• Προσθήκη προσωπικού περιεχομένου.
Αρχαιογνωστικό ενδιαφέρον έχουν οι ενότητες που συνοδεύουν τη διδασκαλία της ιστορίας του αρχαίου κόσμου στην Α’ Γυμνασίου και στην Α΄ Λυκείου, οι οποίες εμπλέκουν τους μαθητές σε διερεύνηση των ιστορικών φαινομένων των αντίστοιχων περιόδων στο περιβάλλον των διαδραστικών –δισδιάστατων και τρισδιάστατων– χαρτών, χρονοδιαγραμμάτων και υπερκειμένων του λογισμικού.
Η οθόνη του λογισμικού χωρίζεται στην περιοχή όπου εμφανίζονται κείμενο και φωτογραφίες (αριστερά), στην περιοχή του χάρτη (δεξιά) και στην περιοχή της λωρίδας του χρόνου (κάτω). Από την ακίδα της λωρίδας του χρόνου αλλά και από την ενεργοποίηση των χρονικών και χωρικών συνδέσμων που βρίσκονται στα κείμενα προσδιορίζεται η τρέχουσα όψη του χάρτη.
Το λογισμικό μπορεί να αξιοποιηθεί με βάση τις δραστηριότητες –απλές και επέκτασης– που προτείνονται στο βιβλίο του καθηγητή και το τετράδιο του μαθητή αλλά και με όσες σχεδιάσει ο/η εκπαιδευτικός. Στόχος είναι οι μαθητές να αξιοποιήσουν, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του χάρτη και της λωρίδας του χρόνου, τις δυνατότητες του διαδραστικού χάρτη και σε πιο προχωρημένη χρήση του λογισμικού να προσθέτουν και να διαχειρίζονται στοιχεία στο χάρτη και τη λωρίδα του χρόνου.
Συνοδεύεται από οδηγό εγκατάστασης και χρήσης, Βιβλίο Καθηγητή και Τετράδιο Μαθητή με προτεινόμενες δραστηριότητες.
Παρουσίαση του λογισμικού στο 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο «Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», συνοδευόμενη από παράδειγμα ενδεικτικών δραστηριοτήτων
Παρουσίαση του λογισμικού στο 2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ««Ψηφιακές και Διαδικτυακές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση»», συνοδευόμενη από παράδειγμα ενδεικτικών δραστηριοτήτων.


ΣΥΜΜΑΧΙΑ


Πληροφορίες στο διαδίκτυο: http://edsoft.cti.gr/edsoft/logismika/symmaxia.html
Είδος-Κατηγορία χρήσης: CD-ROM / Εκπαιδευτικό λογισμικό: Προσομοίωσης, Εκπαιδευτικό παιχνίδι
Φορέας υλοποίησης-Παραγωγός: Ερευνητικό ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών - Exodus A.E. κ.α. (Πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΙΑ-Ναυσικά)
Χρήστες-Αποδέκτες: Μαθητές-Εκπαιδευτικοί Λυκείου
Γλώσσα: Ελληνική
Στοιχεία έκδοσης: Δεν δηλώνονται
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά: Απαιτούμενο hardware: PC, Pentium 133MHz, 500 ΜΒ ελεύθερα στο σκληρό δίσκο, 32 MB RAM. Απαιτούμενο software: Microsoft Windows 95/98/NT/2000/Millenium
Διάθεση: Με διανομή (στα δημόσια λύκεια της χώρας).

Εκπαιδευτικό εργαλείο με σκοπό τη σφαιρική αντιμετώπιση εννοιών από τα διδακτικά αντικείμενα της Γ΄ Λυκείου (Κοινωνιολογία, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Στατιστική) και Β΄ Λυκείου (Κοινωνική και Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα και Διαχείριση Φυσικών Πόρων). Αποτελεί µία προσοµοίωση πόλης, όπου ο μαθητής καλείται να διαχειριστεί οικονομικές, κοινωνικές και θεσμικές (πολιτικές) παραμέτρους ταυτόχρονα µε τη διαχείριση των φυσικών πόρων της πόλης αλλά και το στατιστικό μοντέλο πάνω στο οποίο βασίζεται η λειτουργία του λογισμικού. Το διδακτικό υλικό κατανέμεται σε 6 ενότητες: Θρησκεία (Μεσόπολη - Η Οργή των Θεών), Στρατός (Δημόκλεια - Ο Κίνδυνος των Βαρβάρων), Σπάρτη (Φιλοστράτεια - Σπαρτιατική Επιβολή), Πολιτισμός (Ιστραία - Πολιτισμική Ανάπτυξη), Αθήνα (Σωσικράτεια - Η Νίκη της Δημοκρατίας) και Διαχείριση Φυσικών Πόρων (Στυλεία - Διαχείριση Φυσικών Πόρων). Οι ενότητες αυτές αναπτύσσονται σε ένα εικονικό περιβάλλον προσομοίωσης και δομούνται στη λογική ενός παιχνιδιού. Σε κάθε ενότητα ο μαθητής ο μαθητής καλείται να επιλύσει ένα πρόβλημα και να ολοκληρώσει με επιτυχία κάποια αποστολή, αξιοποιώντας τις διάφορες πληροφορίες που του παρέχουν τα ποικίλα εργαλεία του περιβάλλοντος. Βασικές παιδαγωγικές αρχές του λογισμικού είναι η διεπιστημονική προσέγγιση και η έμφαση στη διερεύνηση και την οικοδόμηση της γνώσης μέσα από την ενεργητική συμμετοχή του μαθητή.
Τα εγχειρίδια χρήσης-εγκατάστασης διατίθενται στην ιστοσελίδα http://ts.sch.gr/ts/main.do.

II. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ Π.Ι.)

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ: ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ, ΣΚΕΨΗ


Πληροφορίες στο διαδίκτυο: http://pi-schools.sch.gr/software/gymnasio
Είδος-Κατηγορία χρήσης: Δικτυακή εφαρμογή (web-platform) / Εκπαιδευτικό λογισμικό: Πολυμεσική παρουσίαση
Φορέας υλοποίησης-Παραγωγός: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Ενέργεια 2.2.1, Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α: "Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων") / Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Χρήστες-Αποδέκτες: Μαθητές-Εκπαιδευτικοί Γυμνασίου
Γλώσσα: Ελληνική
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά: Απαιτούμενο software: Internet Εxplorer 6, Shockwave της Macromedia (περιλαμβάνεται στον υπο-φάκελο "shockwave" του φακέλου "plugins"), γραμματοσειρές deltdr.ttf και UB64TUN.TTF (περιλαμβάνεται στον υπο-φάκελο "fonts" του φακέλου "plugins")
Διάθεση: Online εφαρμογή στο Ψηφιακό Σχολείο (http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSG...) & Ελεύθερη ηλεκτρονική διάθεση στο http://pi-schools.sch.gr/software/gymnasio

Στην εφαρμογή υποστηρικτικού υλικού για το Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων της Γ' Γυμνασίου περιλαμβάνονται εισαγωγικά σημειώματα και πληροφορίες για τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, συνοπτική παρουσίαση των κύριων σημείων της φιλοσοφικής τους σκέψης, χρονολόγιο, γλωσσάρι και οπτικοποίηση των φιλοσοφικών ιδεών. Επιπλέον, για κάθε ενότητα (προσωκρατικοί, σοφιστές, Σωκράτης, Πλάτωνας, Αριστοτέλης, κυνικοί, επίκουροι, στωικοί, σκεπτικοί, νεοπλατωνικοί) προσφέρεται πλούσιο πολυμεσικό υλικό, ασκήσεις και δραστηριότητες, συλλογή πηγών και εικόνων, σύνδεσμοι με το διαδίκτυο, βιβλιογραφία κ.ά. Το πολυμεσικό υλικό περιλαμβάνει μια συλλογή από δυναμικούς χάρτες και μια συλλογή από δυναμικά χρονοδιαγράμματα, διαδραστικά παιχνίδια και δραστηριότητες, καθώς και σημαντικό αριθμό από οπτικοποιήσεις φιλοσοφικών ιδεών, θέσεων και απόψεων με ελεγχόμενες από το χρήστη αναπαραστάσεις. Οι δραστηριότητες αξιολόγησης περιλαμβάνουν αυτοαξιολόγηση, αξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό, θέματα για συζήτηση στην τάξη και με επιπλέον προεκτάσεις (δραματοποιήσεις, συγγραφή, συγκρότηση συλλογών κ.ά), καθώς και ένα παιχνίδι ερωτήσεων με τίτλο "Ο κήπος των φιλοσόφων". Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει τα προτεινόμενα διαθεματικά σχέδια εργασίας: Δημοκρατία και πολιτεύματα, Έλληνες φιλόσοφοι και θετικές επιστήμες, Έλληνες και δούλοι/Έλληνες και βάρβαροι.
Πρόκειται για μια ελκυστική εφαρμογή που κάνοντας χρήση πολυμέσων, υπερκειμενικής λογικής και της τεχνολογίας flash επιχειρεί να αναπτύξει ένα μεγαλύτερο βαθμό διαδραστικότητας και ένα περιβάλλον που ευνοεί τη διερεύνηση, χωρίς όμως να ξεφεύγει από τη λογική της παράθεσης πληροφοριών και την εγκυκλοπαιδικού τύπου μάθηση.


ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΕΣ / ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ


Πληροφορίες στο διαδίκτυο: http://pi-schools.sch.gr/software/gymnasio
Είδος-Κατηγορία χρήσης: Δικτυακή εφαρμογή (web-platform) / Εκπαιδευτικό λογισμικό: Πολυμεσική παρουσίαση
Φορέας υλοποίησης-Παραγωγός: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Ενέργεια 2.2.1, Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α: "Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων") / Ελληνικά Γράμματα
Χρήστες-Αποδέκτες: Μαθητές-Εκπαιδευτικοί Γυμνασίου
Γλώσσα: Ελληνική
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά: Απαιτούμενο hardware: PC, Pentium III, 256 MB RAM. Απαιτούμενο software: Microsoft Windows 98/Me/2000/XP, Internet explorer 5.5 και ανώτερο, Flash Media Player, Microsoft Word
Διάθεση: Online εφαρμογή στο Ψηφιακό Σχολείο (http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSG...) & Ελεύθερη ηλεκτρονική διάθεση στο http://pi-schools.sch.gr/software/gymnasio

Το υποστηρικτικό υλικό για τα Αρχαία από Μετάφραση της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου χωρίζεται σε δύο μεγάλες ενότητες: Ηροδότου Ιστορίες και Αρχαία Ελλάδα: Τόπος και Άνθρωποι. Και οι δύο ενότητες συνοδεύονται από μια σειρά εργαλείων: πινακοθήκη, σελιδοδείκτη (μεταφρασμένα αποσπάσματα από σχετικές πρωτογενείς πηγές αλλά και δευτερογενές υλικό), Aπορία (ερωτήσεις και ασκήσεις κλειστού κυρίως τύπου), φάκελο εργασιών, γλωσσάρι. Ο βαθμός διαδραστικότητας είναι περιορισμένος, ενώ δεν υπάρχει η δυνατότητα παρέμβασης και παραγωγής υλικού από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό (δεν προσφέρονται δυνατότητες παραμετροποίησης).
Το υποστηρικτικό ψηφιακό υλικό για το μάθημα Ηροδότου Ιστορίες περιλαμβάνει πέντε ενότητες: "Ο ελληνισμός του Ανατολικού Αιγαίου", "Ο κόσμος της Ασίας", "Οι μυθικές διηγήσεις του Ηροδότου", "Η σύγκρουση των δυο κόσμων και η Ιωνική Επανάσταση" και "Οι Περσικοί πόλεμοι: διεξαγωγή και σημασία τους". Το υλικό περιλαμβάνει χάρτες, εικόνες, προσομοιώσεις μαχών και παιχνίδια και στοχεύει στον εμπλουτισμό και την οπτικοποίηση αντίστοιχων ενοτήτων του σχολικού εγχειριδίου, προϋποθέτει δε τη διδασκαλία τους καθώς δεν υπάρχουν εισαγωγικά πληροφοριακά σημειώματα σε αρκετές ενότητες του λογισμικού.
Το υποστηρικτικό ψηφιακό υλικό για το μάθημα Αρχαία Ελλάδα: Τόπος και Άνθρωποι δομείται επίσης σε πέντε ενότητες: "Τα αθλήματα", "Η κατοικία, "Η ενδυμασία", "Η διατροφή" και "Τα συμπόσια". Το συγκεκριμένο υλικό είναι κυρίως γνωστικού και πληροφοριακού χαρακτήρα και παρουσιάζεται δραματικά επεξεργασμένο, σε απλή και κατανοητή αφηγηματική γλώσσα (η ανάπτυξη της κάθε ενότητας έχει θεατρικό χαρακτήρα με οδηγό ένα πλαστό, φανταστικό πρόσωπο της εποχής που έχει άμεση σχέση με το θέμα που εξετάζεται).
Η εφαρμογή αποτελεί ένα κλειστό περιβάλλον εκπαιδευτικού λογισμικού, που δίνει έμφαση στην εποπτική παρουσίαση του διδακτικού αντικειμένου με χρήση πολυμέσων.


ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Α'-Β'-Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


Πληροφορίες στο διαδίκτυο: http://pi-schools.sch.gr/software/gymnasio
Είδος-Κατηγορία χρήσης: Δικτυακή εφαρμογή (web-platform) / Εκπαιδευτικό λογισμικό: Πολυμεσική παρουσίαση
Φορέας υλοποίησης-Παραγωγός: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Ενέργεια 2.2.1, Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α: "Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων")
Χρήστες-Αποδέκτες: Μαθητές-Εκπαιδευτικοί Γυμνασίου
Γλώσσα: Ελληνική
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά: Απαιτούμενο software: Internet Explorer 5.5, Flash Player, Cosmo Player (παρέχεται), Windows Media Player, Indeo video
Διάθεση: Ελεύθερη ηλεκτρονική διάθεση στο http://pi-schools.sch.gr/software/gymnasio

Υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας στο Γυμνάσιο. Αποτελείται από 8 αυτοτελείς ενότητες: "Επικοινωνίες μεταξύ των πολιτισμών του Αιγαίου κατά την εποχή του Χαλκού", "Η ίδρυση μιας αποικίας στο πλαίσιο του Β΄ ελληνικού αποικισμού (8ος-6ος αι. π.Χ.)", "Όψεις της καθημερινής ζωής στην Αθήνα της κλασικής εποχής", "Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο", "Η εποχή των μεγάλων γεωγραφικών ανακαλύψεων, 15ος-16ος αι.", "Λάβαρα και σημαίες της επανάστασης του 1821", "Η διαμόρφωση των συνόρων της Ελλάδας", 1830-1948, "H Ελλάδα της κατοχής και της αντίστασης". Για κάθε ενότητα περιλαμβάνεται πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό διαφόρων μορφών, όπως κείμενα ιστορικής αφήγησης, γραπτές πηγές, πρωτογενείς και δευτερογενείς, εικαστικές πηγές, χάρτες (απλοί, με δυνατότητα εστίασης και διαδραστικοί), διαγράμματα, γλωσσάρι ιστορικών και άλλων όρων, συνδέσεις με δικτυακούς τόπους, βιβλιογραφία, καθώς και διδακτικά σενάρια, ασκήσεις αξιολόγησης και διαθεματικά σχέδια εργασίας. Το υλικό είναι άνισα κατανεμημένο, με πιο πλούσιες τις ενότητες "Η εποχή των μεγάλων γεωγραφικών ανακαλύψεων" και "Η διαμόρφωση των συνόρων της Ελλάδας".
Πρόκειται για λογισμικό κλειστού τύπου, με δομή ηλεκτρονικού βιβλίου που συνοδεύεται από πολυμεσικό υλικό (ήχος, βίντεο, εικόνα) με σκοπό τον εμπλουτισμό του μαθήματος. Ο βαθμός διαδραστικότητας επομένως είναι περιορισμένος, ενώ δεν υπάρχει η δυνατότητα παρέμβασης και παραγωγής υλικού από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό (δεν υπάρχουν δυνατότητες παραμετροποίησης).


ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ. Α'-Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


Πληροφορίες στο διαδίκτυο: http://pi-schools.sch.gr/software/gymnasio
Είδος-Κατηγορία χρήσης: Δικτυακή εφαρμογή (web-platform) / Εκπαιδευτικό λογισμικό: Πολυμεσική παρουσίαση
Φορέας υλοποίησης-Παραγωγός: ΥπΕΠΘ / Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Ενέργεια 2.2.1, Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α: "Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων") / ΟΕΔΒ / Conceptum
Χρήστες-Αποδέκτες: Μαθητές-Εκπαιδευτικοί Γυμνασίου
Γλώσσα: Ελληνική
Στοιχεία έκδοσης:
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά: Απαιτούμενο hardware: PC, Pentium III, 128 MB RAM, Κάρτα ήχου, Ανάλυση οθόνης 800x600 pixels, true color. Απαιτούμενο software: Microsoft Windows 98 και ανώτερο, Internet explorer 5.5 και ανώτερο, Flash Media Player, Microsoft Word
Διάθεση: Online εφαρμογή στο Ψηφιακό Σχολείο (http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSG...) & Ελεύθερη ηλεκτρονική διάθεση στο http://pi-schools.sch.gr/software/gymnasio

Εφαρμογή υποστηρικτικού υλικού για διδασκαλία των Ομηρικών Επών Α΄ και Β΄ Γυμνασίου. Το υλικό είναι καταχωρισμένο με βάση θεματικές ενότητες και όχι με βάση τις διδακτικές ενότητες των σχολικών εγχειριδίων ή τη διάκριση ανά έπος. Το γεγονός αυτό διευκολύνει την κάθετη και οριζόντια διασύνδεση των ομηρικών επών και την ολιστική προσέγγισή τους. Οι βασικές θεματικές ενότητες διακρίνονται με τη σειρά τους σε επιμέρους υποενότητες ως εξής: "Ομηρικός πολιτισμός και κοινωνία" (με τις υποενότητες "Αθλητικοί αγώνες", "Ταφικά έθιμα", "Γεύματα", "Η ασπίδα του Αχιλλέα", "Η καθημερινή ζωή"), "Η θέση των θεών στον Όμηρο" (με τις υποενότητες "Ανθρωπομορφισμός - Ο ρόλος των θεών" και "Τα συμβούλια των θεών"), "Η θέση του ανθρώπου στον Όμηρο" (με τις υποενότητες "Νόστος", "Μήνις -Ύβρις", "Η θέση της γυναίκας" και "Ηρωικό ιδεώδες"), "Λογοτεχνική ανάλυση" με τις υποενότητες "Ομηρική παρομοίωση" και "Ομηρική αναγνώριση", "Το ταξίδι του Οδυσσέα", "Ομηρική Τροία - Το στρατόπεδο των Αχαιών".
Κάθε θεματική ενότητα περιλαμβάνει διδακτικούς στόχους, πληροφορίες, παράλληλα κείμενα, παιγνιώδεις δραστηριότητες, εικαστικό υλικό, αναπαραστάσεις (εποπτική παρουσίαση των σχετικών θεωρητικών προσεγγίσεων), προτεινόμενους συνδέσμους και φύλλα εργασίας. Επιπλέον, στην ενότητα "Πρόσθετο Υλικό" ο χρήστης μπορεί να βρει συγκεντρωμένο το σύνολο του επικουρικού υλικού (σύνδεσμοι, εικαστικό υλικό ανά κατηγορία, παράλληλα κείμενα με δυνατότητα αναζήτησης) καθώς και ένα γλωσσάριο με λέξεις-κλειδιά των γνωστικών ενοτήτων. Τέλος, το λογισμικό συνοδεύεται επίσης από εγχειρίδιο χρήσης.
Το κλειστού τύπου εκπαιδευτικό λογισμικό είναι ελκυστικό και συγκεντρώνει υλικό για μια πλειάδα θεμάτων που ευνοούν τη διαθεματική προσέγγιση των ομηρικών επών, ενώ δίνει έμφαση στην εποπτική παρουσίαση του διδακτικού αντικειμένου αλλά και σε παιγνιώδεις δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αποτελούνται από διαδραστικά παιχνίδια, τα οποία αξιοποιούν τις αρχές της διάδρασης, της ενθάρρυνσης, της αξιοποίησης του λάθους και της αυτο-αξιολόγησης, και τα οποία είναι αυτοτελή, χωρίς έτσι να αξιοποιούν άμεσα στις περισσότερες περιπτώσεις το γνωστικό περιεχόμενο του λογισμικού. Τα φύλλα εργασίας από την άλλη βασίζονται στη διδασκαλία σε ομάδες και καθοδηγούν τον μαθητή να αναζητήσει συγκεκριμένες πληροφορίες στις ενότητες του λογισμικού, προκειμένου να απαντήσει σε προκαθορισμένες ερωτήσεις ή να συντάξει ένα κείμενο (ανοιχτού τύπου δραστηριότητα)• υποδεικνύεται επομένως μια αυστηρά καθοδηγούμενη πορεία μάθησης. Σε κάποιες περιπτώσεις προτείνεται ως προέκταση η υλοποίηση ενός ευρύτερου σχεδίου εργασίας (project), ενώ συχνά αξιοποιούνται και άλλες δικτυακές πηγές πέρα από το συγκεκριμένο λογισμικό (π.χ. ηλεκτρονικά λεξικά), γεγονός που συμβάλλει στην εξοικείωση του μαθητή με τις ΤΠΕ.

III. ΑΛΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ (ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ)

ΑΘΗΝΑ-ΧΡΥΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ


Είδος-Κατηγορία χρήσης: CD-ROM / Εκπαιδευτικό λογισμικό: Πολυμεσική παρουσίαση
Φορέας υλοποίησης-Παραγωγός: Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε. / Περιοδικό RAM
Χρήστες-Αποδέκτες: Μαθητές-Εκπαιδευτικοί Γυμνασίου-Λυκείου
Γλώσσα: Ελληνική
Στοιχεία έκδοσης: 2001-2003
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά: Δεν δηλώνονται
Διάθεση: Tο περιοδικό RAM το διένειμε ως προσφορά στους αναγνώστες του

Υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Ιστορίας και των Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, ενώ προσφέρεται για διαθεματική προσέγγιση και άλλων γνωστικών αντικειμένων. Παρουσιάζεται η προσωπικότητα και η πολιτική, εσωτερική και εξωτερική, του Περικλή και η εξέλιξη του δημοκρατικού πολιτεύματος στην Αθήνα. Παράλληλα περιλαμβάνονται βιογραφικές πληροφορίες για τις πιο σημαντικές πολιτικές φυσιογνωμίες της περιόδου. Η ενότητα "Ιστορία" αποτελείται από πολυάριθμα εισαγωγικά κείμενα και χάρτες βοηθούν τον αποδέκτη να κατανοήσει την πορεία των ιστορικών γεγονότων, ενώ το "Χρονολόγιο" προσφέρει μια συνοπτική απόδοσή τους. Έμφαση δίνεται και στην κλασική τέχνη, με εικονική αναπαράσταση του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης καθώς και κείμενα και φωτογραφίες για τη γλυπτική, τη ζωγραφική, την αγγειογραφία, την κεραμική, την ποίηση, την ιστορία και τη φιλοσοφία των κλασικών χρόνων. Παράλληλα η ενότητα "Βίντεο" περιλαμβάνει μαγνητοσκοπημένες σκηνές σχετικές με την Αγορά, την Ακρόπολη και τη Δημοκρατία στην Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ.
Το λογισμικό ακολουθεί τη λογική του ηλεκτρονικού βιβλίου και αποσκοπεί στην παρουσίαση των θεμάτων με πλούσιο κειμενικό και οπτικοακουστικό υλικό, στα πλαίσια όμως ενός "κλειστού" περιβάλλοντος.


ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑ


Πληροφορίες στο διαδίκτυο: http://www.lexigram.gr/products/01_archaeognosia.htm
Είδος-Κατηγορία χρήσης: CD-ROM / Εκπαιδευτικό λογισμικό: Πρακτικής και εξάσκησης
Φορέας υλοποίησης-Παραγωγός: Lexigram
Χρήστες-Αποδέκτες: Μαθητές-Εκπαιδευτικοί Γυμνασίου-Λυκείου
Γλώσσα: Ελληνική
Στοιχεία έκδοσης: Πρόκειται για την έκδοση 2.9 (αντικαθιστά την παλαιότερη Ελληνογνωσία)
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά: Απαιτούμενο software:
Διάθεση: Με αγορά

Πρόκειται για μια λογισμικό εξάσκησης και πρακτικής που λειτουργεί ως εργαλείο γραμματικής και ορθογραφίας για την αρχαία ελληνική γλώσσα. Βασίζεται στην παραδοσιακή διδακτική μέθοδο της διδασκαλίας της γλώσσας και έχει τις εξής λειτουργίες :
-Ορθογραφία - Γραμματική αναγνώριση - Κλίση - Γραμματική θεωρία οποιασδήποτε λέξης.
-Ομόρριζα οποιασδήποτε λέξης.
-Συντακτική αναγνώριση, ανάλυση, θεωρία, μετάφραση και λεξιλόγιο των σχολικών κειμένων.
-Διαδραστική λειτουργία όλων των παραπάνω καθώς και επίλυση σχολικών και πρόσθετων ασκήσεων (τις οποίες μπορεί να δημιουργήσει ο εκπαιδευτικός).


ΑΡΧΑΙΟΜΑΘΕΙΑ


Πληροφορίες στο διαδίκτυο: http://www.lexigram.gr/products/06_arxaiomatheia.htm
Είδος-Κατηγορία χρήσης: CD-ROM / Εκπαιδευτικό λογισμικό: Πρακτικής και εξάσκησης
Φορέας υλοποίησης-Παραγωγός: Ελληνικά Γράμματα - Γ. Μαλακός - Lexigram
Χρήστες-Αποδέκτες: Μαθητές-Εκπαιδευτικοί Γυμνασίου-Λυκείου
Γλώσσα: Ελληνική
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά: Απαιτούμενο software: Internet explorer 5.5, Flash Media Player, Microsoft Framework 1.1 (περιλαμβάνεται)
Διάθεση: Με αγορά

Πρόκειται για μια εφαρμογή που λειτουργεί ως εργαλείο γραμματικής και ορθογραφίας για την αρχαία ελληνική γλώσσα. Βασίζεται στην παραδοσιακή διδακτική μέθοδο της διδασκαλίας της γλώσσας, που δίνει έμφαση στη διδασκαλία των γραμματικών φαινομένων με μονάδα διδασκαλίας τη συγκεκριμένη λέξη. Ειδικότερα, δίνει έμφαση στην εκμάθηση του κλιτικού συστήματος της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Για κάθε λέξη παρέχει τη σωστή ορθογραφία, παρέχει πλήρη γραμματική αναγνώριση και κλιτικό παράδειγμα, ενώ παραπέμπει αυτόματα στο ανάλογο μάθημα γραμματικής και σε σχετικές ασκήσεις (κατά την επίλυση των οποίων παρέχεται και ανατροφοδότηση στον μαθητή).
Περιλαμβάνεται μόνο μία άδεια χρήσης και για την ενεργοποίησης της εφαρμογής απαιτείται κωδικός χρήσης.


ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΗΡΩΝΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΥ


Πληροφορίες στο διαδίκτυο: http://www.kastaniotis.com/book/960-03-2278-3
Είδος-Κατηγορία χρήσης: CD-ROM / Εκπαιδευτικό λογισμικό: Πολυμεσική παρουσίαση
Φορέας υλοποίησης-Παραγωγός: Εκδ. Καστανιώτη
Χρήστες-Αποδέκτες: Μαθητές-Εκπαιδευτικοί Γυμνασίου-Λυκείου, Χρήστες με αρχαιογνωστικά ή τεχνολογικά ενδιαφέροντα
Γλώσσα: Ελληνική
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά: Απαιτούμενο hardware: PC, Pentium 486/100 MHz / Power Macintosh, 16 MB RAM. Απαιτούμενο software: Microsoft Windows 95, QuickTime 3.0 ή νεότερο (παρέχεται)
Διάθεση: Με αγορά

Πρόκειται για μια πολυμεσική εφαρμογή παρουσίασης της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας. Ως βάση χρησιμοποιείται το έργο του Αλεξανδρινού μηχανικού Ήρωνα Αυτοματοποιητική, το οποίο παρατίθεται στο πρωτότυπο και σε νεοελληνική μετάφραση. Σύμφωνα με τον εκδότη "περιλαμβάνει στοιχεία για την τέχνη της κατασκευής των αυτομάτων, περιγραφές για τη μορφή, τη λειτουργία και τους επιμέρους μηχανισμούς των αρχαίων αυτόματων θεάτρων, το αρχαίο ελληνικό κείμενο και τη νεοελληνική του μετάφραση, εισαγωγή στην ιστορία των αυτομάτων και στο έργο του Ήρωνα".


ΔΗΜΟΔΩΡΟΣ. ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ


Πληροφορίες στο διαδίκτυο: Ο δικτυακός τόπος http://www.prmelina.gr/a4/demodoros/index.html είναι πλέον ανενεργός
Είδος-Κατηγορία χρήσης: CD-ROM / Εκπαιδευτικό λογισμικό: Πολυμεσική παρουσίαση, Εκπαιδευτικό παιχνίδι
Φορέας υλοποίησης-Παραγωγός: Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κ.ά. ("Πρόγραμμα Μελίνα Γ.Γ.Λ.Ε.")
Χρήστες-Αποδέκτες: Μαθητές-Εκπαιδευτικοί Γυμνασίου-Λυκείου, Νέοι, Φοιτητές
Γλώσσα: Ελληνική, Αγγλική
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά: Απαιτούμενο hardware: PC, Pentium II, 64 MB RAM. Απαιτούμενο software: Microsoft Windows 95/98/2000, QuickTime (παρέχεται)
Διάθεση: Δεν διατίθεται στο διαδίκτυο ή στο εμπόριο. Πληροφορίες: Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Πρόγραμμα "Μελίνα - Εκπαίδευση και Πολιτισμός" (τηλ. 210 2525999)

Αποτελεί μια εισαγωγή στον κόσμο του αρχαίου ελληνικού θεάτρου, η οποία ανασυνθέτει και προσομοιώνει ποικίλες ιστορικές όψεις αυτού του σύνθετου θεσμού. Συγκροτείται γύρω από μια φανταστική ιστορία για την πρώτη θεατρική εμπειρία ενός δωδεκάχρονου Αθηναίου, η οποία παρουσιάζεται σε μορφή κινούμενων σχεδίων, και από μια σειρά εκπαιδευτικών διαδραστικών παιχνιδιών, μέσα από τα οποία ο μαθητής ανακαλύπτει πλήθος στοιχεία για τη δραματική τέχνη στην Αθήνα του 5ου αι. π.Χ. και τον πολιτισμό που τη γέννησε. Το σενάριο βασίζεται στο αφήγημα του Ν. Χουρμουζιάδη "Ένας Αθηναίος θεατής στα εν άστει Διονύσια", το οποίο, θησαυρίζοντας πλήθος στοιχείων από την ιστορία του κλασικού θεάτρου και από τον ιδιωτικό και δημόσιο βίο των αρχαίων Αθηναίων, προσδίδει στην ιστορική γνώση την υφή της απτής πραγματικότητας.
Το λογισμικό προκρίνει τη διαθεματική προσέγγιση της δραματικής τέχνης και διαθέτει χάρη στον μυθοπλαστικό πυρήνα και στον παιδαγωγικό σχεδιασμό του πρωτότυπες θεματικές και μεθόδους πρόσληψης και επεξεργασίας του γνωστικού υλικού.
Αναλυτική παρουσίαση


ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ


Πληροφορίες στο διαδίκτυο: http://www.ilsp.gr/kleopatra.html
Είδος-Κατηγορία χρήσης: CD-ROM / Εκπαιδευτικό λογισμικό: Πολυμεσική παρουσίαση
Φορέας υλοποίησης-Παραγωγός: Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Πρόγραμμα "Σαπφώ", ΓΓΕΤ)
Χρήστες-Αποδέκτες: Μαθητές-Εκπαιδευτικοί Γυμνασίου-Λυκείου
Γλώσσα: Ελληνική
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά: Απαιτούμενο hardware: PC, Pentium 200 MHz, 32 MB RAM. Απαιτούμενο software: Microsoft Windows 98/Me/2000
Διάθεση: Με αγορά

Μια άμεση και παραστατική διαδρομή στις πιο καθοριστικές στιγμές του ελληνιστικού κόσμου, που ξεκινάει με τη γέννηση του Μ. Αλεξάνδρου και ολοκληρώνεται με την πτώση της Κλεοπάτρας. Μεσολαβούν σημαντικά πολιτικά, στρατιωτικά και πολιτιστικά γεγονότα των χρόνων που παρεμβάλλονται: στρατιωτικές αναμετρήσεις, η κατάληψη των κυριότερων πόλεων, η πορεία της εκστρατείας μέχρι τον θάνατο του Αλεξάνδρου το 323 π.Χ., η τύχη των μελών της βασιλικής οικογένειας της Μακεδονίας μέχρι και τα χρόνια της Κλεοπάτρας. Παρουσιάζονται επίσης η λογοτεχνική και καλλιτεχνική παραγωγή της περιόδου, τα επιστημονικά επιτεύγματα, η θρησκευτική και κοινωνική ζωή, ενώ γίνεται ιδιαίτερα μνεία στο Φάρο και τη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Το υλικό περιλαμβάνει πληθώρα κειμένων, εικόνων, χαρτών και σχεδιαγραμματικών αναπαραστάσεων, αλλά και φωτογραφίες μουσειακών εκθεμάτων.
Πρόκειται για λογισμικό "κλειστού" τύπου, χωρίς δυνατότητα παραμετροποίησης και ουσιαστικής αλληλεπίδρασης. Η έμφαση δίνεται στην ελκυστική παρουσίαση της πληροφορίας με στόχο την υποστήριξη της παραδοσιακής διδασκαλίας και τον εμπλουτισμό της με πολυμεσικό υλικό. Το υλικό προσφέρεται ως πηγή πληροφοριών για την εκπόνηση συνθετικών εργασιών.
Αναλυτική παρουσίαση


ΛΟΓΑΝΑΛΥΣΗ


Πληροφορίες στο διαδίκτυο: http://archelogos.com/loganalysis/ & http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=32
Είδος-Κατηγορία χρήσης: CD-ROM / Εκπαιδευτικό λογισμικό: Πολυμεσική παρουσίαση, Λογισμικό πρακτικής και εξάσκησης
Φορέας υλοποίησης-Παραγωγός: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς - Επιστημονική ομάδα Θ. Σκαλτσά
Χρήστες-Αποδέκτες: Μαθητές-Εκπαιδευτικοί Λυκείου, Φοιτητές
Γλώσσα: Ελληνική
Στοιχεία έκδοσης: Δεν δηλώνονται
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά: Δεν δηλώνονται
Διάθεση: Διατίθεται από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς μετά από αίτηση της σχολικής μονάδας (τηλ. 210-2599480-5)

Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και ειδικότερα στη φιλοσοφική σκέψη του Πλάτωνα, όπως αυτή ξεδιπλώνεται στον Πρωταγόρα. Είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της Γ.Γ.Ν.Γ. με το "Σχέδιο Αρχέλογος", ένα ελληνικό ερευνητικό πρόγραμμα διεθνούς εμβέλειας με έδρα το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, που εκπονεί ηλεκτρονική βάση των κειμένων της Αρχαίας Ελληνικής φιλοσοφίας, σε συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το λογισμικό αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες ("Αρετή και Ειδημοσύνη", "Η Αρετή και οι Αρετές", "Ακρασία") και αξιοποιεί τη μέθοδο "Αρχέλογος", η οποία παρουσιάζει την ανάλυση των φιλοσοφικών επιχειρημάτων αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία. Στην ενότητα "Πολιτισμικό αρχείο" παρέχονται πληροφορίες για τον πολιτισμό της εποχής του Πλάτωνα, καθώς και πλούσιο εποπτικό υλικό.
Το λογισμικό είναι "κλειστού" τύπου και αποτελεί μια καθοδηγούμενη εισαγωγή στη φιλοσοφική σκέψη του Πλάτωνα αλλά και στο πεδίο της ρητορικής και της επιχειρηματολογίας γενικότερα. Ο χρήστης έχει την ευκαιρία να επιλέξει και να δοκιμάσει εναλλακτικές διαδρομές στην παρουσίαση των επιχειρημάτων, γεγονός που τον εξοικειώνει με τον τρόπο λογικής κατασκευής μιας επιχειρηματολογίας, αλλά η καθοδήγηση του υπολογιστή (που διατηρεί το ρόλο της αυθεντίας) είναι ισχυρή.
Ενδεικτικά σενάρια αξιοποίησης του λογισμικού έχουν αναρτηθεί στην "Εκπαιδευτική Πύλη του ΥπΕΠΘ".
Αναλυτική παρουσίαση


ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


Είδος-Κατηγορία χρήσης: CD-ROM / Εκπαιδευτικό λογισμικό: Πολυμεσική παρουσίαση
Φορέας υλοποίησης-Παραγωγός: Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη / Περιοδικό RΟM
Χρήστες-Αποδέκτες: Μαθητές-Εκπαιδευτικοί Γυμνασίου-Λυκείου
Γλώσσα: Ελληνική
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά: Απαιτείται λογισμικό προβολής βίντεο (αρχεία avi)
Διάθεση: Διατέθηκε δωρεάν μαζί με το περιοδικό RΟM

Περιλαμβάνει πηγές και οπτικοακουστικό υλικό για τα γεγονότα της ιστορικής περιόδου που ξεκινάει με τη γέννηση του Μ. Αλεξάνδρου και ολοκληρώνεται με τον θάνατό του (356-323 π.Χ.). Το παιχνίδι γνώσεων περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που βοηθούν το μαθητή να εμπεδώσει τις παρεχόμενες ιστορικές πληροφορίες.
Γενικά, το λογισμικό στοχεύει περισσότερο στην παράθεση ιστορικών πληροφοριών με χρήση πολυμέσων και λειτουργεί περισσότερο ως ηλεκτρονικό βιβλίο, παρά ως διερευνητικό περιβάλλον.
Είναι εγκεκριμένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.


ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ


Πληροφορίες στο διαδίκτυο: http://www.ime.gr/multimedia/index.php?opt=proj&fid=1&pid=121&la...#
Είδος-Κατηγορία χρήσης: CD-ROM (διπλό) / Εκπαιδευτικό λογισμικό: Εκπαιδευτικό παιχνίδι
Φορέας υλοποίησης-Παραγωγός: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Χρήστες-Αποδέκτες: Μαθητές-Εκπαιδευτικοί Γυμνασίου-Λυκείου
Γλώσσα: Ελληνική
Στοιχεία έκδοσης: 2000 (CD-ROM 1) και 2001 (CD-ROM 2)
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά: Απαιτούμενο hardware: PC, Pentium 233 MHz (για PC) / PowerPC (για MAC), 64 MB RAM. Απαιτούμενο software: Microsoft Windows 98 ή νεότερο (για PC) / MacOS 8.1 ή νεότερο (για MAC)
Διάθεση: Με αγορά

Ένα εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό παιχνίδι σε δύο ψηφιακούς δίσκους: ο πρώτος περιλαμβάνει ερωτήσεις από την Εποχή του Λίθου μέχρι τους Ρωμαϊκούς χρόνους και ο δεύτερος από την Πρώιμη Βυζαντινή περίοδο μέχρι και την Ελλάδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Στο παιχνίδι μπορούν να συμμετάσχουν έως και τρεις παίκτες, οι οποίοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις που προέρχονται από μία τράπεζα χιλίων ερωτήσεων και κατανέμονται σε δύο επίπεδα δυσκολίας. Μετά τον τερματισμό, ο κάθε παίκτης έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώσει περισσότερες πληροφορίες για θέματα σχετικά με τις ερωτήσεις που απάντησε. Αυτό καθίσταται δυνατό χάρη στην αξιοποίηση του Κόμβου για την Ελληνική Ιστορία και τη δημιουργία για κάθε παίκτη μιας λίστας παραπομπών σε ορισμένες σελίδες της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας που εμπεριέχεται στο λογισμικό.
Πρόκειται για ένα τυπικό παιχνίδι γνώσεων και ερωτήσεων, γραμμικής πορείας, χωρίς συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους ή μια δομημένη μαθησιακή πορεία.

ΤΟ ΤΡΕΝΑΚΙ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ


Πληροφορίες στο διαδίκτυο: http://www.kastaniotis.com/book/978-960-03-4464-6
Είδος-Κατηγορία χρήσης: CD-ROM / Εκπαιδευτικό λογισμικό: Πρακτικής και εξάσκησης
Φορέας υλοποίησης-Παραγωγός: Μελίνα Ηλιοπούλου, Μαρία Ξέστερνου - Εκδόσεις Καστανιώτη
Χρήστες-Αποδέκτες: Μαθητές-Εκπαιδευτικοί Γυμνασίου-Λυκείου
Γλώσσα: Ελληνική
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά: Απαιτούμενο hardware: Pentium ΙΙΙ 866 MHz, 128MB RAM,οθόνη SVGA, κάρτα ήχου (συμβατή με SoundBlaster), σύνδεση στο διαδίκτυο. Απαιτούμενο software: Microsoft Windows Windows ΝΤ/Me/2000/XP/Vista.
Διάθεση: Με αγορά

Το εκπαιδευτικό λογισμικό Το τρενάκι των ρημάτων δημιουργήθηκε με στόχο να διευκολύνει τη διδασκαλία και την εκμάθηση των αρχαίων ρημάτων. Η διδασκαλία της κλίσης των ρημάτων βασίζεται στην οπτικοποίηση του γραμματικού φαινομένου με βάση την αλληγορία της κατασκευής ενός τρένου με βαγόνια. Στην οθόνη του υπολογιστή ο μαθητής παρακολουθεί το πρότυπο ρήμα να σχηματίζεται και να κλίνεται (συναρμολόγηση του τρένου και αναχώρηση του από το σταθμό) και καλείτει να κλίνει ο ίδιος κάποιο ρήμα, να συνθέσει δηλαδή σωστά το τρένο με τις κατάλληλες καταλήξεις. Το λογισμικό περιλαμβάνει σε ηλεκτρονική μορφή εγχειρίδιο με οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης, βιβλίο καθηγητή και τρία βιβλία μαθητή με φύλλα εργασίας.
Αποτελεί ουσιαστικά εργαλείο εξάσκησης στην κλίση των ρημάτων με στόχο την εμπέδωση της διδαγμένης ύλης.

IV. ΑΛΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ


Πληροφορίες στο διαδίκτυο: http://alexander.ime.gr/
Είδος-Κατηγορία χρήσης: CD-ROM / Εκπαιδευτικό λογισμικό: Εκπαιδευτικό παιχνίδι
Φορέας υλοποίησης-Παραγωγός: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Χρήστες-Αποδέκτες: Μαθητές Δημοτικού
Γλώσσα: Ελληνική
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά: Απαιτούμενο hardware: Pentium (για PC) ή PowerPC (για Mac), 64 MB RAM. Απαιτούμενο software: Microsoft Windows 98 ή νεότερο / MacOS 8.1 ή νεότερο
Διάθεση: Με αγορά

Ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό παιχνίδι, που στοχεύει στην επαφή των παιδιών του Δημοτικού με το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο έζησε και έδρασε ο Μέγας Αλέξανδρος. Ο μαθητής παρακολουθεί τους ήρωες του λογισμικού, Ιάσονα και Δανάη, να περιηγούνται στους χώρους της μακεδονικής αυλής, να συνομιλούν με σημαντικές προσωπικότητες και να περιπλανιούνται σε μεγαλοπρεπή μουσεία, αρχαίους τάφους και παραδοσιακά ελληνικά χωριά. Ύστερα από την περιπλάνηση αυτή, ο μαθητής έχει συλλέξει πληροφορίες, ώστε να μπορεί να συνθέσει μια ολοκληρωμένη παρουσίαση για τον Μακεδόνα βασιλιά. Παρέχεται η δυνατότητα προβολής της παρουσίασης αυτής σε όλη την τάξη, όπως επίσης και η επιλογή της αποθήκευσης και αποστολής της παρουσίασης στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού για τη συμμετοχή του μαθητή σε διαγωνισμό.
Το λογισμικό προκρίνει τη βιωματική προσέγγιση της γνώσης μέσω της δραματοποίησης και της εμπλοκής του χρήστη στην εξέλιξη της υπόθεσης. Η πορεία αναζήτησης και πλοήγησης παραμένει πάντως γραμμική (χωρίς δυνατότητα παρέμβασης του χρήστη).


Η ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ


Είδος-Κατηγορία χρήσης: Εκπαιδευτικό λογισμικό: Εκπαιδευτικό παιχνίδι
Φορέας υλοποίησης-Παραγωγός: MLS Πληροφορική Α.Ε.
Χρήστες-Αποδέκτες: Μαθητές-Εκπαιδευτικοί Δημοτικού
Γλώσσα: Ελληνική
Στοιχεία έκδοσης: Δεν δηλώνονται
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά: Δεν δηλώνονται
Διάθεση: Με αγορά

Απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού και στόχο έχει "να φέρει τα παιδιά σε επαφή με την Αθηναϊκή κοινωνία στην εποχή του Περικλή αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη και καλλιεργώντας την ιστορική τους συνείδηση" μέσα από πολυμεσικές παρουσιάσεις.


Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ. Η ανθρώπινη περιπέτεια στα 3.000 χρόνια φιλοσοφικής σκέψης


Πληροφορίες στο διαδίκτυο: http://www.kastaniotis.com/book/960-03-2156-6
Είδος-Κατηγορία χρήσης: CD-ROM / Εκπαιδευτικό λογισμικό: Εκπαιδευτικό παιχνίδι
Φορέας υλοποίησης-Παραγωγός: Εκδόσεις Καστανιώτη Inter@ctive
Χρήστες-Αποδέκτες: Μαθητές-Εκπαιδευτικοί Δημοτικού -Γυμνασίου
Γλώσσα: Ελληνική
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά: Απαιτούμενο hardware: PC, Pentium 486 MHz. Απαιτούμενο software: Microsoft Windows 3.1/95
Διάθεση: Με αγορά

Ελληνική έκδοση της αγγλικής πολυμεσικής παραγωγής Sophie's World, που με τη σειρά της αποτελεί διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος του Jostein Gaarder (κυκλοφορεί και στα ελληνικά από τις εκδόσεις Νέα Σύνορα-Λιβάνη). Πρόκειται για μια περιπετειώδη περιπλάνηση σε ένα φανταστικό φιλοσοφικό σύμπαν με τη βοήθεια δύο μικρών ηρώων, του Αλμπέρτο και της Σοφίας, καθώς και της αλογόμυγας, που λειτουργεί συμβολικά ως το μέσο που κεντρίζει το ενδιαφέρον του αποδέκτη για τα φιλοσοφικά ερωτήματα. Το λογισμικό συνδυάζει το παιχνίδι με τη θεωρητική παρουσίαση των ιδεών των πιο σημαντικών φιλοσόφων. Για να ολοκληρώσει το ταξίδι του ο χρήστης και να ανακαλύψει το μυστικό του φανταστικού σύμπαντος, πρέπει να επισκεφθεί 20 εικονικά περιβάλλοντα και να απαντήσει στις σχετικές ερωτήσεις, αφού μελετήσει τα συνοδευτικά κείμενα της εγκυκλοπαίδειας φιλοσοφικών ιδεών. Για κάθε ερώτημα προσφέρεται η δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων, οι οποίες αντιστοιχούν στις απόψεις διαφόρων σημαντικών φιλοσόφων. Η εφαρμογή περιλαμβάνει επιπλέον πληροφορίες για τη ζωή και το έργο των κορυφαίων φιλοσόφων, καθώς και μια εποπτική εικόνα της εξέλιξης της Φιλοσοφίας στις αντίστοιχες χρονολογικές περιόδους από τους αρχαίους χρόνους μέχρι τους νεότερους. Τέλος, ο "Φιλοσοφικός Χάρτης" διαφωτίζει τον χρήστη για τις αλληλεπιδράσεις των διαφόρων φιλοσοφικών ιδεών και συστημάτων, οι οποίες κινητοποιούν τη διαρκή φιλοσοφική αναζήτηση.
Το λογισμικό συμβάλλει στην εξοικείωση του μαθητή με το φιλοσοφικό τρόπο σκέψης και στην επαφή του με τις κυριότερες φιλοσοφικές θεωρίες που αναπτύχθηκαν ανά τους αιώνες. Στα πλαίσια αυτά προκρίνεται η παιγνιώδης μαθησιακή διαδικασία και όχι η αφηγηματική παρουσίαση της ιστορίας της φιλοσοφίας, γεγονός που καθιστά το εν λόγω λογισμικό αυτόνομο, και όχι απλή μεταφορά του αντίστοιχου βιβλίου.


Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ


Πληροφορίες στο διαδίκτυο: http://www.ime.gr/multimedia/index.php?opt=proj&fid=1&pid=122&la... www.multiland.gr
Είδος-Κατηγορία χρήσης: CD-ROM / Εκπαιδευτικό λογισμικό: Εκπαιδευτικό παιχνίδι
Φορέας υλοποίησης-Παραγωγός: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Χρήστες-Αποδέκτες: Μαθητές (άνω των 11 ετών)-Εκπαιδευτικοί Δημοτικού-Γυμνασίου
Γλώσσα: Ελληνική, Αγγλική
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά: Απαιτούμενο hardware: PC, Pentium 486 MHz, 16 ΜΒ RAM / MAC OS 7.0, 8 MB RAM. Απαιτούμενο software: Microsoft Windows 98 ή νεότερο (για PC) / MacOS 8.1 ή νεότερο (για MAC)
Διάθεση: Με αγορά

Ένα εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό λογισμικό, που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας άνω των 11 ετών. Ο μικρός ήρωας θα περιπλανηθεί στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών και θα μάθει πολλά για την ιστορία της αρχαιολογικής έρευνας σε αυτήν την περιοχή, αλλά και για τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στις ανασκαφές γενικότερα. Το λογισμικό περιλαμβάνει ένα Λεξιλόγιο, που ερμηνεύει διάφορες λέξεις-κλειδιά, και ένα Χρονολόγιο, που υποδεικνύει τις πιο σημαντικές ημερομηνίες για την ιστορία των Δελφών.
Η ανάπτυξη της εφαρμογής στηρίζεται περισσότερο στην εποπτική παρουσίαση των πληροφοριών (με τον Αριστοφάνη Σκαπάνη στον ρόλο του παραδοσιακού δασκάλου) και λιγότερο στη δυνατότητα διάδρασης και διερεύνησης. Τα παιχνίδια που περιλαμβάνονται συνιστούν ένα αλληλεπιδραστικό περιβάλλον, αναπτύσσονται όμως αυτόνομα σε σχέση με το υπόλοιπο υλικό του λογισμικού. Η πορεία αναζήτησης και πλοήγησης παραμένει γραμμική, ενώ το λογισμικό είναι "κλειστού" τύπου χωρίς δυνατότητα παρέμβασης και παραμετροποίησης από τον χρήστη.


ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ


Είδος-Κατηγορία χρήσης: CD-ROM / Εκπαιδευτικό λογισμικό: Πολυμεσική παρουσίαση
Φορέας υλοποίησης-Παραγωγός: MLS Πληροφορική Α.Ε.
Χρήστες-Αποδέκτες: Μαθητές-Εκπαιδευτικοί Δημοτικού
Γλώσσα: Ελληνική
Στοιχεία έκδοσης: Δεν δηλώνονται
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά: Δεν δηλώνονται
Διάθεση: Με αγορά

Περιλαμβάνει την αφηγηματική παρουσίαση των μύθων του Αισώπου με τη βοήθεια κινουμένων σχεδίων και με επιπλέον παρουσίαση στοιχείων από τη ζωή του Αισώπου και σχολίων για το έργο του. Απευθύνεται σε παιδιά από 4 ετών και πάνω. Η ανάπτυξη των μύθων συνοδεύεται από πολυμεσικό υλικό, όπως βίντεο, χάρτες κ.ά.


ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΙΛΗΤΟ


Πληροφορίες στο διαδίκτυο: http://www.ime.gr/multimedia/index.php?opt=proj&fid=1&pid=119&la...
Είδος-Κατηγορία χρήσης: CD-ROM / Εκπαιδευτικό λογισμικό: Εκπαιδευτικό παιχνίδι
Φορέας υλοποίησης-Παραγωγός: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Χρήστες-Αποδέκτες: Μαθητές Δημοτικού (άνω των 10 ετών ) - Γυμνασίου, Εκπαιδευτικοί Δημοτικού - Γυμνασίου
Γλώσσα: Ελληνική
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά: Απαιτούμενο hardware: PC, Pentium 233 MHz / PowerPC (για MAC), 64 MB RAM, CD-ROM 8x ταχύτητας, Κάρτα ήχου, Ανάλυση οθόνης 800x600 pixels και εκατομμύρια χρώματα. Απαιτούμενο software: Microsoft Windows 98 ή νεότερο (για PC) / MacOS 8.1 ή νεότερο (για MAC), QuickTime VR
Διάθεση: Με αγορά

Ένα εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό παιχνίδι. Ο θείος Περικλής εξαφανίζεται μυστηριωδώς και οι δύο μικροί ήρωες, Ιάσων και Δανάη, τον αναζητούν. Οι ήρωες εξερευνούν την αρχαία πόλη με τη μορφή που αυτή είχε στην Υστερο-ελληνιστική και Ρωμαϊκή εποχή και επισκέπτονται χώρους και οικοδομήματα. Κατά τη διάρκεια αυτής της αναζήτησης, ο μαθητής καλείται να λύσει μια σειρά από γρίφους και να συλλέξει τα κλειδιά-σύμβολα που είναι αναγκαία για την απελευθέρωση του θείου Περικλή.
Το λογισμικό προκρίνει τη βιωματική προσέγγιση της γνώσης, μέσω της δραματοποίησης και της εμπλοκής του χρήστη στην εξέλιξη της υπόθεσης. Η πορεία αναζήτησης και πλοήγησης παραμένει πάντως γραμμική (χωρίς δυνατότητα παρέμβασης του χρήστη).
Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον εκπαιδευτικό λογισμικό, που περιλαμβάνει 15 παιχνίδια, εγκυκλοπαίδεια και γλωσσάρι με επιπρόσθετες πληροφορίες για την αρχαία Μίλητο, αποσπάσματα από το ντοκιμαντέρ "Μίλητος … Μια Πόλις σε Τέσσερις Διαστάσεις" και γρίφους που κινητοποιούν το ενδιαφέρον του αποδέκτη, και προάγουν την εξέλιξη της πλοκής στην υπόθεση του λογισμικού. Η ανάπτυξη της εφαρμογής βασίζεται στη λογική της διερεύνησης, θα ήταν χρήσιμο όμως να υπάρχει πρόσβαση από κάθε οθόνη σε κατατοπιστικές οδηγίες που να λειτουργούν ενθαρρυντικά κυρίως για τα παιδιά μικρότερης ηλικίας.


Ο ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΟΙ 12 ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ


Πληροφορίες στο διαδίκτυο: http://www.siem.gr/
Είδος-Κατηγορία χρήσης: CD-ROM / Εκπαιδευτικό λογισμικό: Εκπαιδευτικό Παιχνίδι
Φορέας υλοποίησης-Παραγωγός: SIEM Εκδόσεις-Υπηρεσίες και Προϊόντα Πληροφορικής Α.Ε.
Χρήστες-Αποδέκτες: Μαθητές-Εκπαιδευτικοί Δημοτικού
Γλώσσα: Ελληνική
Στοιχεία έκδοσης: 1η έκδοση χ.χ. / 2η έκδοση 2004
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά: Απαιτούμενο hardware: PC, Pentium II, Κάρτα γραφικών VGA 4MB συμβατή με DirectX 8.0, Κάρτα ήχου συμβατή με Sound Blaster και DirectX 8.0, Οδηγός CD-ROM δεκαεξαπλής ταχύτητας. Απαιτούμενο software: Microsoft Windows 98/2000/XP, Adobe Flash Player
Διάθεση: Με αγορά

Ένα εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό λογισμικό, που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4-12 ετών. Ο μικρός Ξεφτέρης πηγαίνει εκδρομή στον Όλυμπο και συναντά τη Δροσάνθη, που είναι μια Νύμφη του δάσους. Αυτή θα τον βοηθήσει να γράψει το Μεγάλο Βιβλίο των Θεών. Οι δύο ήρωες θα εξερευνήσουν τα παλάτια των 12 Θεών και θα συνομιλήσουν με τον καθένα από αυτούς για τη ζωή και τις περιπέτειές του.
Τα κινούμενα γραφικά, οι διάλογοι που εκφωνούνται από επαγγελματίες ηθοποιούς, το παιχνίδι ερωτήσεων για έναν ή δύο παίκτες, συνθέτουν ένα ελκυστικό περιβάλλον. Το λογισμικό μέσα από τους διαλόγους παρέχει στις μικρότερες ηλικίες ευκαιρίες γλωσσικής καλλιέργειας και βελτίωσης της αναγνωστικής ικανότητας, ενώ προκρίνει τη βιωματική προσέγγιση της γνώσης, καθώς ο χρήστης καλείται να συμμετάσχει στην εξέλιξη της υπόθεσης. Η προσομοίωση πάντως και η ανάληψη ρόλων λειτουργούν σε ένα επιφανειακό επίπεδο, ενώ η πορεία αναζήτησης και πλοήγησης παραμένει γραμμική (χωρίς δυνατότητα παρέμβασης του χρήστη).
*Η έκδοση 2.0 είναι εμπλουτισμένη με δύο εκπαιδευτικά εργαλεία: το πρόγραμμα επιλογής περιεχομένου (για προσθήκη περιεχομένου από τον εκπαιδευτικό με τη μορφή ερωτήσεων) και το πρόγραμμα αξιολόγησης n-Tάξη για αξιολόγηση της προόδου του μαθητή στην διάρκεια του χρόνου (με βαθμολογία, λεπτομερή αναφορά αποτελεσμάτων, γραφικές παραστάσεις, βαθμό δυσκολίας ανά άσκηση).


Ο ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ


Πληροφορίες στο διαδίκτυο: http://www.siem.gr/
Είδος-Κατηγορία χρήσης: CD-ROM / Εκπαιδευτικό λογισμικό: Εκπαιδευτικό Παιχνίδι
Φορέας υλοποίησης-Παραγωγός: SIEM Εκδόσεις-Υπηρεσίες και Προϊόντα Πληροφορικής Α.Ε.
Χρήστες-Αποδέκτες: Μαθητές-Εκπαιδευτικοί Δημοτικού
Γλώσσα: Ελληνική
Στοιχεία έκδοσης: 1η έκδοση 2001 / 2η έκδοση 2004
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά: Απαιτούμενο hardware: PC, Pentium ή ανώτερο, 16 ΜΒ RAM, περίπου 50ΜΒ διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο αν δεν έχετε εγκατεστημένη την βιβλιοθήκη DirectX 8.0, ή 23ΜΒ αν την έχετε εγκαταστήσει, κάρτα γραφικών VGA ρυθμισμένη για απεικόνιση τουλάχιστον σε 256 χρώματα, κάρτα ήχου συμβατή με Sound Blaster, ποντίκι, οδηγός CD-ROM τετραπλής ή υψηλότερης ταχύτητας. Απαιτούμενο software: Microsoft Windows 95/98/2000, Adobe Flash Player
Διάθεση: Με αγορά

Ένα εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό παιχνίδι, κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών. Ο Ξεφτέρης γνωρίζει και συνομιλεί με τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της Αθήνας του 5ου αιώνα π.Χ., οι οποίες θα τον βοηθήσουν στην προσπάθειά του να ζωντανέψει τους Επώνυμους Ήρωες, που κατέχουν το μυστικό της παντοδυναμίας και της ευτυχίας των ανθρώπων. Μέσα από την αναζήτηση αυτή, ο Ξεφτέρης, και μαζί του και ο χρήστης, θα έρθει σε επαφή με το πολιτικό και πολιτιστικό περιβάλλον της κλασικής Αθήνας.
Είναι ένα ευχάριστο λογισμικό βασισμένο σε μια ιστορία αναζήτησης, που εμπλέκει το χρήστη στην εξέλιξη της υπόθεσης. Ανήκει στην κατηγορία λογισμικών "κλειστού" τύπου, καθώς η πορεία αναζήτησης και πλοήγησης παραμένει γραμμική (χωρίς δυνατότητα παρέμβασης του χρήστη), ενώ η αλληλεπίδραση περιορίζεται στις απαντήσεις στους γρίφους και στα ερωτήματα.
Η έκδοση 2.0 είναι εμπλουτισμένη με δύο νέα εκπαιδευτικά εργαλεία: το πρόγραμμα επιλογής περιεχομένου (για την επιλογή των ασκήσεων που θα εμφανίζονται στα παιχνίδια του τίτλου) και το πρόγραμμα αξιολόγησης n-Tάξη για αξιολόγηση της προόδου του μαθητή στη διάρκεια του χρόνου (με βαθμολογία, λεπτομερή αναφορά αποτελεσμάτων, γραφικές παραστάσεις, βαθμό δυσκολίας ανά άσκηση).


Ο ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ


Πληροφορίες στο διαδίκτυο: http://www.siem.gr/
Είδος-Κατηγορία χρήσης: CD-ROM / Εκπαιδευτικό λογισμικό: Εκπαιδευτικό Παιχνίδι
Φορέας υλοποίησης-Παραγωγός: SIEM Εκδόσεις-Υπηρεσίες και Προϊόντα Πληροφορικής Α.Ε.
Χρήστες-Αποδέκτες: Μαθητές-Εκπαιδευτικοί Δημοτικού
Γλώσσα: Ελληνική, Αγγλική
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά: Απαιτούμενο hardware: PC, Pentium II, 64 MB RAM, Κάρτα γραφικών VGA 4MB συμβατή με DirectX 8.0, Κάρτα ήχου συμβατή με Sound Blaster και DirectX 8.0, Οδηγός CD-ROM δεκαεξαπλής ταχύτητας,// Απαιτούμενο software: Microsoft Windows 98/2000/XP, Adobe Flash Player
Διάθεση: Με αγορά

Ένα εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό παιχνίδι. Ο ήρωας, ο μικρός Ξεφτέρης, μεταφέρεται στην αρχαία Ολυμπία και προσπαθεί να αποκαταστήσει την αδικία που έγινε σε βάρος ενός αθλητή πριν από πολλούς αιώνες. Στην προσπάθειά του αυτή θα τον βοηθήσουν δεκαέξι χαρακτήρες που συναντιούνται μαζί του και του δίνουν πολλές και σημαντικές πληροφορίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην αρχαιότητα. Το λογισμικό περιλαμβάνει ακόμη ένα παιχνίδι γνώσεων για έναν ή δύο παίκτες με 200 ερωτήσεις που αφορούν την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, αναπαραστάσεις αθλημάτων της αρχαιότητας, καθώς και ένα ηλεκτρονικό βιβλίο με πληροφορίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην αρχαιότητα και στους νεότερους χρόνους.
Πρόκειται για ένα ευχάριστο λογισμικό που βοηθάει τα παιδιά να αποκτήσουν γνώσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μέσα από μια ιστορία αναζήτησης. Ανήκει στην κατηγορία λογισμικών "κλειστού" τύπου, καθώς η πορεία αναζήτησης και πλοήγησης παραμένει γραμμική (χωρίς δυνατότητα παρέμβασης του χρήστη), ενώ η αλληλεπίδραση περιορίζεται στις απαντήσεις στους γρίφους και στα ερωτήματα.


ΟΔΥΣΣΕΙΑ. ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ


Πληροφορίες στο διαδίκτυο: http://www.multiland.gr/products/index.htm
Είδος-Κατηγορία χρήσης:CD-ROM / Εκπαιδευτικό λογισμικό: Εκπαιδευτικό παιχνίδι
Φορέας υλοποίησης-Παραγωγός: Πληροφορική Τεχνογνωσία ΕΠΕ
Χρήστες-Αποδέκτες: Μαθητές-Εκπαιδευτικοί Δημοτικού- Γυμνασίου
Γλώσσα: Ελληνική, Αγγλική
Στοιχεία έκδοσης: Δεν δηλώνονται
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά: Απαιτούμενο hardware: Macintosh: RAM 8 MB, Ανάλυση 640x480, 256 χρώματαCD-ROM drive 4X. PC: CPU 586/90 MHz, RAM.16 MB Οθόνη VGA,256 χρώματα, ανάλυση 640x480, κάρτα ήχου 8-bit, Ηχεία, CD-ROM drive 4X. Απαιτούμενο software: Macintosh OS System 7.0 / Microsoft Windows 95/98/NT (για PC)
Διάθεση: Με αγορά

Εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά άνω των 11 ετών, με στοιχεία για την επική ποίηση και για τα κύρια σημεία ραψωδιών της Οδύσσειας. Ο κορμός του είναι ένα παιχνίδι περιπέτειας, στο οποίο ο παίκτης ακολουθεί τον Οδυσσέα και προσπαθεί να επιστρέψει στην Ιθάκη.


ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΧΩΡΕΣ


Πληροφορίες στο διαδίκτυο: http://www.multiland.gr/products/index.htm
Είδος-Κατηγορία χρήσης:CD-ROM / Εκπαιδευτικό λογισμικό: Εκπαιδευτικό παιχνίδι
Φορέας υλοποίησης-Παραγωγός: Πληροφορική Τεχνογνωσία ΕΠΕ
Χρήστες-Αποδέκτες: Μαθητές-Εκπαιδευτικοί Δημοτικού- Γυμνασίου
Γλώσσα: Ελληνική, Αγγλική
Στοιχεία έκδοσης: Δεν δηλώνονται
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά: Απαιτούμενο hardware: Macintosh RAM 8 MB, Ανάλυση 640x480, 256 χρώματα, CD-ROM drive 4X. PC: CPU 486/33 MHz, RAM 8 MB, Οθόνη VGA,256 χρώματα, ανάλυση 640x480, κάρτα ήχου 8-bit, Ηχεία, CD-ROM drive 4X. Απαιτούμενο software: MacOS 7.0 (για MAC) / Microsoft Windows 3.1/95 (για PC)
Διάθεση: Με αγορά

Εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά άνω των 11 ετών. Ο παίκτης περιηγείται στους αρχαίους πολιτισμούς μέσα από animation, χάρτες και χρονολόγια, ενώ προσπαθεί να απαντήσει στις ερωτήσεις της Σφίγγας.


ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΠΩΝ


Πληροφορίες στο διαδίκτυο: http://shop.patakis.gr/viewshopproduct.aspx?id=177078
Είδος-Κατηγορία χρήσης: CD-ROM / Εκπαιδευτικό λογισμικό: Εκπαιδευτικό παιχνίδι
Φορέας υλοποίησης-Παραγωγός: Εκδόσεις Πατάκη / Conseptum SA
Χρήστες-Αποδέκτες: Μαθητές-Εκπαιδευτικοί Δημοτικού
Γλώσσα: Ελληνική
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά: Δεν δηλώνονται
Διάθεση: Με αγορά

Εκπαιδευτικό παιχνίδι με χρήση πολυμέσων. Ήρωες δύο φίλοι που ταξιδεύουν στο παρελθόν με μια χρονομηχανή και ζουν μια περιπέτεια βασισμένη στην ελληνική μυθολογία, κατά την οποία θα πρέπει να δώσουν απάντηση σε τεστ γνώσεων και παρατηρητικότητας.

Τελευταία Ενημέρωση: 07 Ιούν 2013, 14:28