Θεωρία & Ιστορία 

Θέματα Ιστορίας της Ελληνικής Γλώσσας (2007) 

 

Περιεχόμενα

 1. Α.-Φ. Χριστίδης: Όψεις της γλώσσας
 2. Μαρία Κακριδή-Φερράρι: Διάλεκτος
 3. Μαρία Κακριδή-Φερράρι: Στάσεις απέναντι στη γλώσσα
 4. Μαρία Καραλή: Γλώσσα και γραφή
 5. Γιώργος Παπαναστασίου: Γλωσσική αλλαγή: Η ιστορική εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας
 6. Κική Νικηφορίδου: Η γλωσσική πραγματικότητα της αρχαιότητας
 7. Νίκος Παντελίδης: Αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι
 8. Ελένη Αντωνοπούλου: Η προφορά των αρχαίων ελληνικών
 9. Ελένη Αντωνοπούλου: Τόνοι και πνεύματα
 10. Άννα Μίσσιου: Γραφή και ελληνική γλώσσα
 11. Νίκος Παντελίδης: Δημιουργία της ελληνιστικής κοινής
 12. Michel Lassithiotakis: Η Ελληνική γλώσσα από τον 12ο εως τον 17ο αιώνα: Πηγές και εξέλιξη (Διαθέσιμο και στα γαλλικά)
 13. Henri Tonnet: Για μια ιστορία του ελληνικού λεξιλογίου (Διαθέσιμο και στα γαλλικά)
 14. Georges Drettas: Η ελληνική, γλώσσα βαλκανική (Διαθέσιμο και στα γαλλικά)
 15. Πέτρος Διατσέντος: Οι τύχες της αρχαίας ελληνικής
 16. Ευάγγελος Β. Πετρούνιας: Oι τύχες των αρχαίων ελληνικών λέξεων στον νεότερο κόσμο: Λεξιλόγιο και διαχρονικότητα της ελληνικής γλώσσας
 17. Νίκος Δ. Βαρμάζης: Τα αρχαία ελληνικά στην εκπαίδευση
 18. Πέτρος Διατσέντος: Γλωσσικό ζήτημα
 19. Αντώνης Λιάκος: Γλώσσα και έθνος στη νεότερη Ελλάδα
 20. Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης: Συζητήσεις για τη διαμόρφωση εθνικής γλώσσας
Τελευταία Ενημέρωση: 16 Ιούν 2010, 10:40