Θεωρία & Ιστορία 

Θέματα Ιστορίας της Ελληνικής Γλώσσας (2007) 

 

Ιστοσελίδες για την ιστορία της ελληνικής

http://www.elia.org.gr/pages.fds?pagecode=14.01&langid=1
Πρόκειται για μία από τις πλέον αξιόλογες ιστοσελίδες με θέμα την ιστορία της ελληνικής γλώσσας και προσφέρει πολύ μεγάλο όγκο πληροφοριών για όλες τις φάσεις από τις οποίες πέρασε. Η περιγραφή της γίνεται από την αρχαιότητα μέχρι την νεότερη εποχή (π.χ. το γλωσσικό ζήτημα) με εκτενή παρουσίαση των παραγόντων που επηρέασαν τη διαμόρφωσή της.
http://www.komvos.edu.gr/glwssa/Odigos/odigos_contents_n.htm
Στην ιστοσελίδα του κόμβου της ελληνικής γλώσσας βρίσκουμε πληθώρα κειμένων, χωρισμένων σε ποικίλες ενότητες με κοινή θεματική την ελληνική γλώσσα. Το πλούσιο υλικό που είναι διαθέσιμο καλύπτει σχεδόν το σύνολο των ερωτημάτων του επισκέπτη. Παρέχονται πληροφορίες για τα γενικά χαρακτηριστικά της, τη διδακτική της, τη σχέση της με το έθνος και την κοινωνία, για το γλωσσικό ζήτημα, για τις γλωσσικές πολιτικές και διαταραχές, για τη μετάφρασή της. Δείτε επίσης http://www.komvos.edu.gr/endoglwssiki/historiko/episkopisi/endog...
http://www.britannica.com/eb/article-9109772/Greek-language
Το άρθρο της εγκυκλοπαίδειας είναι χωρισμένο σε θεματικές ενότητες με βάση την ιστορία, τη μορφολογία, τη φωνολογία της ελληνικής γλώσσας. Η περιγραφή όσον αφορά το ελεύθερα προσβάσιμο μέρος είναι συνοπτική. Για να διαβάσει ο αναγνώστης το σύνολο του περιεχομένου του άρθρου πρέπει να εγγραφεί ως συνδρομητής. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι η αγγλική.
http://encarta.msn.com/encyclopedia_761552508/Greek_Language.html
Ο δικτυακός δεσμός της εγκυκλοπαίδειας Encarta περιγράφει την ιστορία της ελληνικής και για τα αρχαία ελληνικά και για τα νέα, δίνοντας πληροφορίες τόσο των διαφόρων φάσεών της, όσο και των διαλέκτων της. Είναι γραμμένο στην αγγλική γλώσσα και παρέχει σχετικά πλούσιο υλικό.
http://old.mfa.gr/greek/greece/living/read_greek/language.html
Επιγραμματική παρουσίαση της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας από την απαρχή της έως σήμερα από τον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εξωτερικών.
http://www.clas.ufl.edu/users/kapparis/GreekLanguage.html
Σύντομη αναφορά στην ιστορία της ελληνικής γλώσσας από τη Γραμμική Β' έως σήμερα, γραμμένο στην αγγλική γλώσσα.
http://perswww.kuleuven.be/~u0013314/greekg/history.htm
Σελίδα του τομέα των κλασικών σπουδών του Βελγικού πανεπιστημίου Leuven. Περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό διαδικτυακών συνδέσμων με θέμα την ιστορία της ελληνικής γλώσσας. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι η αγγλική αλλά οι σύνδεσμοι δεν περιορίζονται σε αυτήν αφού υπάρχουν επίσης ιστοσελίδες στην ισπανική, ιταλική, γαλλική.
http://www.ling.ohio-state.edu/~bjoseph/articles/gmodern.htm
Πρόκειται για μια αναλυτική παρουσίαση τόσο της νέας όσο και της αρχαίας ελληνικής. Δίνεται πληθώρα πληροφοριών για την ιστορία, τη μορφολογία, την φωνολογία, την σύνταξη, την ορθογραφία ακόμη και την επαφή της με άλλες γλώσσες. Η ιστοσελίδα είναι του Brian D Joseph, καθηγητή του πανεπιστημίου του Οχάιο, γι' αυτό είναι γραμμένη στην αγγλική.
http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/books/
Ιστοσελίδα που προσφέρει μαθήματα αρχαίων ελληνικών μέσω διαδικτύου αλλά παράλληλα προσφέρει και πληροφορίες για την ιστορία της και τα στάδια από τα οποία πέρασε. Υπάρχουν αναφορές στην προφορά, στο λεξιλόγιο, στη γραμματική και τη δομή της γλώσσας. Τα περιεχόμενά της δεν περιορίζονται στα μαθήματα και στην ιστορία μόνο αλλά περιέχει και δεσμούς με άλλες σχετικές ιστοσελίδες.
http://www.proel.org/mundo/griegocl.htm
Ιστοσελίδα γραμμένη στην ισπανική γλώσσα που αναφέρεται στα διάφορα στάδια της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας. Περιλαμβάνει ενότητες από τη γραμμική Β', τις διαλέκτους έως τα νέα ελληνικά με φωτογραφικό υλικό της μορφής που είχε ανά καιρούς η γλώσσα. Υπάρχει επίσης κομμάτι που μιλάει για τη γραμματική και κάνει και μια μικρή αντιπαράθεση με άλλες κλασσικές γλώσσες (σανσκριτικά, λατινικά…).
http://www.hellenism.net/cgi-bin/display_article.html?s=32&a=25
Το κείμενο αναφέρεται συνοπτικά στην ιστορία της ελληνικής γλώσσας, αρχαίας και νέας. Είναι γραμμένο στην αγγλική γλώσσα και δίνει σύντομες πληροφορίες για τα στάδια από τα οποία πέρασε η ελληνική γλώσσα.
http://web.cn.edu/kwheeler/IE_Main4_Sanskrit.html
Σύντομη αναφορά στην ανακάλυψη από τον William Jones των ομοιοτήτων, ύστερα από αντιπαράθεση, μεταξύ των σανσκριτικών και άλλων γλωσσών, όπως τα ελληνικά, τα λατινικά, τα γαλλικά κλπ. Δίνονται κάποια βασικά παραδείγματα συγγενικών σε γραφή λέξεων. Το κείμενο προέρχεται από το βιβλίο του Robert Claiborne Our Marvelous English Tongue: The Life and Times of the English Language και είναι γραμμένο στην αγγλική γλώσσα.
http://www.departments.bucknell.edu/linguistics/lectures/05lect2...
Ιστοσελίδα του πανεπιστημίου Bucknell που παραθέτει διαλέξεις με γλωσσολογικό περιεχόμενο. Μέσα από παραδείγματα λέξεων, συγγενικών σε γραφή και ήχο, δίνονται οι ομοιότητες μεταξύ των ινδοευρωπαïκής προέλευσης γλωσσών. Το υλικό της σελίδας, που είναι γραμμένη στην αγγλική, είναι μικρό σε έκταση και δίνει μια γενική εικόνα της συγγένειας μεταξύ ελληνικών και σανσκριτικών.
Τελευταία Ενημέρωση: 16 Ιούν 2010, 10:40