Σώματα Κειμένων 

Νεοελληνικές Μεταφράσεις του Ανθολογίου Αττικής Πεζογραφίας 

 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ (Κατάλογος κειμένων)

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΙ

H.S. Jones & J.E. Powell, εκδ. 1942. ThucydidisHistoriae. Ι–ΙΙ. 2η έκδ. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1967–70.

Μτφρ. Ε.Κ. Βενιζέλος. [1940] 1960. Θουκυδίδου Ιστορίαι. Ι–ΙΙ. 2η έκδ. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας. (1η έκδ. Οξφόρδη: Οxford University Press).

Μτφρ. Ε. Λαμπρίδη. 1962. Θουκυδίδου Ιστορία. Πρόλογος, μετάφραση, σχόλια. Εισαγωγή: Ι.Θ. Κακριδής. Ι–IV. Αθήνα: Γκοβόστης.

Τελευταία Ενημέρωση: 14 Ιαν 2008, 13:10