Combined Search

Go

Search options

Basket

Results for: ἄλλοτε
6 items total [1 - 6]
[Λεξικό Τριανταφυλλίδη]
άλλοτε [álote] επίρρ. χρον. : 1.αόριστα σε κάποια άλλη χρονική στιγμή ή περίσταση σε αντίθεση με το παρόν: Θα σας διηγηθώ ~, όταν θα έχω καιρό, τα γεγονότα με λεπτομέρειες, κάποια άλλη φορά. || με το κάποτε επιτείνεται η αοριστία: Kάποτε ~ τα ξαναλέμε. || συχνότερα αναφέρεται στο παρελθόν: Tραγούδια που ήταν ~ επιτυχίες, κάποτε στο παρελθόν. ~ η ζωή ήταν πιο εύκολη. ~ δε βαριόμουν, ταξίδευα συχνά. Ποτέ ~ δεν τον είδα τόσο κουρασμένο. ~ και τώρα. Σαν ~, όπως παλιά, όπως πρώτα. 2. αόριστα για συχνή επανάληψη δύο αλλεπάλληλων προτάσεων ή όρων με διαφορετικό ή αντίθετο περιεχόμενο· πότε… πότε, μερικές φορές: ~ αργά ~ νωρίς. ~ έτσι και ~ αλλιώς τα βολεύουμε. Ο καιρός είναι ~ κρύος και ~ ζεστός, με εναλλαγές κατά περιόδους, πότε κρύος πότε ζεστός. Δεν μπορούσε να συνέλθει· ~ έκλαιγε κι ~ γελούσε, τη μια έκλαιγε και την άλλη γελούσε. ~ μεν… ~ δε, και άλλοτε, άλλοτε πάλι: ~ μεν ήταν χαρούμενος ~ δε λυπημένος.

[αρχ. & λόγ. (ιδ. στη σημ. 2) < αρχ. ἄλλοτε]

[Λεξικό Κριαρά]
άλλοτε, επίρρ.· αλλότε· άλλοτες· αλλότες.
 • Άλλοτε:
  • ω! καλορίζικοι καιροί αλλότες που ’σα εκείνοι! (Πανώρ. Πρόλ. 32).

[αρχ. επίρρ. άλλοτε. Διάφ. τ. σήμ. ιδιωμ. H λ. και σήμ.]

[Λεξικό Γεωργακά]
άλλοτε [álote] adv (& region. & lit άλλοτες)
 • ① once (in the past), of yore, of old (syn σε άλλον [περασμένον] καιρό, στο παρελθόν, άλλη φορά, κάποτε):
  • αυτό γινόταν ~ |
  • ήταν ~ υπάλληλος της εταιρίας |
  • ~ ήμασταν φίλοι |
  • ήσουν υπάκουος ~ |
  • το σχολειό που ήταν άλλοτες μαγαζί |
  • καρδιακές βλάβες ~ και τώρα |
  • δεν είναι πια λυγερή όπως ~ |
  • για την πνευματική κίνηση έγραψα ~ |
  • poem ~ μας ήταν εύκολο ν' αντλήσουμε είδωλα και στολίδια | για να χαρούν οι φίλοι κλ (Seferis) |
  • κι αν όσα αγάπησα άλλοτες όλα η ψυχή μου τα μισεί (Malakasis) |
  • πώς είχατε άλλοτες λαλιά μας μολογούσε η βάβα (Athanas)
 • ⓐ το άλλοτε, noun, the past (syn παρελθόν):
  • είναι και ο νέος που δεν έχει γνωρίσει το ~ (Panagiotop)
 • ⓑ one-time, formerly, erstwhile, ex- (syn πρώην, τέως) used also adjectivally (syn αλλοτινός):
  • ~ διευθυντής |
  • ο ~ διαπραγματευτής the one-time negotiator |
  • οι ~ φίλοι του his erstwhile friends |
  • το ~ βασίλειο του Mαυροβουνίου |
  • συνεργάζεται με την ~ σύζυγό του |
  • μπήκα στο σπιτάκι μου το ~ και ανανοήθηκα παλιούς καιρούς (Dragoumis) |
  • αποκλεισμένοι μέσα στην ~ ευτυχισμένη πρωτεύουσα (Vacalop) |
  • ο Bησσαρίων, ο ~ μαθητής του Γεμιστού (id.) |
  • poem στο άχραντο μέσα του ~ ιερό |...| καλόγρια μια ψυχή είχε λειτουργήσει (Malakasis)
 • ② another time (in the future) (syn άλλη φορά [στο μέλλον]):
  • ~ να μην το κάμεις |
  • θα σου πω ~ |
  • ας μείνει γι' ~ |
  • να μην έρθεις ~ στο σπίτι μου
 • ③ sometimes, periodically, usu ~ ... ~ (or ~ ... και ~) (syn μερικές φορές, κάποτε; μερικές φορές ... άλλες φορές, κάποτε κάποτε, πότε πότε):
  • ~ έτσι, ~ αλλιώς |
  • ~ γελά, ~ κλαίει |
  • είναι ~ κρύος κι ~ ζεστός |
  • βρίσκεται ~ στην Aθήνα, ~ στη Pώμη |
  • πηγαίνει ~ με τον ένα και ~ με τον άλλον |
  • ο ανδριάντας είναι ~ μεγάλος, ~ μικρός στο μέγεθος |
  • η μορφή ~ χαρακτή, ~ ανάγλυφη ή και ολόγλυφη |
  • άλλοτες του φαινότανε ψιμάρνι βολικό ... άλλοτες όμως σατανάς μονάχος (Melas) |
  • τον κατέχει ~ εντονότερη και ~ ασθενικότερη η μανία της αυτοανάλυσης (Theotokas)

[fr MG άλλοτε & άλλοτες ← K, AG ἄλλοτε]

[Λεξικό Τριανταφυλλίδη]
άλλοτες [álotes] επίρρ. χρον. : (λαϊκότρ.) άλλοτε.

[μσν. άλλοτες < αρχ. ἄλλοτε με προσθήκη αναλ. προς το χτες]

[Λεξικό Γεωργακά]
αλλοτεσινός1 [alotesinós] ο,
 • one pertaining to the old world, one of the past

[substantiv. m of αλλοτεσινός]

[Λεξικό Γεωργακά]
αλλοτεσινός2, -ή, -ό [alotesinós] region. (Crete,
 • Sterea, Epir, ERoumelia etc) pertaining to a previous period, past, old (syn αλλοτινός):
  • αλλοτεσινά ρούχα |
  • αλλοτεσινό παλιοκόκκαλο |
  • δυο χρυσά που ο Σκελετόβραχος ένοιωσε πως ήταν από τη ρεμούλα την αλλοτεσινή (Vlami)

[der of άλλοτες (s. άλλοτε) w. suff -ινός]

< Previous   [1]   Next >
Go to page:Go