Αντίστροφο λεξικό 

Αντίστροφο λεξικό (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη) 

 

4.5. Επιρρήματα


Α
πό τα επιρρήματα σε -ως/-ώς καταχωρίζονται όσα κατά την άποψή μας είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν στη νέα ελληνική στο πλαίσιο πρότασης.

Από τα παραθετικά των επιρρημάτων συμπεριλαμβάνονται στη μακροδομή του ΑΛΝΕ όσα δεν προβλέπονται από τους μορφολογικούς κανόνες, π.χ. πολύ - περισσότερο, κακά - χειρότερα - κάκιστα, τα οποία και καταχωρίζονται ως ξεχωριστά λήμματα.

Επιρρήματα που εμφανίζονται μόνο στο πλαίσιο πολυλεκτικών μονάδων, καταχωρίζονται στο πλαίσιο των μονάδων αυτών και όχι ως ξεχωριστά λήμματα, π.χ. τα επιρρήματα άραχνα και άραχλα εμφανίζονται καταχωρισμένα στα πολυλεκτικά επιρρήματα μαύρα κι άραχνα, μαύρα κι άραχλα.

Προβληματισμός υπήρξε αναφορικά με το διαχωρισμό ανάμεσα σε επιρρήματα και εκφράσεις. Τελικά, επειδή η γραμματική κατηγορία αποδόθηκε ανάλογα με τη λειτουργία των μονάδων στην επιφανειακή δομή, χαρακτηρίστηκαν ως επιρρήματα και πολυλεκτικές ακολουθίες όπως αναντάν μπαμπαντάν, αλά γαλλικά, τις προάλλες, από γεννησιμιού κτλ. (βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1986α: 134).

Τελευταία Ενημέρωση: 23 Δεκ 2010, 11:01