Αντίστροφο λεξικό 

Αντίστροφο λεξικό (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη) 

 

4.4. Μετοχές


Ω
ς μετοχές κωδικοποιούνται τύποι σε -οντας/-όντας, π.χ. όντας, ερχόντας, μεταχειρίζοντας και από το "Αρχείο λογοτεχνικών λέξεων" τύποι όπως μαθόντας, μιμώντας, θωρώντα, μουσουνίζων, φλεγέθων.

Για τις μετοχές σε -μένος καθώς και για τύπους σε -ών, -ούσα, -ούν∙ -ων, -ουσα, -ονΙ-ών, -ούσα, -όν· -ών, -ώσα, -ών· -ας, -ασα, -αν και -εί'ς, -είσα, -έν που κωδικοποιούνται ως επίθετα, επειδή το τυπικό της νεοελληνικής δεν προβλέπει μετοχές αυτού του είδους, βλ. 4.2.

Τελευταία Ενημέρωση: 23 Δεκ 2010, 11:01