Αντίστροφο λεξικό 

Αντίστροφο λεξικό (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη) 

 

4. Ειδικές αρχές κωδικοποίησης ανά γραμματική κατηγορία


Ι
διαιτερότητες στο σχηματισμό ορισμένων μορφολογικών δομών μάς οδήγησαν στην υιοθέτηση επιμέρους αρχών κωδικοποίησης. Θα παρουσιάσουμε τις περιπτώσεις αυτές ανάλογα με τη γραμματική κατηγορία στην οποία ανήκουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι η γραμματική κατηγορία κωδικοποιείται με βάση τη λειτουργία των λεξικών μονάδων στην επιφανειακή δομή, π.χ. ενώ το ζηλιάρης στο Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής καταχωρίζεται μόνο ως επίθετο, στο ΑΛΝΕ καταχωρίζεται ως επίθετο αλλά και ως ουσιαστικό, που παράγεται με μετατροπή από το επίθετο, σε χρήσεις όπως ο ζηλιάρης.
Τελευταία Ενημέρωση: 23 Δεκ 2010, 11:01