Αντίστροφο λεξικό 

Αντίστροφο λεξικό (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη) 

 

4.3. Ρήματα


Τ
α ρήματα εμφανίζονται στο πρώτο πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην ενεργητική φωνή σύμφωνα με τη λεξικογραφική παράδοση της ελληνικής, π.χ. αγαπώ Ρ:ΟΕ, εκτός από τα τριτοπρόσωπα και απρόσωπα ρήματα, τα οποία κωδικοποιούνται ως εξής: πρέπει Ρ:ΟΕ3π, ενδέχεται Ρ:ΟΕαπρ. Στην περίπτωση που οι τύποι ενός τριτοπρόσωπου ή ενός απρόσωπου ρήματος συμπίπτουν μορφολογικά με τους τύπους προσωπικού ρήματος, π.χ. φαίνεται - φαίνομαι, καταγράφεται ως λημματικός τύπος, παρά τη διαφορά σημασίας, μόνο το προσωπικό ρήμα, γιατί ο τριτοπρόσωπος και ο απρόσωπος τύπος προβλέπονται από το κλιτικό σύστημα. Τα αλληλοπαθή ρήματα, αν και χρησιμοποιούνται στους τύπους του πληθυντικού, καταχωρίζονται λόγω λεξικογραφικής σύμβασης στο πρώτο ενικό πρόσωπο, π.χ. αλληλοβοηθιέμαι. Τα ρήματα της β' συζυγίας καταχωρίζονται και με τις δύο μορφές σε ξεχωριστά λήμματα χωρίς παραπεμπτικό, π.χ. αγαπάω, αγαπώ.
Τελευταία Ενημέρωση: 23 Δεκ 2010, 11:01