γενετική μετασχηματιστική γραμματική [generative transformational grammar]

γενετική μετασχηματιστική γραμματική [generative transformational grammar]

Χωρίς περιεχόμενο…

 

Πεδίο

σύνταξη