Μετάβαση στην ιστοσελίδα: www.greeklanguage.gr/certification

Εξετάσεις για την πιστοποίηση ελληνομάθειας

Στο πλαίσιο της προσπάθειας προβολής και στήριξης της ελληνικής γλώσσας το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Ν.Π.Ι.Δ. του ΥΠΔΒΜΘ) υλοποιούν ένα πάγιο αίτημα των απανταχού ελληνόγλωσσων και ελληνομαθών: τη θεσμοθέτηση και τη χορήγηση ενός κρατικού τίτλου πιστοποίησης ελληνομάθειας. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) και συγκεκριμένα το Τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας έχει τη συνολική εποπτεία και ευθύνη της εξεταστικής διαδικασίας μέσω της οποίας χορηγείται το πιστοποιητικό ελληνομάθειας.

Οι εξετάσεις διεξάγονται σε εξεταστικά κέντρα που έχει αναγνωρίσει το ΚΕΓ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.greeklanguage.gr/certification

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Γραμματεία Πιστοποίησης
Καραμαούνα 1 και Πλατεία Σκρα
551 32 Καλαμαριά
Θεσσαλονίκη

τηλ.: 2310 459 574,2310 459 101
Fax : 2310 459 107
e-mail:

Hide