Μελέτες 

Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας του Κ.Ε.Γ. και Πιστοποιητικά Άλλων Γλωσσών 

Σύγκριση/Αντιστοίχιση των επιπέδων του πιστοποιητικού επάρκειας της ελληνομάθειας με τα επίπεδα πιστοποιητικών άλλων γλωσσών και το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας 

Αντιστοίχιση των επιπέδων της πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας με τα επίπεδα πιστοποιητικών άλλων γλωσσών και το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η μελέτη και σύγκριση εξετάσεων πιστοποίησης γλωσσομάθειας (Cambridge, DELF/DALF, κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας) με στόχο τον εντοπισμό ομοιοτήτων και διαφορών, ως προς τους διδακτικούς στόχους και τα περιεχόμενα, με το κρατικό πιστοποιητικό ελληνομάθειας (ΚΕΓ).

Μετά την περιληπτική περιγραφή του αναλυτικού εξεταστικού προγράμματος «Πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας» και των πιστοποιητικών άλλων φορέων που εμπλέκονται στη σύγκριση και αντιστοίχιση με αυτό, παρατίθενται συγκριτικά τα χαρακτηριστικά του κάθε πιστοποιητικού (γλωσσικές λειτουργίες, καταστάσεις επικοινωνίας, γλωσσικές δομές-μορφολογία, σύνταξη-τύποι ασκήσεων). Τέλος αναφέρονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη σύγκρισή τους όπου παρουσιάζονται οι ομοιότητες και οι διαφορές των πιστοποιητικών σε ό,τι αφορά τη δομή, τον προσανατολισμό, και τη δυσκολία του κάθε επιπέδου με τα αντίστοιχα στοιχεία της Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας του ΚΕΓ.

Τελευταία Ενημέρωση: 07 Μάρ 2007, 15:48