Μελέτες 

Ανάλυση λαθών της παραγωγής γραπτού λόγου στις εξετάσεις ελληνομάθειας του ΚΕΓ 

 

Αντικείμενο της έρευνας, -η οποία πραγματοποιήθηκε σε τυχαίο δείγμα γραπτών από τις εξετάσεις επάρκειας της ελληνομάθειας των ετών 2004 και 2005, είναι η εξακρίβωση των παραγόντων (π.χ. φύλο, ηλικία, καταγωγή) που επηρεάζουν την επίδοση των σπουδαστών της ελληνικής γλώσσας στην παραγωγή γραπτού λόγου. Τα πορίσματα που προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία και οι διδακτικές προτάσεις που διατυπώνονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της διδασκαλίας και την αποτελεσματικότερη εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.

 

Δείτε επίσης

Τελευταία Ενημέρωση: 07 Φεβ 2008, 15:43