Οδηγοί και πηγές 

Κατάλογος Συνδέσμων 

Ερευνητικά-Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ιδρύματα που υποστηρίζουν οικονομικά την επιστημονική έρευνα, Ηλεκτρονική Βιβλιογραφία, Ιστοσελίδες συλλόγων και οργανισμών 

ΙΤΑΛΙΑ

Ελληνικό Ινστιτούτο της Βενετίας (Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia)

Τελευταία Ενημέρωση: 03 Σεπ 2012, 11:01