Οδηγοί και πηγές 

Κατάλογος Συνδέσμων 

Ερευνητικά-Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ιδρύματα που υποστηρίζουν οικονομικά την επιστημονική έρευνα, Ηλεκτρονική Βιβλιογραφία, Ιστοσελίδες συλλόγων και οργανισμών 

Η.Π.Α

Dumbarton Oaks (The Dumbarton Oaks Research Library and Collection)

  • Ηλεκτρονική βάση αγιολογίας
  • Επισκόπηση μεταφράσεων βυζαντινών βίων αγίων
  • Βιβλιογραφία με θέμα τη γυναίκα στο Βυζάντιο
Τελευταία Ενημέρωση: 03 Σεπ 2012, 11:01