Σώματα Κειμένων 

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

Τον κορμό του Ανθολογίου Αττικής Πεζογραφίας αποτελούν πεζά κείμενα από τα τρία βασικά γένη του κλασικού αττικού πεζού λόγου: ιστοριογραφία, φιλοσοφία, ρητορική. Σε αυτόν έχουν προστεθεί —κατ΄ εξαίρεση— αποσπάσματα από τις δύο τραγωδίες του Σοφοκλή που διδάσκονται στη Μέση Εκπαίδευση. Βασικό κριτήριο επιλογής των αποσπασμάτων είναι η λογική και θεματική αυτοτέλειά τους. Σταδιακά το σώμα θα εμπλουτίζεται με αντιπροσωπευτικά έργα, έτσι ώστε να συγκροτήσει μια νέα αρχαιοελληνική "θεματογραφία".

Η πλοήγηση στο Ανθολόγιο γίνεται βάσει του αλφαβητικού Καταλόγου κειμένων. Σε κάθε απόσπασμα προτάσσονται τίτλος και σύντομο εισαγωγικό σημείωμα με τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατανόησή του μέσω των συμφραζομένων του. Για όλα τα κείμενα προσφέρονται περισσότερες από μία Νεοελληνικές Μεταφράσεις. Τέλος, όλοι οι λεξικοί τύποι που απαντούν στα κείμενα, ομαδοποιημένοι κατά λήμματα, παρουσιάζονται στον Συμφραστικό Πίνακα Λέξεων.

Η νέα αυτή "θεματογραφία", σε συνδυασμό και με τα λεξικογραφικά εργαλεία, υποστηρίζει μια συγκροτημένη μέθοδο προσέγγισης της αρχαίας ελληνικής γλώσσας: σύμφωνα με αυτήν δεν μαθαίνουμε στεγνούς γραμματικούς τύπους, αλλά προσπαθούμε να κατανοήσουμε βαθύτερα το κείμενο στο οποίο εντάσσεται ένας γραμματικός τύπος (λεξιλογικά και σημασιολογικά, συντακτικά, υφολογικά και ιδεολογικά), έτσι ώστε να αναδειχθούν οι ειδικοί γλωσσικοί κώδικες και η τυπολογία του κάθε κειμένου, με τα ρητά και τα λανθάνοντα στοιχεία του.

Τελευταία Ενημέρωση: 04 Μάϊ 2010, 12:09