Συμφραστικός Πίνακας Λέξεων του Ανθολογίου Αττικής Πεζογραφίας

Επιλογές αναζήτησης

Ο Συμφραστικός Πίνακας Λέξεων παρουσιάζει όλους τους λεξικούς τύπους που απαντούν στο Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας κατά αλφαβητική σειρά μαζί με τα συμφραζόμενά τους.

Ο Πίνακας αυτός:

  • Προσφέρει μια αποκαλυπτική εικόνα για τη συχνότητα εμφάνισης και τον τρόπο χρήσης των λέξεων σε ένα αντιπροσωπευτικό σώμα κειμένων της αττικής πεζογραφίας.
  • Μπορεί να αξιοποιηθεί για τη σημασιολογική διερεύνηση του λεξιλογίου όχι απολύτως, αλλά μέσα στα συμφραζόμενά του, ώστε να προωθηθεί η ενεργητική εκμάθηση του βασικού αρχαιοελληνικού λεξιλογίου.

Ομάδα Εργασίας

  • Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι.Ν. Καζάζης
  • Σχεδιασμός-Επιμέλεια ηλεκτρονικού περιβάλλοντος: Τ. Γιάννου
  • Επιμέλεια λημματικού καταλόγου-Διορθώσεις: Ο. Καλογερίδου, Ε.Σιστάκου, Σ. Τσέλικας