Σώματα Κειμένων 

Ανθολόγιο Αττικής Πεζογραφίας 

 

Εκδόσεις κειμένων: Βιβλιογραφικά στοιχεία

Σημ. Οι εκδόσεις που χρησιμοποιήθηκαν υπάρχουν ήδη στο διαδίκτυο και, στην πλειοψηφία τους, περιλαμβάνονται στην πλούσια συλλογή κλασικών κειμένων της "Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Περσέα" ("The Perseus Digital Library": http://www.perseus.tufts.edu/).


ΑΙΣΧΙΝΗΣ

ΑΙΣΧΙΝ 3: ΑΙΣΧΙΝΗΣ, ΚΑΤΑ ΚΤΗΣΙΦΩΝΤΟΣ

C.D. Adams, εκδ. 1919.Aeschines.Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

ΑΙΣΧΙΝ 1: ΑΙΣΧΙΝΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΙΜΑΡΧΟΥ

C.D. Adams, εκδ. 1919.Aeschines. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

ΑΙΣΧΙΝ 2: ΑΙΣΧΙΝΗΣ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΡΕΣΒΕΙΑΣ

C.D. Adams, εκδ. 1919.Aeschines. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

ΑΝΔΟΚΙΔΗΣ

ΑΝΔΟΚ 3: ΑΝΔΟΚΙΔΗΣ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

K.J. Maidment, εκδ. χ.χ. Minor Attic Orators. I. Antiphon, Andocides. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

ΑΝΔΟΚ 1: ΑΝΔΟΚΙΔΗΣ, ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ

K.J. Maidment, εκδ. χ.χ. Minor Attic Orators. I. Antiphon, Andocides. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

ΑΝΤΙΦΩΝ

ΑΝΤΙΦ 5: ΑΝΤΙΦΩΝ, ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΗΡΩΔΟΥ ΦΟΝΟΥ

K.J. Maidment, εκδ. χ.χ. Minor Attic Orators. I. Antiphon, Andocides. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΑΡΙΣΤ ΑθΠολ 13: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Η. Rackham, εκδ. 1932. Aristotle. XX, The Athenian Constitution, The Eudemian Ethic, On Virtues and Vices. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd. Ανατ. 1971.

ΑΡΙΣΤ ΗΝικ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ

Ι. Bywater, εκδ. 1894. Aristotelis Ethica Nicomachea. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1962.

ΑΡΙΣΤ Πολ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ

W.D. Ross, εκδ. 1957. Aristotelis Politica. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1964.

ΑΡΙΣΤ Ρητ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΤΕΧΝΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ

J.H. Freese, εκδ. 1926. Aristotle. XXII, The "Art" of Rhetoric. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd. Ανατ. 1967.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΔΗΜ 60: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ

S.H. Butcher & W. Rennie, εκδ. 1903–31. Demosthenis Orationes. Ι–III. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1960–66.

ΔΗΜ 25: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΚΑΤ' ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ Α΄

S.H. Butcher & W. Rennie, εκδ. 1903–31. Demosthenis Orationes. Ι–III. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1960–66.

ΔΗΜ 26: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΚΑΤ' ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ Β΄

S.H. Butcher & W. Rennie, εκδ. 1903–31. Demosthenis Orationes. Ι–III. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1960–66.

ΔΗΜ 23: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΚΑΤ' ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΟΥΣ

S.H. Butcher & W. Rennie, εκδ. 1903–31. Demosthenis Orationes. Ι–III. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1960–66.

ΔΗΜ 27: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΚΑΤ' ΑΦΟΒΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

S.H. Butcher & W. Rennie, εκδ. 1903–31. Demosthenis Orationes. Ι–III. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1960–66.

ΔΗΜ 48: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΚΑΤ' ΟΛΥΜΠΙΟΔΩΡΟΥ ΒΛΑΒΗΣ

S.H. Butcher & W. Rennie, εκδ. 1903–31. Demosthenis Orationes. Ι–III. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1960–66.

ΔΗΜ 54: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΚΑΤΑ ΚΟΝΩΝΟΣ ΑΙΚΕΙΑΣ

S.H. Butcher & W. Rennie, εκδ. 1903–31. Demosthenis Orationes. Ι–III. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1960–66.

ΔΗΜ 21: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΚΑΤΑ ΜΕΙΔΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΝΔΥΛΟΥ

S.H. Butcher & W. Rennie, εκδ. 1903–31. Demosthenis Orationes. Ι–III. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1960–66.

ΔΗΜ 45: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΚΑΤΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΙΩΝ Α΄

S.H. Butcher & W. Rennie, εκδ. 1903–31. Demosthenis Orationes. Ι–III. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1960–66.

ΔΗΜ 24: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΙΜΟΚΡΑΤΟΥΣ

S.H. Butcher & W. Rennie, εκδ. 1903–31. Demosthenis Orationes. Ι–III. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1960–66.

ΔΗΜ 9: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΚΑΤΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Γ΄

S.H. Butcher & W. Rennie, εκδ. 1903–31. Demosthenis Orationes. Ι–III. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1960–66.

ΔΗΜ 10: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΚΑΤΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Δ΄

S.H. Butcher & W. Rennie, εκδ. 1903–31. Demosthenis Orationes. Ι–III. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1960–66.

ΔΗΜ 2: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ Β΄

S.H. Butcher & W. Rennie, εκδ. 1903–31. Demosthenis Orationes. Ι–III. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1960–66.

ΔΗΜ 3: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ Γ΄

S.H. Butcher & W. Rennie, εκδ. 1903–31. Demosthenis Orationes. Ι–III. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1960–66.

ΔΗΜ 37: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΙΝΕΤΟΝ

S.H. Butcher & W. Rennie, εκδ. 1903–31. Demosthenis Orationes. Ι–III. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1960–66.

ΔΗΜ 36: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΥΠΕΡ ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ

S.H. Butcher & W. Rennie, εκδ. 1903–31. Demosthenis Orationes. Ι–III. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1960–66.

ΔΗΜ 7: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΠΕΡΙ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

S.H. Butcher & W. Rennie, εκδ. 1903–31. Demosthenis Orationes. Ι–III. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1960–66.

ΔΗΜ 13: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ

S.H. Butcher & W. Rennie, εκδ. 1903–31. Demosthenis Orationes. Ι–III. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1960–66.

ΔΗΜ 20: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΤΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΛΕΠΤΙΝΗΝ

S.H. Butcher & W. Rennie, εκδ. 1903–31. Demosthenis Orationes. Ι–III. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1960–66.

ΔΗΜ 5: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

S.H. Butcher & W. Rennie, εκδ. 1903–31. Demosthenis Orationes. Ι–III. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1960–66.

ΔΗΜ 19: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΡΕΣΒΕΙΑΣ

S.H. Butcher & W. Rennie, εκδ. 1903–31. Demosthenis Orationes. Ι–III. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1960–66.

ΔΗΜ 15: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

S.H. Butcher & W. Rennie, εκδ. 1903–31. Demosthenis Orationes. Ι–III. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1960–66.

ΔΗΜ 8: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΧΕΡΡΟΝΗΣΩ

S.H. Butcher & W. Rennie, εκδ. 1903–31. Demosthenis Orationes. Ι–III. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1960–66.

ΔΗΜ 17: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

S.H. Butcher & W. Rennie, εκδ. 1903–31. Demosthenis Orationes. Ι–III. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1960–66.

ΔΗΜ 14: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΩΝ

S.H. Butcher & W. Rennie, εκδ. 1903–31. Demosthenis Orationes. Ι–III. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1960–66.

ΔΗΜ πρ 1: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΠΡΟΟΙΜΙΑ

S.H. Butcher & W. Rennie, εκδ. 1903–31. Demosthenis Orationes. Ι–III. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1960–66.

ΔΗΜ 39: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΠΡΟΣ ΒΟΙΩΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ

S.H. Butcher & W. Rennie, εκδ. 1903–31. Demosthenis Orationes. Ι–III. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1960–66.

ΔΗΜ 52: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΠΡΟΣ ΚΑΛΛΙΠΠΟΝ

S.H. Butcher & W. Rennie, εκδ. 1903–31. Demosthenis Orationes. Ι–III. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1960–66.

ΔΗΜ 30: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΠΡΟΣ ΟΝΗΤΟΡΑ ΕΞΟΥΛΗΣ Α΄

S.H. Butcher & W. Rennie, εκδ. 1903–31. Demosthenis Orationes. Ι–III. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1960–66.

ΔΗΜ 11: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ ΤΗΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

S.H. Butcher & W. Rennie, εκδ. 1903–31. Demosthenis Orationes. Ι–III. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1960–66.

ΔΗΜ 35: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΑΚΡΙΤΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΝ

S.H. Butcher & W. Rennie, εκδ. 1903–31. Demosthenis Orationes. Ι–III. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1960–66.

ΔΗΜ 34: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΠΡΟΣ ΦΟΡΜΙΩΝΑ ΠΕΡΙ ΔΑΝΕΙΟΥ

S.H. Butcher & W. Rennie, εκδ. 1903–31. Demosthenis Orationes. Ι–III. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1960–66.

ΔΗΜ 18: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΥΠΕΡ ΚΤΗΣΙΦΩΝΤΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

S.H. Butcher & W. Rennie, εκδ. 1903–31. Demosthenis Orationes. Ι–III. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1960–66.

ΔΗΜ 16: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΥΠΕΡ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΤΩΝ

S.H. Butcher & W. Rennie, εκδ. 1903–31. Demosthenis Orationes. Ι–III. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1960–66.

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ

ΘΟΥΚ 1: ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΙ

H.S. Jones & J.E. Powell, εκδ. 1942. ThucydidisHistoriae. Ι–ΙΙ. 2η έκδ. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1967–70.

ΙΣΑΙΟΣ

ΙΣΑΙΟΣ 1: ΙΣΑΙΟΣ, ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΛΕΩΝΥΜΟΥ ΚΛΗΡΟΥ

E.S. Forster, εκδ. 1962. Isaeus. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

ΙΣΟΚΡ 7: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΙΚΟΣ

G. Norlin, εκδ. 1980. Isocrates. I–III. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

ΙΣΟΚΡ 6: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΑΡΧΙΔΑΜΟΣ

G. Norlin, εκδ. 1980. Isocrates. I–III. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

ΙΣΟΚΡ 10: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΕΛΕΝΗΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ

G. Norlin, εκδ. 1980. Isocrates. I–III. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

ΙΣΟΚΡ επιστ 1: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

G. Norlin, εκδ. 1980. Isocrates. I–III. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

ΙΣΟΚΡ 9: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΕΥΑΓΟΡΑΣ

G. Norlin, εκδ. 1980. Isocrates. I–III. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

ΙΣΟΚΡ 20: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΚΑΤΑ ΛΟΧΙΤΟΥ

G. Norlin, εκδ. 1980. Isocrates. I–III. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

ΙΣΟΚΡ 12: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

G. Norlin, εκδ. 1980. Isocrates. I–III. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

ΙΣΟΚΡ 4: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ

G. Norlin, εκδ. 1980. Isocrates. I–III. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

ΙΣΟΚΡ 18: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΝ

G. Norlin, εκδ. 1980. Isocrates. I–III. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

ΙΣΟΚΡ 15: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΔΟΣΕΩΣ

G. Norlin, εκδ. 1980. Isocrates. I–III. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

ΙΣΟΚΡ 8: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΠΕΡΙ ΕΙΡΗΝΗΣ

G. Norlin, εκδ. 1980. Isocrates. I–III. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

ΙΣΟΚΡ 16: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ

G. Norlin, εκδ. 1980. Isocrates. I–III. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

ΙΣΟΚΡ 14: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΠΛΑΤΑΪΚΟΣ

G. Norlin, εκδ. 1980. Isocrates. I–III. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

ΙΣΟΚΡ 1: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΝΙΚΟΝ

G. Norlin, εκδ. 1980. Isocrates. I–III. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

ΙΣΟΚΡ 2: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΠΡΟΣ ΝΙΚΟΚΛΕΑ

G. Norlin, εκδ. 1980. Isocrates. I–III. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

ΙΣΟΚΡ 5: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ

G. Norlin, εκδ. 1980. Isocrates. I–III. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ

ΛΥΚΟΥΡ Λεωκ: ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ, ΚΑΤΑ ΛΕΩΚΡΑΤΟΥΣ

J.O. Burtt, εκδ. 1962. Minor Attic Orators. II. Hyperides, Lycurgus. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

ΛΥΣΙΑΣ

ΛΥΣ 25: ΛΥΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΑΛΥΣΕΩΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

W.R.M. Lamb, εκδ. 1930. Lysias. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

ΛΥΣ 2: ΛΥΣΙΑΣ, ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΙΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΒΟΗΘΟΙΣ

W.R.M. Lamb, εκδ. 1930. Lysias. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

ΛΥΣ 6: ΛΥΣΙΑΣ, ΚΑΤ' ΑΝΔΟΚΙΔΟΥ ΑΣΕΒΕΙΑΣ

W.R.M. Lamb, εκδ. 1930. Lysias. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

ΛΥΣ 13: ΛΥΣΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΑΓΟΡΑΤΟΥ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ

W.R.M. Lamb, εκδ. 1930. Lysias. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

ΛΥΣ 15: ΛΥΣΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ ΑΣΤΡΑΤΕΙΑΣ(Β΄)

W.R.M. Lamb, εκδ. 1930. Lysias. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

ΛΥΣ 14: ΛΥΣΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ ΛΙΠΟΤΑΞΙΟΥ(Α΄)

W.R.M. Lamb, εκδ. 1930. Lysias. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

ΛΥΣ 12: ΛΥΣΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ

W.R.M. Lamb, εκδ. 1930. Lysias. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

ΛΥΣ 28: ΛΥΣΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΕΡΓΟΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΛΟΓΟΣ

W.R.M. Lamb, εκδ. 1930. Lysias. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

ΛΥΣ 10: ΛΥΣΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΘΕΟΜΝΗΣΤΟΥ

W.R.M. Lamb, εκδ. 1930. Lysias. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

ΛΥΣ 30: ΛΥΣΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΝΙΚΟΜΑΧΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

W.R.M. Lamb, εκδ. 1930. Lysias. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

ΛΥΣ 31: ΛΥΣΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΦΙΛΩΝΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ

W.R.M. Lamb, εκδ. 1930. Lysias. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

ΛΥΣ 33: ΛΥΣΙΑΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

W.R.M. Lamb, εκδ. 1930. Lysias. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

ΛΥΣ 18: ΛΥΣΙΑΣ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΕΥΣΕΩΣ <ΤΩΝ> ΤΟΥ ΝΙΚΙΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΕΠΙΛΟΓΟΣ

W.R.M. Lamb, εκδ. 1930. Lysias. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

ΛΥΣ 3: ΛΥΣΙΑΣ, ΠΡΟΣ ΣΙΜΩΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

W.R.M. Lamb, εκδ. 1930. Lysias. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

ΛΥΣ 16: ΛΥΣΙΑΣ, ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ (ΕΝ ΒΟΥΛΗ ΜΑΝΤΙΘΕΩ ΔΟΚΙΜΑΖΟΜΕΝΩ ΑΠΟΛΟΓΙΑ)

W.R.M. Lamb, εκδ. 1930. Lysias. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

ΛΥΣ 24: ΛΥΣΙΑΣ, ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΔΥΝΑΤΟΥ

W.R.M. Lamb, εκδ. 1930. Lysias. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

ΛΥΣ 1: ΛΥΣΙΑΣ, ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ ΦΟΝΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

W.R.M. Lamb, εκδ. 1930. Lysias. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

ΛΥΣ 19: ΛΥΣΙΑΣ, ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ

W.R.M. Lamb, εκδ. 1930. Lysias. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

ΞΕΝΟΦΩΝ

ΞΕΝ Αγ 1: ΞΕΝΟΦΩΝ, ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

E.C. Marchant, εκδ. 1900–21. Xenophontis opera omnia. Ι–V. 2η έκδ. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1961–71.

ΞΕΝ Απολ: ΞΕΝΟΦΩΝ, ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

E.C. Marchant, εκδ. 1900–21. Xenophontis opera omnia. Ι–V. 2η έκδ. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1961–71.

ΞΕΝ Απομν 1: ΞΕΝΟΦΩΝ, ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

E.C. Marchant, εκδ. 1900–21. Xenophontis opera omnia. Ι–V. 2η έκδ. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1961–71.

ΞΕΝ Ελλ 1: ΞΕΝΟΦΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ

E.C. Marchant, εκδ. 1900–21. Xenophontis opera omnia. Ι–V. 2η έκδ. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1961–71.

ΞΕΝ Ιερ 2: ΞΕΝΟΦΩΝ, ΙΕΡΩΝ

E.C. Marchant, εκδ. 1900–21. Xenophontis opera omnia. Ι–V. 2η έκδ. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1961–71.

ΞΕΝ Ιππαρ 4: ΞΕΝΟΦΩΝ, ΙΠΠΑΡΧΙΚΟΣ

E.C. Marchant, εκδ. 1900–21. Xenophontis opera omnia. Ι–V. 2η έκδ. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1961–71.

ΞΕΝ Κυν 13: ΞΕΝΟΦΩΝ, ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ

E.C. Marchant, εκδ. 1900–21. Xenophontis opera omnia. Ι–V. 2η έκδ. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1961–71.

ΞΕΝ ΚΑναβ 1: ΞΕΝΟΦΩΝ, ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ

E.C. Marchant, εκδ. 1900–21. Xenophontis opera omnia. Ι–V. 2η έκδ. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1961–71.

ΞΕΝ ΚΠαιδ 1: ΞΕΝΟΦΩΝ, ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ

E.C. Marchant, εκδ. 1900–21. Xenophontis opera omnia. Ι–V. 2η έκδ. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1961–71.

ΞΕΝ ΛακΠολ 2: ΞΕΝΟΦΩΝ, ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

E.C. Marchant, εκδ. 1900–21. Xenophontis opera omnia. Ι–V. 2η έκδ. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1961–71.

ΞΕΝ Οικ 1: ΞΕΝΟΦΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

E.C. Marchant, εκδ. 1900–21. Xenophontis opera omnia. Ι–V. 2η έκδ. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1961–71.

ΞΕΝ Πορ 1: ΞΕΝΟΦΩΝ, ΠΟΡΟΙ Ή ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

E.C. Marchant, εκδ. 1900–21. Xenophontis opera omnia. Ι–V. 2η έκδ. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1961–71.

ΞΕΝ Συμπ 2: ΞΕΝΟΦΩΝ, ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ

E.C. Marchant, εκδ. 1900–21. Xenophontis opera omnia. Ι–V. 2η έκδ. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1961–71.

ΠΛΑΤΩΝ

ΠΛ Αλκ1: ΠΛΑΤΩΝ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Α΄

J. Burnet, εκδ. 1900–07. Platonis opera. Ι–V. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1967–68.

ΠΛ Αλκ2: ΠΛΑΤΩΝ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Β΄

J. Burnet, εκδ. 1900–07. Platonis opera. Ι–V. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1967–68.

ΠΛ Απολ: ΠΛΑΤΩΝ, ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

J. Burnet, εκδ. 1900–07. Platonis opera. Ι–V. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1967–68.

ΠΛ Γοργ: ΠΛΑΤΩΝ, ΓΟΡΓΙΑΣ

J. Burnet, εκδ. 1900–07. Platonis opera. Ι–V. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1967–68.

ΠΛ επιστ: ΠΛΑΤΩΝ, ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

J. Burnet, εκδ. 1900–07. Platonis opera. Ι–V. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1967–68.

ΠΛ Ευθυδ: ΠΛΑΤΩΝ, ΕΥΘΥΔΗΜΟΣ

J. Burnet, εκδ. 1900–07. Platonis opera. Ι–V. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1967–68.

ΠΛ Θεαιτ: ΠΛΑΤΩΝ, ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ

J. Burnet, εκδ. 1900–07. Platonis opera. Ι–V. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1967–68.

ΠΛ ΙππΕ: ΠΛΑΤΩΝ, ΙΠΠΙΑΣ ΕΛΑΤΤΩΝ

J. Burnet, εκδ. 1900–07. Platonis opera. Ι–V. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1967–68.

ΠΛ ΙππΜ: ΠΛΑΤΩΝ, ΙΠΠΙΑΣ ΜΕΙΖΩΝ

J. Burnet, εκδ. 1900–07. Platonis opera. Ι–V. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1967–68.

ΠΛ Ιων: ΠΛΑΤΩΝ, ΙΩΝ

J. Burnet, εκδ. 1900–07. Platonis opera. Ι–V. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1967–68.

ΠΛ Λαχ: ΠΛΑΤΩΝ, ΛΑΧΗΣ

J. Burnet, εκδ. 1900–07. Platonis opera. Ι–V. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1967–68.

ΠΛ Μεν: ΠΛΑΤΩΝ, ΜΕΝΩΝ

J. Burnet, εκδ. 1900–07. Platonis opera. Ι–V. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1967–68.

ΠΛ Νομ: ΠΛΑΤΩΝ, ΝΟΜΟΙ

J. Burnet, εκδ. 1900–07. Platonis opera. Ι–V. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1967–68.

ΠΛ Πολ: ΠΛΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ

J. Burnet, εκδ. 1900–07. Platonis opera. Ι–V. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1967–68.

ΠΛ Πολιτ: ΠΛΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ

J. Burnet, εκδ. 1900–07. Platonis opera. Ι–V. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1967–68.

ΠΛ Πρωτ: ΠΛΑΤΩΝ, ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ

J. Burnet, εκδ. 1900–07. Platonis opera. Ι–V. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1967–68.

ΠΛ Συμπ: ΠΛΑΤΩΝ, ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ

J. Burnet, εκδ. 1900–07. Platonis opera. Ι–V. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1967–68.

ΠΛ Τιμ: ΠΛΑΤΩΝ, ΤΙΜΑΙΟΣ

J. Burnet, εκδ. 1900–07. Platonis opera. Ι–V. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1967–68.

ΠΛ Φαιδρ: ΠΛΑΤΩΝ, ΦΑΙΔΡΟΣ

J. Burnet, εκδ. 1900–07. Platonis opera. Ι–V. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1967–68.

ΠΛ Φαιδ: ΠΛΑΤΩΝ, ΦΑΙΔΩΝ

J. Burnet, εκδ. 1900–07. Platonis opera. Ι–V. Οξφόρδη: Clarendon Press. Ανατ. 1967–68.

ΣΟΦΟΚΛΗΣ

ΣΟΦ Αντ: ΣΟΦΟΚΛΗΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ

A.C. Pearson, εκδ. 1967. Sophoclis Fabulae. Οξφόρδη: Clarendon Press. (με ελάχιστες, κατά περίπτωση, διαφορετικές γραφές)

ΣΟΦ Φιλ: ΣΟΦΟΚΛΗΣ, ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ

A.C. Pearson, εκδ. 1967. Sophoclis Fabulae. Οξφόρδη: Clarendon Press. (με ελάχιστες, κατά περίπτωση, διαφορετικές γραφές)

ΥΠΕΡΕΙΔΗΣ

ΥΠΕΡ 6: ΥΠΕΡΕΙΔΗΣ, ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ

J.O. Burtt, εκδ. 1962. Minor Attic Orators. II. Hyperides, Lycurgus. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press· Λονδίνο: William Heinemann Ltd.

Τελευταία Ενημέρωση: 04 Μάϊ 2010, 12:09