ιδιωματική έκφραση [idiom]

ιδιωματική έκφραση [idiom]

Η ιδιωματική έκφραση είναι μια ειδική κατηγορία φρασεολογισμού , π.χ. δάγκωσε τη λαμαρίνα, πράσιν' άλογα, όπου η σημασία της έκφρασης είναι πλήρως αποσυνδεμένη από τη σημασία των συστατικών της.

Από τον Ηλεκτρονικό Κόμβο για την υποστήριξη των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα (http://www.komvos.edu.gr/glwssa/Lexiko/lexiko_n.htm)