συλλαβικό σύστημα γραφής [syllabic system of writing / script]

συλλαβικό σύστημα γραφής [syllabic system of writing / script]

Tο σύστημα γραφής στο οποίο κάθε γράφημα αναπαριστά μια συλλαβή. Τέτοιο σύστημα είναι η γραμμική Β για τη μυκηναϊκή ελληνική, όπου κάθε γράφημα αναπαριστά ακολουθίες όπως pa, pe, pi, po, pu κλπ.

Από τον Ηλεκτρονικό Κόμβο για την υποστήριξη των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα (http://www.komvos.edu.gr/glwssa/Lexiko/lexiko_n.htm)