γνωσιακή σημασιολογία [cognitive semantics]

γνωσιακή σημασιολογία [cognitive semantics]

Bλ. >σημασιολογία<