Διδασκαλία - Εκπαίδευση 

Στρατηγικές μάθησης και διδακτικές προτάσεις 

Ολοκληρωμένες προτάσεις διδασκαλίας των τεσσάρων δεξιοτήτων για την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα 

Παραγωγή γραπτού λόγου - Επίπεδο Δ΄

Πρώτη διδακτική πρόταση – Κριτική ταινίας

Ενδεικτική διάρκεια:1 διδακτική ώρα
Ομάδα-στόχος:ενήλικες
Διδακτικός στόχος:συγγραφή κριτικής για ταινία
Στρατηγικές:σχεδιασμός της δομής του κειμένου, σύγκριση/αντίθεση, συνεργασία
Υλικό:το κείμενο της κριτικής σε φωτοτυπία
Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων:κατανόηση γραπτού, παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου
Κατεβάστε το αρχείο:
Τελευταία Ενημέρωση: 09 Απρ 2008, 19:17