Διδασκαλία - Εκπαίδευση 

Στρατηγικές μάθησης και διδακτικές προτάσεις 

Ολοκληρωμένες προτάσεις διδασκαλίας των τεσσάρων δεξιοτήτων για την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα 

Παραγωγή γραπτού λόγου - Επίπεδο Γ΄

Τρίτη διδακτική πρόταση – Επιστολή διαμαρτυρίας

Ενδεικτική διάρκεια:1 διδακτική ώρα
Ομάδα-στόχος:ενήλικες
Διδακτικός στόχος:συγγραφή μικρής αγγελίας εύρεσης εργαζόμενου
Στρατηγικές:καταιγισμός ιδεών, ανάλυση εκφράσεων, σχεδιασμός της δομής του κειμένου, (επιλεκτική) προσοχή
Υλικό:φωτοτυπίες μικρών αγγελιών για εύρεση εργασίας
Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων:παραγωγή προφορικού, παραγωγή γραπτού λόγου
Κατεβάστε το αρχείο:
Τελευταία Ενημέρωση: 09 Απρ 2008, 19:17