Διδασκαλία - Εκπαίδευση 

Στρατηγικές μάθησης και διδακτικές προτάσεις 

Ολοκληρωμένες προτάσεις διδασκαλίας των τεσσάρων δεξιοτήτων για την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα 

Παραγωγή γραπτού λόγου - Επίπεδο Δ΄

Δεύτερη διδακτική πρόταση – Βιβλιοπαρουσίαση

Ενδεικτική διάρκεια:1 διδακτική ώρα
Ομάδα-στόχος:ενήλικες
Διδακτικός στόχος:συγγραφή βιβλιο παρουσίασης
Στρατηγικές:εύρεση της κεντρικής ιδέας και των επιμέρους στοιχείων, (επιλεκτική) προσοχή, σύγκριση/αντίθεση, σχεδιασμός της δομής του κειμένου
Υλικό:τα κείμενα των βιβλιοπαρουσιάσεων σε φωτοτυπία
Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων:κατανόηση γραπτού, παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου
Κατεβάστε το αρχείο:
Τελευταία Ενημέρωση: 09 Απρ 2008, 19:17