Διδασκαλία - Εκπαίδευση 

Στρατηγικές μάθησης και διδακτικές προτάσεις 

Ολοκληρωμένες προτάσεις διδασκαλίας των τεσσάρων δεξιοτήτων για την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα 

Παραγωγή γραπτού λόγου - Επίπεδο Γ΄

Δεύτερη διδακτική πρόταση – Επιστολή διαμαρτυρίας

Ενδεικτική διάρκεια:1 διδακτική ώρα
Ομάδα-στόχος:Ενήλικες
Διδακτικός στόχος:Συγγραφή επιστολής διαμαρτυρίας
Στρατηγικές:καταιγισμός ιδεών, σχεδιασμός της δομής του κειμένου, αυτοαξιολόγηση
Υλικό: 
Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων:παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου
Κατεβάστε το αρχείο:
Τελευταία Ενημέρωση: 09 Απρ 2008, 19:17