Διδασκαλία - Εκπαίδευση 

Στρατηγικές μάθησης και διδακτικές προτάσεις 

Ολοκληρωμένες προτάσεις διδασκαλίας των τεσσάρων δεξιοτήτων για την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα 

Παραγωγή γραπτού λόγου - Επίπεδο Γ΄

Πρώτη διδακτική πρόταση – Διαφήμιση ταξιδιωτικού γραφείου

Ενδεικτική διάρκεια:1 διδακτική ώρα
Ομάδα-στόχος:ενήλικες
Διδακτικός στόχος:συγγραφή διαφημιστικού κειμένου ταξιδιωτικού περιεχομένου
Στρατηγικές:ανάλυση εκφράσεων, αξιοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης, συνεργασία, σχεδιασμός της δομής του κειμένου, χρήση πηγών, επιβράβευση
Υλικό:διαφήμιση ταξιδιωτικού γραφείου σε φωτοτυπία
Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων:κατανόηση γραπτού, παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου
Κατεβάστε το αρχείο:
Τελευταία Ενημέρωση: 09 Απρ 2008, 19:17