Πύλη για την Ελληνική γλώσσα 

Βοήθεια για τα λεξικά της Πύλης 

 

 Αντίστροφο λεξικό της νέας ελληνικής: Τρόποι Αναζήτησης

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

1. Αναζήτηση λήμματος

Το πρώτο χαρακτηριστικό του λεξικού που συναντάτε όταν επιχειρείτε μια αναζήτηση είναι ο "κυλιόμενος πίνακας" (drop-down) με όλους τους λεξικούς τύπους που ξεκινούν από το γράμμα που έχει πληκτρολογηθεί. Για κάθε γράμμα που προστίθεται, γίνεται περιορισμός των λημμάτων που εμφανίζονται.
Επιλέγοντας οποιοδήποτε γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου μεταφερόσαστε στην οθόνη όπου παρατίθενται αλφαβητικά όλα τα λήμματα του αντίστοιχου γράμματος του λεξικού. Εμφανίζεται επίσης η πρόσθετη επιλογή «Αποστολή στα Σώματα» κάτω από τον τίτλο «Αναζήτηση». Μέσω αυτής, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε για ένα συγκεκριμένο λήμμα, προϊόν κάποιας μορφής αναζήτησης στα λεξικά, να δείτε τις εμφανίσεις του στα σώματα κειμένων.
Όταν επιλέγετε "Αναζήτηση και στο σώμα των λημμάτων", στα αποτελέσματα εμφανίζονται όλα τα λήμματα όπου απαντάται η λέξη ή το τμήμα λέξης που πληκτρολογείτε.

2. Αναζήτηση συνόλου λημμάτων

Ένα ακόμη χρήσιμο χαρακτηριστικό που υπάρχει ενσωματωμένο στο λεξικό είναι η χρήση του συμβόλου "*". Επιτρέπει μια "διαφορετική" αναζήτηση ενός λήμματος. Η επιλογή αυτή είναι χρήσιμη, όταν θέλετε να ζητήσετε ομάδες λέξεων που περιέχουν το μόρφημα ή την ακολουθία χαρακτήρων που πληκτρολογείτε.

Αν για παράδειγμα χρησιμοποιήσετε "*παρα*", θα βρείτε λήμματα που περιέχουν στο ερμήνευμά τους το "παρα" σε οποιαδήποτε θέση, είτε στην αρχή, στη μέση ή στο τέλος αυτού, όπως τα "παραξενάδα", "απαράλλαγα","αμπάρα".

Το Αντίστροφο λεξικό είναι φυσικά πρόσφορο για αναζήτηση λέξεων βάσει της κατάληξής τους. Πληκτρολογώντας μία οποιαδήποτε κατάληξη θα εμφανιστεί η λίστα των λέξεων του λεξικού με την κατάληξη αυτή. Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες πληκτρολόγησης λημμάτων με τη διαφορά ότι δεν απαιτείται η χρήση του "*" στην αρχή. Για παράδειγμα, πληκτρολογώντας "ισμός" θα εμφανιστούν οι ίδιες λέξεις με το εάν πληκτρολογήσετε "*ισμός". Μπορείτε ωστόσο να χρησιμοποιήσετε το "*" για πιο περίπλοκα πρότυπα καταλήξεων όπως προαναφέρθηκε.

Αποτελέσματα Αναζήτησης

Επιλογή και προβολή των λημμάτων

Επίσης, σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε από τα αποτελέσματα που προκύπτουν, μόνο εκείνα τα λήμματα που θέλετε να κρατήσετε και να προβάλετε από κάθε αναζήτηση.
Αυτό γίνεται επιλέγοντας το σχήμα του καλαθιού που βρίσκεται αριστερά του κάθε λήμματος που μας ενδιαφέρει. Στη συνέχεια, έχουμε τη δυνατότητα να δούμε το σύνολο αυτών από την επιλογή "καλάθι".

Προσοχή! Πριν από κάθε νέα συλλογική έρευνα προτείνεται να αδειάζετε το καλάθι πατώντας το αντίστοιχο κουμπί του φυλλομετρητή (browser).

Εμφάνιση των λημμάτων
Υπάρχει δυνατότητα επιλογής εναλλακτικών μορφών στην εμφάνιση των λημμάτων (σύντομη, περισσότερο ανεπτυγμένη, περισσότερο ευδιάκριτη). Ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές μέσω τριών μικρών κουμπιών στο δεξί πάνω μέρος της σελίδας.

Τελευταία Ενημέρωση: 04 Μάϊ 2010, 16:14